Seminář slovínského jazyka, literatury a kultury letos po čtyřicáté páté
Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury letos po čtyřicáté páté (2009)

Seminář slovínského jazyka, literatury a kultury letos po čtyřicáté páté

V Lublani se uskutečnil 45. ročník odborného slovenistického setkání zvaného Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury

V Lublani letos (neokázale) slaví pozoruhodné jubileum – 45. ročník Semináře slovinského jazyka, literatury a kultury. Kdo se někdy trochu přiblížil slovenistice jako oboru, ví. Jde o odborně-kulturně-vzdělávací setkání zájemců o slovinský jazyk, literaturu a kulturu z celého světa na lublaňské filozofické fakultě. „Seminar“ organizuje dlouhá léta Centrum pro slovinštinu jako druhý/cizí jazyk (http://www.centerslo.net), který má na starosti také pořádání klasické Letní školy (Poletna šola), zaměřené především na praktickou výuku jazyka a v posledních čtyřech letech také Letní školy pro mládež (Mladinska poletna šola) specializovanou na mladší účastníky (často děti emigrantů nebo příslušníků slovinských menšin v zahraničí).

Seminář se pořádá v dvou a třítýdenním formátu. Hlavní program je soustředěn do dvou týdnů na začátku července, týden navíc v třítýdenním formátu je určen především pro zájemce s nižší znalostí jazyka jako intenzivní jazyková příprava.

Hlavní přednáškový program je vždy určován společným tématem (letos Tělo ve slovinském jazyce, literatuře a kultuře, v předešlých letech např. Stereotypy…, Město… aj.) Přednášky publikované ve sborníku Semináře (a nově také ve videoformátu na internetových stránkách fakulty) se stávají vždy pozoruhodným vědeckým výstupem události, jíž zůstává trvalá hodnota.

Každé léto nabízí Seminář celou řadu kvalitních přednášek vedených vyučujícími slovinských univerzit (letos např. prof. Miran Hladnik, prof. Irena Novak Popov, prof. Erika Kržišnik, prof. Alojzija Zupan Sosič, doc. Mateja Pezdirc Bartol všichni Filozofická fakulta Univerzity v Lublani, dr. Sarival Sosič, Městská galerie, Lublaň), členy Akademie věd (doc. Jožica Škofic) apod. či zahraničními lektory (letos polská slovenistka dr. Agnieszka Biedkowska-Kopczyk a ukrajinská slovenistka dr. Inga Yarova), seminářovou výuku jazyka v různých úrovních, literární semináře, fonetická cvičení aj. Zajímavou součástí programu je také jeden odpolední přednáškový blok vyhrazený příspěvkům mladých badatelů rovněž publikované ve sborníku.

Neméně důležitou součástí programu je také odpolední a večerní program – divadelní (letos hra Eda – zgodba bratov Rusjan Nedy Rusjan Bric) či filmová představení (Hit poletja režiséra Metoda Pevce), návštěvy výstav, odborně zaměřené prohlídky města, exkurze po Slovinsku (letos Kras a Přímoří), koncerty aj.

Semináře se účastní především studenti slovenistik na zahraničních univerzitách, překladatelé, badatelé apod. Pocházejí z řady zemí celého světa, letos mj. z Itálie, Polska, Rakouska, Německa, Ruska, USA, Belgie, Srbska, ČR (letos 5 účastníků), Velké Británie, Argentiny, Litvy, Švédska, Finska ad., počet zúčastněných letos dosáhl čísla 125.

Letošní předsedkyně Semináře doc. Mateja Pezdirc Bartol o něm říká mj.: „Účastníci Semináře svou zvídavostí každý rok vnášejí do nabízeného programu také svůj osobní interes a spoluvytvářejí atmosféru celého setkání. Aktivní studijní prázdniny ve slovinském hlavním městě se tak stanou prostorem příjemného tvůrčího ruchu a příležitostí pro vzájemné poznání lidí podobných zájmů.“

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

josef,

Zajímavé -- snad jen ta "ukrajinská slovenistka dr. Inga Yarova" bude v češtině spíš Jarovová :))