Břetislav Horyna: Dějiny rané romantiky
Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky

Břetislav Horyna: Dějiny rané romantiky

Dějiny v titulu knihy je nutno chápat ve smyslu dějin filozofie, jde tudíž především o filozofický výklad německého myšlenkového směru druhé poloviny 18. stol., spíš než čistě historický či literárně-vědný.

Syntetická práce uvádějící do základních myšlenek, pak i systému jako celku, německého romantismu. Rozebírá filozoficko-dějinné souvislosti.

Dějiny v titulu knihy je nutno chápat ve smyslu dějin filozofie, jde tudíž především o filozofický výklad německého myšlenkového směru druhé poloviny 18. stol., spíš než čistě historický či literárně-vědný. Ve třech velkých celcích jsou postupně analyzována romantická schémata pro koncept národa, mytologie příp. mýtu a konečně génia ve smyslu člověka siderického. Výchozím bodem pro výklad je ve všech případech podrobná interpretace originálních textů z děl apoštolů myšlenkové soustavy, jež se svou nesmlouvavostí a přesvědčivou důsledností stala věčným našeptávačem hodnotových měřítek novověku.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse