Andrej Giňa
Giňa, Andrej

Andrej Giňa

Andrej Giňa (nar. 1936) patří k velkým pamětníkům romských tradic a z této autentické zkušenosti čerpá ve své próze.

Andrej Giňa se narodil v roce 1936 v obci Tolčemeš, dnešní Šarišské Sokolovce, v okrese Prešov. Patří k velkým pamětníkům romských tradic a života v osadě a z této autentické zkušenosti čerpá ve své próze. Je autorem sbírky povídek Svatba (rom. Bijav) a několika desítek kratších povídek, pohádek a vzpomínkových textů. Publikuje především v romských periodicích a platí za jednoho z nestorů romské beletrie.

V roce 1946 se jeho rodina odstěhovala do Prahy a odtud za prací do Rokycan, kde dosud žije široké příbuzenstvo. Vyučil se tavičem, pak dva roky večerně studoval pedagogickou školu a nakonec se nechal odvést na vojnu. Jako voják z povolání později studoval zdravotnickou školu v Hradci Královém a působil jako zdravotník pluku. Manželské a otcovské povinnosti jej nakonec odvedly zpět do Rokycan, kde pracoval ve slévárně zvané Žampírka, nejprve v tzv. pucírně, čistírně odlitků, a posléze jako řidič. Dnes se synem podniká – rozváží suroviny na tradiční romskou pochoutku zvanou goja.

Jeho tvorba je srovnatelná s ranou fází literatury psané v jidiš - svět štetlu a osady má totiž mnoho společného. Inspiruje se formalizovanými i méně formalizovanými žánry folkloru, pracuje s tradiční typologií postav, kterou současně rozšiřuje o nové figury, a touto cestou se snaží zachovat původní romskou ústní slovesnost, která přežívá už jen ve vzpomínkách pamětníků. Charakteristickým znakem Giňovy prózy je laskavý humor, hluboké porozumění problémům Romů a intimní znalost prostředí, které zobrazuje. Stejně jako klasické jidiš trio M. M. Sforim, I. L. PerecŠ. Alejechem pohlíží na zanikající svět izolované komunity lehce romantizujícíma očima. Ovšem jen díky vypravěčům jako je Andrej Giňa může většinová společnost nahlédnout, že hodnotový systém Romů se opírá o daleko zásadnější pilíře, než je vzdělání a kariéra.

Portrét

Spisovatel:

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse