Literatura v Evropě 2005
Literatura v Evropě 2005

Literatura v Evropě 2005

Sborník představuje současnou evropskou literaturu ze zcela aktuálního pohledu – zaměřuje se především na události posledního roku.

Sborník nabízí bohaté údaje o „malých“ i „velkých“ literaturách: probírá je systematicky po jednotlivých jazykových oblastech. Vymezuje přitom hlavní trendy, zmiňuje významné autory a jejich díla, uvádí výčet čerstvě udělených literárních cen, upozorňuje na kulturní akce spojené s literaturou (festivaly, knižní veletrhy apod.). Mapuje stav knižních trhů různých evropských států a nabízí informace o možnostech, jak zahraniční literární tvorbu sledovat: zahrnuje například též výčet užitečných internetových adres. Vedle knižních novinek vydaných v příslušné oblasti sleduje sborník i české překlady z literatury příslušného jazyka a uvádí také, co v dané zemi vyšlo v překladu z literatury české.

Každou kapitolu završuje bibliografický výčet překladů do češtiny a překladů z češtiny. Šíří a hloubkou záběru, fundovaným zpracováním a konfrontací údajů o literatuře vznikající na území celé Evropy jde o jedinečnou pomůcku, umožňující nahlédnout současnou literární tvorbu v širokých souvislostech a propojení geografickém, časovém, jazykovém.

Obsahuje kapitoly
Literatura v Evropě: proč a jak (5)
Anglicky psaná literatura – Velká Británie, Spojené státy (Richard Olehla) (9)
Bělorusky psaná literatura (Sjarhej Smatryčenka) (43)
Bosensky psaná literatura – Bosna a Hercegovina (Enes Mustafovič) (55)
Bulharsky psaná literatura (Ani Burova, Ivana Srbková) (66)
Dánsky psaná literatura (Helena Březinová) (72)
Estonsky psaná literatura (Naděžda Slabihoudová) (82<
Finsky psaná literatura (Lenka Fárová) (87)
Francouzsky psaná literatura – Francie, Belgie, Kanada, Libanon, Lucembursko, Afrika – Maghreb, frankofonní autoři černé Afriky (Jovanka Šotolová), Švýcarsko (Hana Crausaz-Veselá) (92)
Chorvatsky psaná literatura (Jaroslav Otčenášek) (122)
Islandsky psaná literatura (Helena Březinová) (127)
Italsky psaná literatura – Itálie, Švýcarsko (Jiří Špička) (135)
Latinsky a řecky psaná literatura (Petr Kitzler) (149)
Litevsky psaná literatura (Alena Vlčková) (156)
Lotyšsky psaná literatura (Pavel Štoll) (163)
Maďarsky psaná literatura (Jiří Zeman) (168)
Makedonsky psaná literatura (Oldřiška Čtvrtníčková) (176)
Německy psaná literatura – Německo, Rakousko (Tomáš Dimter), Švýcarsko (Marcela Požárek) (180)
Novořecky psaná literatura – Řecko, Kypr (Rita Kindlerová) (208)
Nizozemsky psaná literatura – Nizozemí, Belgie (Magda de Bruin-Hüblová) (193)
Norsky psaná literatura (Barbora Závodská) (203)
Polsky psaná literatura – Polsko, Česká republika (Václav Burian) (214)
Portugalsky psaná literatura – Portugalsko, Brazílie, lusofonní autoři Afriky (Angola) (Lada Weissová) (221)
Romsky psaná literatura (Karolína Ryvalová) (228)
Rumunsky psaná literatura – Rumunsko (Olga Chojnacka), Moldavsko (Vitalie Ciobanu) (232)
Rusky psaná literatura (Alena Machoninová) (244)
Slovensky psaná literatura (Dana Kršáková) (250)
Slovinsky psaná literatura (Aleš Kozár) (260)
Srbsky psaná literatura (Tatiana Micić) (267)
Španělsky psaná literatura – Španělsko, Latinská Amerika (Mariana Housková, Daniel Nemrava) (273)
Švédsky psaná literatura (Anežka Kuzmičová) (282)
Turecky psaná literatura (Petr Kučera) (287)
Ukrajinsky psaná literatura (Rita Kindlerová) (293)
Česky psaná literatura (Petr Vaněk) (298)
O autorech (303)

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Anotace

Kniha:

Eva Schleissová (ed.): Literatura v Evropě. Ve spolupráci s časopisem www.iLiteratura.cz vydalo nakl. Gutenberg, Praha, 2006, 312 s.

Zařazení článku:

beletrie česká

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse