Sušené rostliny v moderním hávu
Dunster, Carolyn: Nasucho

Sušené rostliny v moderním hávu

Pokud se rádi věnujete výrobě originálních dekorací pro dům či byt a jste milovníky sušených květin, kniha Carolyn Dunsterové by neměla uniknout vaší pozornosti. S její pomocí získáte základní představu, jak rostliny vhodné k sušení pěstovat, zpracovávat a skladovat tak, aby zůstaly dlouho v dobré kondici a vypadaly skvěle.

V mnoha oblastech života lze zejména v posledních letech zaznamenat snahu vytvářet věci přirozeně, v souladu s přírodou. Květinářství není výjimkou. Poté, co se začalo veřejně hovořit o podmínkách komerčního pěstování a obchodování s květinami mnozí zákazníci už nechtějí svými prostředky tento byznys podporovat. Hledají možnosti nákupu květin ve firmách, které je pěstují v tuzemsku, ideálně bez použití herbicidů a pesticidů. Nemá-li být taková produkce příliš energeticky náročná, tedy neopírá-li se v zimním období o výpěstky ze skleníků, otevírá se tu velký prostor právě pro využití sušených květin.

Carolyn Dunsterová tento trend vítá a snaží se poukázat na krásu sušených rostlin, jež sice na první pohled není tak okatá a oslňující, ale skrývá v sobě o to více jemného půvabu a něhy. Kniha představuje široký sortiment rostlin příhodných k sušení. V jednotlivých kapitolách se autorka nevěnuje pouze květům, ale i dekorativním travám, listům, plodům a semeníkům, opomenuty nezůstávají ani exotické rostliny či mechy. Krátké charakteristiky jednotlivých rostlin doprovázené ilustračními fotografiemi tvoří podstatnou část publikace a jsou jejím hlavním přínosem. 

Pohříchu jen stručně a krátce

Z podtitulu knihy lze ovšem také očekávat detailní informace o tom, jak rostliny vypěstovat, kdy je ideální doba pro jejich sklizeň, jakým způsobem konkrétní druh sušit, aby si uchoval hezký tvar, barvu a trvanlivost. Autorka se těmto aspektům věnuje, nečekejte ale důkladný návod, v tomto ohledu můžete být zklamáni. Už samotný popis výsevu semínek je omezen jen na nejzákladnější instrukce. Ani metody sušení nejsou popsány vyčerpávajícím způsobem. Použití písku nebo silikagelu je tu sice zmíněno, nedočteme už ale o různých postupech, jak s nimi pracovat a dobrat se tak skvělých výsledků i u těch sebekřehčích květů a stonků.

Vhod by přišly i podrobnější informace k uskladnění sušiny. Například hotové svazečky je potřeba zabalit do jemného papíru po celé délce, což text neuvádí a neukazuje ani fotografická ilustrace – papír je nejen ochranou proti prachu a mechanickému poškození, řada rostlin na světle bohužel ztrácí svoji barvu. Pro uchování květin je doporučeno suché a chladné místo. Kdo ale se sušinou pracuje, ví, že v rámci této obecné rady existují poměrně podstatné nuance – zatímco některým květinám bude vyhovovat opravdu co nejsušší prostřední, aby nezvlhly a udržely si tvar, pro uchování jiných je žádoucí o pár procent vyšší vzdušná vlhkost, jinak se brzy začnou drolit a rozpadat.

Větší rozsah věnuje autorka barvení sušených rostlin potravinářskými barvivy a doporučuje také hotové výrobky přelakovat, aby se prodloužila jejich trvanlivost. Asi v tom není nutné spatřovat výrazný rozpor, nicméně k proklamovanému volání po udržitelnosti a ke snaze vyrobit voňavou přírodninu uvedené techniky příliš nepasují. K tématu však patří, stejně jako metoda konzervování sušených rostlin glycerinem. Obecně lze říct, že příručka ukazuje spektrum témat, která se k sušení rostlin vážou, ale neseznamuje s nimi zevrubně. A totéž platí o floristické části.

Rozevlátá aranžmá

Carolyn, nadšená floristka, se opět drží titulu knihy, tedy věnuje se aranžování květin v moderním stylu. Nápadů pro inspiraci tu není moc a jsou to dekorace velmi specifické. Sušina je kombinovaná i s kůrou, větvičkami, proutky. Popisy nejsou složité a jejich realizace určitě přinese zájemcům radost jak ze samotného tvoření, tak z hotové dekorace, dodávající interiéru romantickou až bohémskou atmosféru. Přednost dostávají volnější přírodní vazby před utaženými kompaktními tvary. V této knize nenajdeme recepty na klasickou práci se sušinou. Kdo se chce naučit vázat honosné barevné kytice, girlandy, věnce k mnoha nejrůznějším příležitostem a svátkům, nebo dokonce květinové šperky, musí zabrousit do klasické floristické literatury, kterou zejména britská produkce nabízí v mnoha titulech – zmiňme alespoň práce Malcolma Hilliera, Lesley Bremnessové nebo Fiony Barnettové.

Pár kritických připomínek nakonec padne i ke grafickému provedení. Drobné šedé patkové písmo se špatně čte a od čtenáře je požadováno velké odhodlání, když se má do textu zahloubat. Patrně chtěl grafik vyzdvihnout méně výrazné fotografie sušených rostlin s drobnými strukturami a mnoha jemnými detaily, spíše tím však došlo k vizuálnímu rozdrobení obsahu.

Publikace Carolyn Dunsterová ale není špatná. Kdo se s tématem potkává prvně, získá z jejích řádek základní shrnutí, co vše pěstování a aranžování sušených rostlin obnáší. Dostane dobrý přehled o tom, jak bohatý a barvitý může být výběr sušených rostlin. A obeznámí se i s méně představovanými technikami, ať je to například japonská ikebana, nebo výroba potpourri a vykuřovadel. V našich krajích, kde se sušené kytice na dlouhou dobu omezily jen na pugétky slaměnek, prodávané většinou před hřbitovy, je to novum. Zájemci o tento obor pak mají k dispozici poměrně pestrou paletu literatury pro další vzdělávání.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Carolyn Dunsterová: Nasucho. Pěstujeme a sušíme květiny pro moderní aranžmá. Přel. Jan a Dina Podzimkovi, Grada Praha, 2022, 176 s.

Zařazení článku:

přírodní vědy

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

60%

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse