Druhý břeh západu. Iberoamerika jako soužití kultur
Housková, Anna: Druhý břeh západu

Druhý břeh západu. Iberoamerika jako soužití kultur

Výbor z latinskoamerických esejů sestavila přední česká hispanistka Anna Housková. Cílem knihy je představit českému čtenáři dosud ne příliš známou a neprávem opomíjenou oblast latinskoamerické kultury.

Významným literárním počinem, především pro hispanisty a lusisty, bylo v roce 2004 vydání výboru z latinskoamerických esejů, který sestavila a úvodem opatřila přední česká hispanistka Anna Housková. Cílem knihy je představit českému čtenáři dosud ne příliš známou a neprávem opomíjenou oblast latinskoamerické kultury, jakou je esejistická tvorba. Význam tohoto žánru v daném regionu spočívá v tom, že již od dob boje za nezávislost sloužil jako důležitý nástroj k definování národní kultury a identity rodících se latinskoamerických států. Výbor představuje esejistickou tvorbu jak významných politických osobností latinskoamerických dějin (např. Simón Bolívar, Domino F. Sarmiento), tak slavných kritiků a českému čtenáři již známých spisovatelů, jakými jsou např. Jorge Luis Borges, Octavio Paz nebo Gabriel García Márquez. Obsahuje eseje, které se tematicky zabývají převážně latinskoamerickým prostorem. Najdeme zde reflexe z oblasti politické, obecně kulturní či literární.

V úvodu knihy Anna Housková shrnuje, v čem spočívá význam eseje v Latinské Americe, v jakém historickém a kulturním prostoru vznikal. Jaká jsou jeho konkrétní specifika na tzv. „periferii západní kultury“ pak Housková komentuje například takto: "Latinskoamerické eseje se na svébytnosti kultury podílejí jak reflexí multikulturnosti, tak svou vlastní hybridní povahou. Tento žánrový „kentaur“ (Reyes) mísí pojmové a obrazné myšlení. Jasné rozvržení racionálního výkladu ustupuje zkusmému hledání výrazu jiných podstat, které může působit mnohomluvně nebo těžkopádně. Překlad „jiného“ je tím náročnější. (…) Na rozdíl od montaigneovské tradice evropského eseje, založeného na šarmu osobnosti, vznikl a trvá tento žánr v Latinské Americe z potřeby uvědomit si vlastní svébytnou kulturu. Formu eseje volí filozofové, věnují se mu téměř všichni dobří spisovatelé (…). Esej jako žánr antisystematický, fragmentární, který proti univerzální pravdě hájí zkušenost a zkusmo se dotazuje či „pátrá“, je iberoamerickému myšlení a literatuře vnitřně blízký."

 

Anna Housková: Druhý břeh západu. Iberoamerika jako soužití kultur. Mladá fronta, Praha, 2004, 372 s.

Anotace

Zařazení článku:

literární věda

Jazyk:

Diskuze

Vložit nový příspěvek do diskuse