Ocenění pro překladatele české literatury
Nizozemská překladatelská cena Letterenfonds Vertaalprijs

Ocenění pro překladatele české literatury

Nizozemský bohemista Edgar de Bruin se stal letošním laureátem překladatelské ceny, kterou každoročně uděluje Nizozemský literární fond NLF. Cena v hodnotě 10 tisíc eur mu bude předána 11. prosince 2015 během Dnů literárního překladu v Amsterodamu.

Překladatelskou cenu Nizozemského literárního fondu (Letterenfonds Vertaalprijs) letos získává literární překladatel z češtiny Edgar de Bruin. Jeho překladatelská bibliografie obsahuje na padesát titulů. Vedle překladů moderních klasiků, jako je Josef Škvorecký, uvedl do nizozemské jazykové oblasti celou škálu současných českých autorů: Zuzanu Brabcovou, Michala Viewegha, Terezu Boučkovou, Danielu Hodrovou, Květu Legátovou, Jáchyma Topola, Patrika Ouředníka, Miloše Urbana, Emila Hakla, Tomáše Zmeškala, z mladších generací Markétu Pilátovou, Petru Hůlovou a další. V letech 2006–2013 řídil edici krátkých českých próz Moldaviet nakladatelství Voetnoot, která obsahuje čtyřiadvacet dílů a nabízí průřez českou literaturou od K. H. Máchy po Marka Šindelku.

Porota oceňuje, že de Bruin (1958) už čtvrtstoletí „prosazuje s neutuchajícím nadšením českou literaturu v nizozemské jazykové oblasti. Jeho překladatelské dílo prokazuje, že bedlivě sleduje, kterým směrem se literatura ubírá. Tituly, které si volí, jsou často experimentální a odvážné. Zřídka přitom jde o jednoduché texty: de Bruin umí neomylně převést do dobré a přesvědčivé nizozemštiny jak časté střídání stylového rejstříku a fantastické perspektivy, tak suchý humor a ironii.“

Kromě překládání se věnuje zastupování českých autorů v cizině. Za tím účelem založil s manželkou v roce 2003 literární agenturu Pluh. Za překladatelskou činnost a za šíření české literatury v cizině získal v roce 2007 nizozemskou Cenu Aleidy Schotové (pro překladatele ze slovanských jazyků) a v roce 2008 českou cenu pro zahraniční bohemisty Premia Bohemica. Cena Letterenfonds Vertaalprijs v hodnotě 10 tisíc eur mu bude slavnostně předána 11. prosince 2015 v Amsterodamu.

Překladatelská cena Letterenfonds Vertaalprijs je udělována překladatelům, kteří se vyznačují vysokou kvalitou své práce, ale působí také jako vyslanci určité jazykové oblasti či žánru. Literární fond NLF cenu uděluje každý rok literárnímu překladateli do nizozemštiny a jednou za dva roky literárnímu překladateli z nizozemštiny. V roce 2007 tuto cenu získala za své celoživotní dílo významná česká nederlandistka Olga Krijtová.

Porotu letos tvořili: Suze van der Poll (předsedkyně, nordistka, členka poradního sboru NLF), Frans Denissen (literární překladatel z italštiny do nizozemštiny, oceněný překladatelskou cenou Martinus Nijhoffprijs 2012) a Harrie Lemmens (literární překladatel z portugalštiny do nizozemštiny, laureát překladatelské ceny Letterenfonds Vertaalprijs 2006).

V předchozích letech cenu získali například Paul Beers (němčina-nizozemština), Jelica Novaković (nizozemština-srbština), Martin de Haan (francouzština-nizozemština), David Colmer (nizozemština-angličtina) a Mark Leenhouts (čínština-nizozemština).

Nizozemský literární fond (Nederlands Letterenfonds) stimuluje prostřednictvím stipendií a dotací určených pro spisovatele, překladatele, nakladatele a festivaly kvalitu a různorodost v literatuře a přispívá k šíření a propagaci nizozemsky a frísky psané literatury doma i v cizině. www.letterenfonds.nl

 

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse