Na světě je větší část České knihovny
Česká knihovna, edice české literatury v Německu (2003)

Na světě je větší část České knihovny

Od roku 1999 přicházejí na německý knižní trh každým rokem čtyři tituly české literatury v edici "Tschechische Bibliothek". Zkraje letošního roku se tento velkorysý projekt překulil do své druhé poloviny svazky Bohumila Hrabala (Příliš hlučná samota) a Jana Čepa (Člověk na silnici).

Od roku 1999 přicházejí na německý knižní trh každým rokem čtyři tituly české literatury v edici "Tschechische Bibliothek". Zkraje letošního roku se tento velkorysý projekt překulil do své druhé poloviny svazky Bohumila Hrabala (Příliš hlučná samota) a Jana Čepa (Člověk na silnici).

Vedle knih Michaela Viewegha, Josefa Škvoreckého, Ivana Klímy, Pavla Kohouta, Daniely Hodrové či Jiřího Kratochvila, abychom uvedli některé z českých autorů, kteří se již zabydleli v různých německých (resp. rakouských či švýcarských) nakladatelstvích, tak vyrůstá v péči mnichovského nakladatelství Deutsche Verlags-Anstalt za finanční podpory Nadace Roberta Bosche jakýsi pomyslný klasický kánon české literatury. Jak spornou záležitostí takový kánon je, ukázala například nedávná anketa Lidových novin, a skutečnost, že tato řada bude obsahovat svazků ne 10, nýbrž 33, výběr titulů příliš neulehčila, ba naopak. Duchovními otci celého projeku, zodpovědnými za výběr jednotlivých titulů, jsou vedle Petra DemetzeJiřího Gruši ještě Peter Kosta, profesor slavistiky na postupimské univerzitě, renomovaný slavista a překladatel Eckhard Thiele a berlínský profesor germanistiky Hans-Dieter Zimmermann.

Při pohledu na seznam knih, které toto kuratorium předkládá německým čtenářům, jsou patrné dvě tendence: neopomenout klasiky a překvapit novými "objevy". Tyto úmysly nemusí být vždy protichůdné, jak dokládá např. svazek věnovaný K.H. Borovskému, obsahující výhradně jeho polemické spisy, českému čtenáři téměř neznámé. Dalšího klasika, K.H. Máchu, představuje "Česká knihovna" jeho téměř kompletním dílem včetně kontroverzních deníků. Ryze čítankové klasice se vydavatelé hodlají vyhnout také v plánovaném svazku věnovaném Boženě Němcové, který bude vedle kratších próz obsahovat i výbor z korespondence této velké autorky (připomeňme v této souvislosti novější titulu: Božena Němcová - Lamentace. Dopisy mužům, jehož četba by mohla nahradit mnohé učebnicové pasáže nejen o životě a díle Boženy Němcové, ale o české obrozenecké společnosti vůbec). Historickou prózu zastupuje Mistr Kampanus Zikmunda Wintera, ale i mnohé další tituly jsou úzce spjaty s událostmi české či československé historie, jako např.: Neznámý člověk Milady Součkové, Durychova Boží duha nebo Krev není voda Josefa Jedličky - tedy knihy, které se teprve v nedávné době (znovu) objevily na pultech českých knihkupectví.

Klasiku moderní české literatury představil hned úvodní titul této edice, kterým byla původní verze Švejka; spolu s kratšími Haškovými texty vyšla pod názvem Der Urschwejk. Popularita Švejka ve světě je značná, a tak není příliš překvapující, že počet prodaných výtisků několikanásobně převyšuje prodej ostatních titulů. Po Švejkovi patří mezi největší "bestsellery"např. Weilův Život s hvězdouČapkova trilogie Hordubal. Povětroň. Obyčejný život. Karel Čapek je také jediným autorem, který je v této edici zastoupen hned dvěma svazky. Jeho druhý titul není ovšem beletristický, jsou jím Hovory s TGM. I to je charakteristické pro ediční plán tohoto projektu - spektrum české literatury je tu zastoupeno nejen poezií, prózou a dramatem, jakožto žánry svrchovaně literárními, ale i texty, které do české literatury vstoupily "zadními vrátky" - aniž by to byť jen v nejmenším snižovalo jejich hodnotu a literární kvalitu. Z dosud vydaných knih se jedná především o dva svazky filozofických spisů; ten první, jdoucí více do šířky, obsahuje texty 13 autorů od Jana Husa po T.G. Masaryka, ten druhý se soustřeďuje na 5 osobností českého myšlení ve 20. století (Klíma, Rádl, Patočka, Havel, Kosík).

Obzvláště pozoruhodným svazkem, kterým vydavatelé chtějí oslovit i ty německé čtenáře, kterým je bližší spíše česká hudba než česká literatura, je chystaný výbor korespondence klasické triády českých skladatelů - Smetana, Dvořák, Janáček, který se na trh dostane letos v srpnu. Druhou knihou do dvojice novinek, určených pro podzimní knižní veletrh ve Frankfurtu, bude Přítelkyně z domu smutku Evy Kantůrkové.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse