Edward Morgan Forster
Forster, Edward Morgan

Edward Morgan Forster

Za svůj dlouhý život napsal britský spisovatel Edward Morgan Forster (1879-1970) pouze šest románů (a to ještě všechny v první polovině života), vydal jich však jen pět; román Maurice, který vznikl jako v pořadí pátý, vyšel až rok po autorově smrti (1971).

Za svůj dlouhý život napsal britský spisovatel Edward Morgan Forster (1879-1970) pouze šest románů (a to ještě všechny v první polovině života), vydal jich však jen pět; román Maurice, který vznikl jako v pořadí pátý, vyšel až rok po autorově smrti (1971). Forster jej napsal v letech 1913-1914 mezi dvěma svými vrcholnými díly: Howards End (č. Rodinné sídlo) vyšel v roce 1910 a Cesta do Indie v roce 1924. Po ní už Forster vydal pouze dva svazky povídek a tři svazky esejů. Už za jeho života měla díla značný úspěch, v posledních dvou desetiletích pak zažívají ještě větší slávu, podpořenou vesměs zdařilými a úspěšnými filmovými adaptacemi pěti jeho románů.

Ačkoli český překlad románu Maurice existuje již dlouho a komentované ukázky z něj vyšly v časopise Světová literatura (1/1994), knižně vyšel až roku 2005 v nakladatelství Jitro - doplněn autorovou poznámkou z roku 1960, kdy román naposledy revidoval, a doslovem překladatele Radoslava Nenadála.

Přehled díla:
Romány:
Where Angels Fear to Tread (1905; Kam se bojí vkročit andělé, č. 1987)
The Longest Journey (1907; Nejdelší cesta)
A Room with a View (1908; Pokoj s vyhlídkou; slov. Izba s vyhliadkou, 2005)
Howards End (1910; Rodinné sídlo, č. 1982, 1993)
Maurice (1913-14; revize 1919, 1932, 1959-60; vydán 1971; Maurice, č. 2005)
A Passage to India (1924; Cesta do Indie, č. 1926, 1974)

Ostatní díla:
The Celestial Omnibus (1911; povídky; Nebeský autobus)
Alexandria: A History and Guide (1922; cestopis; Alexandrie: historie a průvodce)
Aspects of the Novel (1927; eseje; Aspekty románu, slov. 1971)
The Eternal Moment (1928; povídky; Věčný okamžik)
Abinger Harvest (1934; eseje; Abingerská žeň)
Two Cheers for Democracy (1951; eseje; Dvakrát hurá pro demokracii)
The Life to Come and Other Stories (1972; povídky; Život posmrtný a jiné povídky)

Filmové adaptace Forsterových románů:
A Passage to India (Cesta do Indie; Velká Británie 1984; režie David Lean)
A Room with a View (Pokoj s vyhlídkou; Velká Británie 1985; režie James Ivory)
Maurice (Maurice; Velká Británie 1987; režie James Ivory)
Where Angels Fear to Tread (Kam se bojí vkročit andělé; Velká Británie 1991; režie Charles Sturridge)
Howards End (Howards End; Velká Británie 1992; režie James Ivory)

 

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Vrátník,

Kde je Forsterův výrok: Kybych měl volit mezi přítelem a vlastí, snad bych měl tolik odvahy a volil přítele.