Židovský mladík Marcus Messner, protagonista útlého románu Rozhořčení Philipa Rotha, se po konfliktech s otcem ocitá na silně protestantské provinční univerzitě, kde je v 50. letech nucen k okamžité integraci. Temperamentní solitér si však nehodlá nechat všechno líbit a svým vzdorem roztáčí vír událostí s nedozírnými následky.

Před pár lety, po vydání skandálního románu Carnovsky, byl Nathan Zuckerman na tvůrčím vrcholu. Nyní talentovaný prozaik trpí. Souží jej jednak neléčitelná bolest šíje i zad, jednak vlastní neschopnost vypotit alespoň jeden odstavec, který by stálo za to zachovat. Kudy vede cesta z tvůrčí krize?

Elév, první díl tzv. zuckermanovské tetralogie, představuje talentovaného prozaika Nathana Zuckermana na prahu literárního úspěchu. O spisovatelích, literatuře i každodenních životních přešlapech píše velikán americké prózy Philip Roth jako vždy s nadsázkou a potřebnou dávkou humoru.

Nemesis se odehrává v židovských čtvrtích New Yorku roku 1944, kdy ve světě zuří druhá světová válka a mezi židovskými dětmi obrna. Mladý učitel tělocviku s příznačným jménem Bucky Cantor se kvůli silným brýlím nemůže účastnit prvního, ale je mu souzeno utkat se s druhým.

V románu Druhý život (The Counterlife) z roku 1986 si americký prozaik židovského původu Philip Roth klade otázku, v čem spočívá „skutečný život“, jak žádoucí a smysluplné jsou zásadní životní změny a konečně: jak má žít spisovatel a Žid.