Vlasta Winkelhöferová: Slovník japonské literatury
Winkelhöferová, Vlasta: Slovník japonské literatury

Vlasta Winkelhöferová: Slovník japonské literatury

Nakladatelství Libri vydalo v březnu 2008 Slovník japonské litetatury, jehož autorkou je známá japanoložka Vlasta Winkelhöferová. Jedná se o zcela zásadní autorský i nakladatelský počin, jelikož podobný přehled japonské literatury od jejích počátků až po současnost dosud v češtině v takovém rozsahu chyběl.

Nakladatelství Libri vydalo v březnu 2008 Slovník japonské litetatury, jehož autorkou je známá japanoložka Vlasta Winkelhöferová. Jedná se o zcela zásadní autorský i nakladatelský počin, jelikož podobný přehled japonské literatury od jejích počátků až po současnost dosud v češtině v takovém rozsahu chyběl.

Určitou zástupnou roli v tomto směru zatím plnila především vysokoškolská skripta – například Japonská literatura I. /do roku 1868/ (Miroslav Novák, Státní pedagogické nakladatelství, 1977 a 1989), Japonská literatura II. /od roku 1868/ (Miroslav NovákVlasta Winkelhöferová, Státní pedagogické nakladatelství, 1977 a 1989), Úvod do japanologie – Jazyk a literatura (Alice Kraemerová, Univerzita Palackého – Filozofická fakulta, 2000). Řadu hesel o japonských spisovatelích obsahoval také Slovník spisovatelů – Asie a Afrika 1, 2, který v roce 1967 vydalo nakladatelství Odeon, nebo monotematická studie Jana Levory Japonská science fiction včera a dnes, která v roce 2002 vycházela na pokračování v časopisu Nový Orient. Období do revoluce Meidži pak detailně pokrylo zásadní dílo Zdenky Švarcové Japonská literatura 712-1868, které v roce 2005 vydalo nakladatelství Karolinum. Podrobná publikace, která by přinášela detailní informace rovněž o autorech druhé poloviny 20. a začátku 21. století, však dosud v češtině neexistovala.

Jádrem Slovníku japonské literatury jsou abecedně řazená slovníková hesla o jednotlivých autorech (celkem kniha obsahuje 274 hesel), přičemž autorka se snažila věnovat pozornost nejvýznamnějším literárním osobnostem ze všech vývojových etap japonské literatury. Značného prostoru se přitom dostalo právě moderním autorům, zejména pak těm, jejichž díla byla přeložena do češtiny nebo do jiných evropských jazyků. V případě překladů do češtiny jsou ve slovníku uvedeny knižní překlady a rozsáhlejší překlady publikované ve vybraných časopisech (Světová literatura, Svět a divadlo apod.). S ohledem na jazykovou blízkost češtiny a slovenštiny je mezi překlady zařazeno i několik knižních překladů japonské literatury do slovenštiny.

Zmíněným slovníkovým heslům předchází úvodní sedmatřicetistránková studie pod názvem Stručný nástin vývoje japonské literatury, která je členěna celkem do pěti oddílů – Literatura nejstarší doby, Literatura klasického období, Středověká literatura, Předmoderní literaturaModerní literatura.

V závěru knihy se nachází slovníček použitých japonských termínů, následuje výčet nejvýznamnějších a nejznámějších japonských cen za literaturu, dále přehled nejdůležitějších literárních skupin, časopisů, organizací a literárních směrů, stručná chronologická tabulka japonských dějin a výběr z použité literatury.

Kniha poskytuje skutečně podrobný obraz japonské literatury od nejstarších dob až po současnost. Stane se proto nejen nezbytnou pomůckou v knihovně každého japanisty, ale též užitečnou a zajímavou publikací pro každého zájemce o japonskou literaturu. Je jen škoda, že tato publikace nemohla být ještě rozsáhlejší, takže na řadu zajímavých autorů se v ní nedostalo.

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Anotace

Spisovatel:

Kniha:

Libri, Praha, 2008, 336 s.

Zařazení článku:

literární věda

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse