Daniel Sada
Sada, Daniel

Daniel Sada

Sada vyrůstal obklopen pouštní krajinou, která se opakovaně objevuje i v jeho románech.

Daniel Sada (nar. 1953, Mexicali; zemřel v r. 2011)

Daniel Sada se narodil v severomexickém městě Mexicali, což ho zařazuje do tzv. severní literatury (literatura del norte). Toto označení volně sdružuje četné spisovatele, jejichž původ či tvorba (často obojí) se vztahuje k severnímu Mexiku, a odkazuje k novému jevu decentralizace současné mexické literatury. Hlavnímu městu Mexiku, tradičnímu centru mexické literární produkce a literárního života, se tak mexický sever nově stává kulturním protipólem. Jinak je ale severní literatura velmi rozmanitá a považovat ji za literární proud je v mnohém ohledu sporné.

Sada vyrůstal obklopen pouštní krajinou, která se opakovaně objevuje i v jeho románech. Začínal jako básník, smysl pro rytmus a básnický jazyk je silně patrný v jeho próze, která je jazykově a stylisticky velmi pečlivě propracovaná. Kombinuje akademickou španělštinu se severomexickým dialektem, jeho próza je prokládána osmislabičnými a jedenáctislabičnými verši. Tematicky čerpá z mexické historie i současnosti. Své romány píše na způsob realistických románů XIX. století. Objevuje se velké množství postav, rozvíjí se několik příběhů. Sám Sada říká, že jeho prózy nejdou s dnešní literární módou, přesto je považován za obnovitele moderního mexického románu. Pro svůj barokní styl bývá Sada srovnáván s Kubáncem Lezamou Limou. Za své vzory považuje Balzaca, ruské klasiky, z novější literatury pak Jamese Joyce či Itala Carla Emilia Gaddu. Je autorem několika povídkových knih a osmi románů, např. Porque parece mentira la verdad nunca se sabe (Protože vypadá jako lež, pravdu se nikdy nedozvíme, 1999), Ritmo delta (Rytmus delty, 2005), Casi nunca (Téměř nikdy, 2008).

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse