Karel Milota
Milota, Karel

Karel Milota

Prozaik, básník a překladatel Karel Milota (vl. jm. Karel Hroch) se narodil 16. září 1937 v Praze. Po brzké smrti rodičů vyrůstal u svého strýce.

Prozaik, básník a překladatel Karel Milota (vl. jm. Karel Hroch) se narodil 16. září 1937 v Praze. Po brzké smrti rodičů vyrůstal u svého strýce. Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Nuslích (1956) nebyl z politických důvodů přijat na vysokou školu. Vysokoškolského vzdělání tak dosáhl už jako zaměstnanec Střediska pro rozvoj silnic a dálnic (od r. 1960) koncem šedesátých let na Filozofické fakultě UK, kde vystudoval bohemistiku a angličtinu (absolvoval v r. 1969). Studium završil doktorskou dizertací o experimentální literatuře (rozvíjející předchozí diplomovou práci), jež se stala východiskem rozsáhlé studie Vzorec řeči a řeč vzorce. Ta však zůstala pouze v rukopise.

Od začátku šedesátých let publikoval Karel Milota poezii a literárně kritické texty časopisecky (Kultura, Dialog, Plamen, Tvář, Orientace, Literární noviny aj.), věnoval se také překládání beletrie z ruštiny, jeho vlastní tvorba ale v době svého vzniku knižně vyjít nemohla; k publikování textů jako Sud či Ďáblův dům došlo s mnohaletým zpožděním až v letech devadesátých. Výjimkou byla Noc Zrcadel, jejíž vydání v roce 1981 však utrpělo zásahy cenzury, a s definitivním zněním tohoto povídkového souboru se tak čtenářské publikum může seznámit až nyní.

Karel Milota zemřel roku 2002.

 

Bibliografie:

Beletrie
Noc zrcadel. Mladá fronta, Praha 1981.
Sud. Československý spisovatel, Praha 1993.
Ďáblův dům. Mladá fronta, Praha 1994.
Antilogie aneb Protisloví. Mladá fronta, Praha 1995.
Gregor. Mladá fronta, Praha 1999.
Noc zrcadel. 2. vyd. Torst, Praha 2005.

Překlady
Mariengof, Anatolij Borisovič
: Džbány paměti. Svět sovětů, Praha 1968.
Jesenin, Sergej Alexandrovič: Slaměný měsíc. Přel. Luděk Kubišta, Karel Milota a Jan Zábrana. Lidové nakladatelství, Praha 1981.
Gogol, Vasilij Nikolajevič: Revizor. Odeon, Praha 1986.
Saltykov-Ščedrin, Michail Jevgrafovič: Historie města Hloupětína. Odeon, Praha 1989.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse