Nostoi. Repatriated Masterpieces
Nostoi. Repatriated Masterpieces

Nostoi. Repatriated Masterpieces

Přepychový katalog výstavy, která byla zahájena 24. 9. 2008 a trvá až do konce roku, znatelně přiblížil dlouho očekávané otevření nového muzea pod Akropolí.

Prázdnou budovu (a hlavně archeologické vykopávky vtělené citlivě do areálu) si návštěvníci mohli prohlížet již před tím, ale nastěhování a instalace ještě zřejmě potrvá, takže autoři informačních materiálů slibují celkové otevření na rok 2009. Snaha postavit toto muzeum se táhla od r. 1976, architektonické soutěže v r. 1976 a 1979 nepřinesly žádoucí návrhy, naproti tomu úspěšná mezinárodní soutěž z r. 1989 byla bůhví proč anulována, nakonec byl zvolen projekt švýcarského architekta žijícího v New Yorku Bernarda Tschumi , jehož realizace stála údajně 130 milionů Euro. Nemohu říci, že by na mne budova, výborně situovaná proti vchodu do Dionýsova divadla a v těsné blízkosti stanice metra, udělala velký dojem, uvnitř se však zdá, že pro instalaci skulptur je ideální. Půvabné a trochu dojemné je, že - jak se praví na internetových stránkách - je tu připravena velká hala, která zůstane prázdná do té doby, než se Elginovy mramory vrátí do Řecka.

Toto úsilí, spjaté se jménem Meliny Mercouri, velké řecké herečky a zpěvačky, starostky Athén a ministryně kultury, nabývá reálnějších rozměrů právě výstavou NOSTOI. Není příliš velká, jde jen o 74 objektů pocházejících původně z Itálie a 10 objektů původem z Řecka, „repatriovaných“ z bohatých veřejných i privátních sbírek ve Spojených státech (tj. především Getty museum v Malibu, Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Museum of Fine Arts Boston aj.). Loni byla podobná výstava realizována v Itálii, z materiálu se však nedá vyčíst ani její místo, ani její rozsah.

Knihu otevírají pozdravné adresy ministra kultury Michalise Liapise, generální ředitelky spravující kulturní dědictví Vivi Vassilipoulou a předsedy organizace pro vystavění nového akropolského muzea Dimitriose Pandermalise. Jsou nadšené a poměrně ornamentální, stejně jako "Day of Homecoming", prohlášení, podepsané zúčastněnými institucemi. Teprve obsáhlá studie "Artworks in exile" (ano, tak se tomu tady emfaticky říká) z pera Fabia Ismana, italského žurnalisty, pracujícího pro Il Messaggero a věnujícího se často problematice památek a jejich ochrany, je věcná. Byla zřejmě vypracována už pro výstavu v Itálii. Vychází z premisy, že tímto okamžikem končí „the period of Great Looting“, období velkého rabování památek. Podává mnoho informací o praktikách ilegálního vývozu uměleckých děl (taky se tu mihne jméno Jiřího Frela) i o jejich postupném navracení především z amerických sbírek.  

Katalog má výtečné fotografie doprovázené popisem artefaktu, jeho interpretací a bibliografií. Zklame snad jen jednou – to když u červenofigurového kratéru s výjevem Achillea pronásledujícího mladičkého Troila na koni zvolí k fotografii zadní stranu vázy. Listování v katalogu je velké potěšení, výstava sama je ovšem nezapomenutelná. Jednak není nad autopsii (všechno se nám zdá známé, protože to bylo tisíckrát reprodukováno – a všechno je nové, protože velikost i barva jsou jiné), jednak v novém akropolském muzeu byly vázy, reliéfy, sochy i nástěnné malby opravdu doma.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse