Ročenka iLiteratura 2002
Ročenka iLiteratura 2002

Ročenka iLiteratura 2002

Ročenka iliteratura 2002 se snaží mapovat dění v české i zahraniční literatuře za uplynulý rok. Tvoří ji články, které se v internetové podobě iliteratury zatím objevily...

Publikace obsahuje souhrnné články o jednotlivých národních literaturách - mapuje situaci v daných oblastech v roce 2002 a přináší přehled hlavních českých překladových počinů za toto období.

Obsah
Anglicky psaná literatura
Česky psaná literatura
Francouzsky psaná literatura
Holandsky psaná literatura
Italsky psaná literatura
Japonsky psaná literatura
Německy psaná literatura
Polsky psaná literatura
Portugalsky psaná literatura
Rumunsky psaná literatura
Rusky psaná literatura
Řecky psaná literatura
Literatury skandinávských zemí
Španělsky psaná literatura
Ukrajinská literatura (text, který v papírové verzi nenajdete)

Slovo úvodem
Ročenka iliteratura 2002 vznikla úsilím redaktorů internetových stránek www.iliteratura.cz, které se snaží mapovat dění v české i zahraniční literatuře. Následující stránky představují souhrn toho nejpodstatnějšího, co za uplynulý rok v jednotlivých národních literaturách vzniklo a bylo na zmíněném webu zaznamenáno.
Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány jako zpráva o událostech na dané literární scéně, uvedená "reprezentativní" ukázkou a následovaná informací o jejich přijímání, respektive překládání v České republice. Tam, kde tato informace přesahuje prostou bibliografickou zkratku, je uvedena v obsahu jako samostatný oddíl.
Přehled to není úplný ze dvou důvodů: na rozdíl od internetových stránek, které jsou neustále aktualizovány, bylo nutné vtisknout ročence konečnou podobu, a každé "poprvé" s sebou přináší formální nesnáze, které je třeba rozetnout. Protože je například pojem národnosti problematický, jsou jednotlivé příspěvky (s výjimkou kapitoly o literaturách skandinávských) řazeny podle kritéria jazykového. Z mnoha jazykových oblastí, které najdete na webu, si ne všechny do ročenky našly cestu. Bibliografie překladové literatury, jimiž většinu kapitol uzavíráme, vychází z databáze Národní knihovny aktualizované k září minulého roku a obsahující pouze tituly, které jednotlivá nakladatelství knihovně poskytla. A tak bychom mohli jistě pokračovat.
Přesto věříme, že se iliteratura 2002 jakožto první souhrnný přehled svého druhu stane nejen lákadlem k návštěvě našich internetových stránek, ale i samostatným užitečným nástrojem, který ocení jak specializované instituce, tak širší kulturní veřejnost.

Anotace

Zařazení článku:

beletrie česká

Jazyk:

Diskuze

Vložit nový příspěvek do diskuse