Nezemřeš
Schmidt, Kathrin: Du stirbst nicht

Nezemřeš

Německou knižní cenu za rok 2009 získal román Du stirbst nicht (Nezemřeš) spisovatelky Kathrin Schmidt.

Německou knižní cenu za rok 2009 získal román Du stirbst nicht (Nezemřeš) spisovatelky Kathrin Schmidt. Mezi mnoha oceněními, která se v zemi udělují, patří Německá knižní cena k těm nejprestižnějším a v případě tohoto díla se kritici vesměs shodují, že si ji skutečně zaslouží. Vydání českého překladu chystá Renáta Tomanová a nakladatelství Host.

Du stirbst nicht začíná pootevřením oka na nemocničním lůžku. Zmatek, bezmoc a především spousta otázek: kdo jsem, kde to jsem, co se se mnou děje? Bohužel, tělo neposlouchá. Ještě horší však je, že ani mozek nefunguje, jak má. Paměť a znalost řeči jako by byly roztrhané na kousky. Čtyřiačtyřicetiletou Helene Wesendahl totiž postihla mrtvice. Potrvá dlouho, než se zase naučí ovládat obě poloviny těla, a především než zjistí, kým vlastně byla a je. Oboje stojí hodně úsilí. Je tu personál nemocnice, manžel a děti (kolik jich jen bylo? Ano, pět přece!). Návštěvy střídají terapie, a mezitím se Helene snaží poskládat dohromady obraz své minulosti a vyjasnit si, co se svým životem dál.

Čím byla? Spisovatelkou... o to bolestnější je také problém s vyjadřováním. Slova, kterým chybějí významy, stejně jako skutečnosti, pro něž se nedaří nalézt správná pojmenování. Začátek vyprávění se vyznačuje krátkými a jednoduchými větami a velkým množstvím otázek. Ale tak jako se Helene díky své vůli a pomoci okolí postupně uzdravuje, i věty a myšlenky začínají být komplexnější.

Po určité době si Helene s údivem uvědomí, že v době, kdy ji mozková příhoda postihla, uvažovala o odchodu od manžela. Byl tu také jakýsi vztah k transsexuální ženě jménem Viola. Vracejí se vzpomínky na společně strávené chvíle a vyplouvají stále nové otázky, v neposlední řadě ohledně vlastní identity.

Vyprávění se však nepokouší budit lítost ani jakkoli šokovat. Líčení strachu, bezmoci a leckdy bezohledného chování personálu (a občas mimoděk dokonce členů rodiny) je podáno střízlivě a s nadhledem, někdy dokonce s humorem. Helene popisuje znovupoznávání svého těla, snahu ho zvládnout a potíže, které jí to působí, velice otevřeně a přirozeně.

Kapitolu samu pro sebe pak představuje boj s afázií. Zajímavým jazykem se vyznačuje celý román, ale tam, kde je řeč tematizována, jde podle mého názoru o jeho vrcholy (a němečtí rodilí mluvčí si tyto pasáže jistě užívají ještě více). Zkoumání významů, slovní hříčky – přestože východiskem je paradoxně narušení vyjadřovací schopnosti, okouzlení autorky jazykem se nedá přehlédnout.

Podstatnou část knihy pak tvoří vyprávění o postupně objevované minulosti. Převažují osobní zážitky, avšak objevují se i vzpomínky na NDR. Retrospektivní střípky pro mě představují tu méně zajímavou část knihy, jejich přítomnost a rozsah však má zřejmý důvod.

Nahlédneme-li totiž do biografie Kathrin Schmidt, brzy si všimneme, že má s hlavní postavou hodně společného. Povolání – nejen to současné, ale i minulost dětské psycholožky, stejně jako východoněmecký původ a pět dětí. A především: i Kathrin Schmidt postihlo v roce 2002 krvácení do mozku. Jak sama uvedla na listopadovém autorském čtení v Praze, v románu tento svůj zážitek poměrně přesně popisuje. Původně jej shrnula do třicetistránkové zprávy, po konzultaci s kamarádkou se však nakonec rozhodla na jejím základě napsat román. Přinejmenším některé z textů, které se Helene v závěru knihy podaří vytvořit, jsou vlastní díla Kathrin Schmidt, vzniklá v téže situaci. Čteme-li knihu jako zpracování vlastní minulosti, epizody, které by jinak mohly působit trochu nadbytečně, najednou mají svoje opodstatnění.

Přesto se nejedná o čistě autobiografické dílo a hlavní postava by s osobností autorky neměla být ztotožňována. Například vztah s Violou podle slov Kathrin Schmidt nevychází ze skutečné události, cítila jen již delší dobu potřebu ztvárnit transsexuální ženu, s níž se setkala, jako postavu ve svém díle.

Možná si to namlouvám, ale řekla bych, že rozdíl mezi odžitým a neodžitým se v tomto případě v textu pozná. Bylo to právě autentické zachycení bezmoci pacientky v prostředí nemocnice a zápasu s vlastním mozkem i tělem, co na mě zapůsobilo nejvíce. Naopak Violin příběh jsem četla „jen“ jako „další“ románové vylíčení vztahu, přestože ne zcela obvyklého.

V každém případě však román Du stirbst nicht vřele doporučuji, kromě výše vychváleného i pro jeho nenápadné, ale přesto osvěžující optimistické vyznění.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse