Kniha první (Číslované věty ze života rodu Esterházyů)
Esterházy, Péter: Harmonia Caelestis

Kniha první (Číslované věty ze života rodu Esterházyů)

Maďarský Pánbůh se k našim zachoval kavalírsky, kníže vypracoval pro císaře návrh podmínek uzavření míru a vedením choulostivých jednání pověřil mého tatínka, řka, že obratně vládne jazykem, nechť se tedy co možná brzy ten jeho jazyk začne ozývati.

28/ Maďarský Pánbůh se k našim zachoval kavalírsky, kníže vypracoval pro císaře návrh podmínek uzavření míru a vedením choulostivých jednání pověřil mého tatínka, řka, že obratně vládne jazykem, nechť se tedy co možná brzy ten jeho jazyk začne ozývati. (Brzy, jazyk, ozývati se!) Marie, pomoz! – i když jsou to cizáci. Odmalička vyrůstal multilinguálně, německá slečna, francouzská slečna, anglická slečna (maďarská slečna? – no bodejť!), italsky umí člověk sám od sebe, takže to už se pak jakžtakž domluví i španělsky, no a portugalsky se mluví hned vedle u sousedů. Vůbec si nemyslel, že jako Maďarovi by mu mělo sblížení s těmito cizími jazyky dělat nějaké obzvláštní potíže nebo že Indogermán Indogermánovi oči nevyklove. Pravda, říkával, já jsem se je vlastně neučil. (Rozuměj: neučil, ale uměl.) Nevěděl například, co je to silné a slabé časování, nedokázal odříkat pravidlo nebo to definovat, pouze uměl časovat. Však taky neměl jazykovou zkoušku. (Jenže k čemu by mu byla. Půlka gothajského almanachu pracovala v 50. letech pod jmény pokrývačů v Celostátní kanceláři pro vyhotovování a ověřování překladů, z čehož přirozeně vyplývá, že použít tam k původnímu účelu vysvědčení potvrzující složení jazykové zkoušky stejně nešlo, a tak znalost jazyka se projevila jako postačující.) Každého nepříjemně opravoval. Opravoval Maďary. A říkali, že s nechutí. Shora dolů, z výšin vědění do vyprahlého údolí nevědomosti. Prý se při tom i ušklíbal. A přitom právě naopak: vylekaně. Pomyšlení, že takzvané chybné věty se neopraveny, takříkajíc klidně, povalují v širém světě, žijí si jako prasata v žitě a rochnivě si medí, ho naplňovalo hrůzou, a proto, padni komu padni, bez otálení korigoval. Nebylo žádnou vzácností, že maminka s nářkem vyskočila ze židle, aby hledala a také našla azyl v blízkých kručinkách – tenkrát se polovina obyvatel země skrývala tam za vodou v rákosí, druhá polovina šla po nich a třetí polovina, no vážně, takhle nějak to při celkovém sčítání vyšlo, úpěla pod otrockým jhem jako řemen – protože tatínek jí i ve společnosti neustále opravoval francouzštinu, ne la, le, le saucisson, to tě zřejmě plete die Wurst, drahoušku. Zřejmě, rozkašlala se maminka a šupky dupky za hory a doly, in concreto. Ztrapňuješ mě, žehrala maminka s pláčem na krajíčku. Ty taky umíš do člověka jen kopnout, žehrala maminka s pláčem na krajíčku. Tatínek nevinně mrkal jako malé dítě a rozhlížel se kolem sebe, jako by se stébla chytal, pohlédl na vyslance španělského, na vyslance pruského, vatikánského. (Dle neověřených klepů se s ním dosti vážně počítalo při obsazování prázdného místa ve Vatikánu, ale posléze byl s politováním zavržen z důvodu „nikoli zcela nepodloženě předpokládaného konkubinátního vztahu“, který představoval formální, a proto nepřekonatelnou překážku.) A nikdy nepozná, že tam má dát subjonctif, vysvětloval tatínek vyslancům, nikdy…, pohlédl na ty pány zklamaně, se strhanými rysy ve tváři, jako by to byli oni, a ne maminka, kdo mu kazí jeho hru. Falešní přátelé, vykřikl, the false friends! Holandsky bellen neznamená štěkat, nýbrž zvonit, a přesto sotva kdo dokáže potlačit úsměv, když čte u dveří ordinace amsterodamského zvěrolékaře: 3x bellen, a po těchto slovech začal dlouze, ublíženě, žalostně, zděšeně a, to se rozumí, bravurně štěkat. Protože tatínek vyjednával skrzevá prostředníky, zprostředkovatelské úlohy se ujali vyslanec anglický a nizozemský. Nizozemskému vyslanci připadaly za daných podmínek požadavky kuruců přemrštěné. Začal s mým otcem smlouvat. Jenže můj otec byl diplomat vznětlivý, co na srdci, to na jazyku – za 50 haléřů spolkl mouchu, za forint dovolil vyfotografovat muší mrtvolku, jak mu leží na jazyce, za pět forintů a jedno jablko (star king) rozkousl myš vedví. Nikdy nepracoval s donesenou myší, sám si ji chytil – a když viděl, co Holanďan dělá (smlouvá), zpupně pravil: Dost bylo smlouvání, pane Holanďane, neboť my hledáme svobodu, a ne sýr! Nizozemský vyslanec, který se za obchodování se sýrem, jež jeho vlasti přineslo bohatství, pranic nestyděl, na to mému bojovnému tatínkovi odvětil: Jestliže hledáte svobodu, neplaťte vojáky bezcennými měďáky, nýbrž si uřežte z kabátců, z vlastních kabátců tu spoustu zlatých a stříbrných knoflíků, z těch dejte razit peníze a těmi plaťte chrabré reky, budouť pak bojovati s větší chutí a odvahou! Nizozemí si přec také vydobylo svobodu, aniž měli muži v jeho čele na kabátcích knoflíky zlaté a stříbrné, měli je olověné. („To go Dutch“ znamená: svou útratu si platí každý sám.) Ne tak, toť se ví, tatínek, ten se, panečku, to byste viděli, oblékal s elegancí zastiňující i korunované hlavy a především to ho proslavilo po celém kontinentu, včetně britské koruny jako přívažku. Sehr nobel und ein Grandseigneur, zaznamenává si do deníku hrabě Starhemberg, ačkoli jeho tvář popisuje jako bezvýraznou a rozum jako průměrný, na druhé straně však chválí jeho tělesnou konstituci a že je vzdělaný a zná cizí jazyky, i když každé slovo opatrně váží. Olověné knoflíky se nekonaly. Tatínek před soudní stolicí dějin prohlásil, že problém chápe, zmařit či poškodit veřejné blaho je hřích, ale olověné knoflíky se prostě osamoceně nosit nedají, nemá to smysl, neboť olověné knoflíky jsou symbolické, na rozdíl od knoflíků diamantových, jež může člověk jako jediný, sám a sám, nosit beze všeho, to smysl má, protože diamant je konkrétní. Tento názor, podle kterého jeden osamocený plebejec není použitelná kategorie, zato všehovšudy jeden prachmizerný, jeden zatrachtilý, jeden jako kůl v plotě osiřelý, jeden debilní aristokrat ano, je zcestný, můj otec se mýlí, pakliže se domnívá, že chudoba je symbolická, ale zámožnost konkrétní. Tatínek nevinně mrkal jako malé dítě a rozhlížel se kolem sebe, jako by se stébla chytal. Jsem já to ale kopa povedená, komplikovaná, smál se. Ne vždycky, opáčila soudní stolice dějin. Vážně? Ne vždycky komplikovaná.

[…]

32/ Maďarsky psaný seznam movitého majetku mého otce, pokrývající pět archů, kteréžto archy byly jsou sešity červenou hedbábnou šňůrkou a konce šňůrky zapečetěny černým pečetním voskem s otiskem pečetního prstenu. Cista prima ex Hebano: brož, na níž jesti démantův hrubších i drobnějších 114, na níž jsouť kotva s křížem, dvé křídel a dvě ruce. Jiná brož, na níž jesti rubínův 25, démantův 9 a perle 3, v prostřed Justitia. Item, přívěsek Cupido, na němž jesti rubínův hrubých 4 a drobných 22 a malučkých démantův 14, smaragd jeden a perlí drobných 17. Item, přívěseček outlé ptáče, zlámaný, na němž jesti drobných rubínův po 4, v srdéčku bezbarvý puklý safír a na ocásku malučký smaragd jeden. Item, přívěsek starobylé formy, s podobiznami Adama a Evy, na němž jesti tré rubínův, jeden démant a safír a jedna perle. Item, vonička, vršek z per, spodek z růže, na níž jesti démantův hrubých aj drobných 47 a zavěšeno 3 perlí. Item, jedna stará a zlámaná korunka s 9 ozdobnami (sic!), z nich na sedmi jesti po dvouch malučkých rubínech a po třech perlích, dvěma vršek ulomený, tudíž po jedné perli a jednom rubínu se nedostává, ba i na vršku jedné ze 7 ozdob nedostává se jednohož malučkého rubínu. Jeden kus černého sametu, na němž jsouť dva zlámané knofle, jesti na něm do hromady perlí 30. Malučký křížek zlatý, přívěsek, na němž jesti do hromady démantův 16. Jiný, dvojitý zlatý křížek, s českými starými podlouhlými démanty. Item, jeden křížek staré formy, ze sprostých hrubých kamenův, perlí sedmero, do zlata vsazených. Item, tré sprostých rudých kamenův, do zlata vsazených. Item, jehlice do vlasův zlatá, na ní jeden hrubý démant uherský a přívěsek s malučkým cenným démantíkem. Jiná zlatá jehlice do vlasův, krátkého mečíku podoba, na nížto visí jeden hrubý čirý safír, jeden malučký čirý rubín a na tom čiré rubínečky dva! Item, třetí titěrná jehlice do vlasův, na jednom konci s démantem; při této jehlici do vlasův na tenké pentličce tělové barvy přívěsečkův 5 s 5 hrubými čtverhrannými démanty, na nichž visí hrubá perle. Jeden pár náramkův, na nichž jesti perlí 88 s 6 ozdobnými orly, každý se 3 rubíny, na obouch jedněch koncích po ozdobách dvouch a na obouch druhých koncích spony. Jeden pár náušnic, s přívěsečky srdcovými, na nichž jesti po dvěmecítma drobounkých démantův a v prostřed po jedné perli. Item, přívěseček náušní, na němž jesti démantíkův drobných 8 a perle jedna zavěšena. Item, zlatý křížek, přívěseček čelní, v prostřed ho kámen zelený a s tímto spolem vsazena perle jedna od ho visí. Item, zlámaných knoflíčkův drobných 22, na nich drobounkých perlí 17 a malý rubín jeden. Jeden starý malučký přívěsek pelikán, s rubíny 3 drobnými. Item, náhrdelník jeden, z 9 hrubých a 44 drobných korálkův zlatých, smaltovaných, s drobnými perličkami. Item, jiný náhrdelník, v němž jesti 41 korálkův zlatých, s černým smaltováním, vzadu po dvouch démantech drobných, na jednemecítma po dvouch perlích, avšak dva z démantův vypadlé. V černém odřeném sametovém pouzdérku zasazeno zlatých prstenův 13, jesti mezi nimi pečetních prstenův 4 a v pátém srdečko z čirého rubínu, v šestém a sedmém po jednom čtverhranném démantu malučkém, v osmém jesti kámen smaltováním mřížovaný a kamínek ruměnný, v devátém paznehtík losí vsazený. Desátý, bělostně a zeleně smaltovaný, en s koláčkem, bez kamínku. Ve dvanádctém s bílým smaltováním crucifixus. Se sprostým kamenem prsten stříbrný jesti třinádctý. Item, v jiném pouzdérku z černého sametu odřeném prstenův 11 jesti a z nich patero bez kamene, šestý hádku podoben, s démantíčkem hrubě malinkým, dva pak kol dokola tyrkysy osázené, z těchto v jednom vsazen zasejc malý démantík a ve druhým malý rubíneček; poslední oprotiv tomu, jsa z mosazi, máť v sobě sklo. Item, ve třetím černém pouzdře sametovém prstenův zlatých 23 zasazeno, z nichž jeden růže podoba a v prostřed hrubý máť hranatý démant, se špicí, jenž desíti čtverhrannými démantíky kol dokola jesti osázen. Druhý prsten do hvězdice podoby sdělaný a do tej hvězdy 7 hrubých, démantíky čtverhrannými 19 obehnaných démantův vsazeno. Prsten třetí s krásně čirým rubínem. Na čtvrtém rubín čtverhranný. Pátý jesti růže podoba s tyrkysy drobnými 7. Šestý, s bělostným a černým smaltováním, doň démant mdlého lesku vsazen. Sedmý růže podoba, do níž vsazeno čtverhranných rubínečkův 5 a malučkých rubínův 4. Osmý černě smaltovaný, jesti v něm krásná démantová tabulka. Devátý s černým smaltováním a čtverhranným safírem. Desátý prsten podoby smaltovaného srdečka jesti, v prostřed ho hrubý démant srdcový a kol dokola drobounkých rubínečkův 14 osázeno. Prsten jedenádctý do kříže zformován, v němž hrubých démantův sedmero vsazeno. Dvanádctý jesti hrubý prsten španihelský, růže podoba, do jejíhož středu vsazen jeden démant čtverhranný, démantíky drobnými 18 obehnaný. Třinádctý jesti hrubý prsten španihelský, do podoby pera pštrosího sdělaný, v němž čtverhranných smaragdův 19 vsazeno. Šestnádctý1, s hrubým čirým smaragdem. Sedmnádctý jesti hrubý prsten španihelský, růže podoba, do té pak jesti vsazeno čtverhranných rubínův 132. Na devatenádctém kol dokola démantův 19. Dvadcátý jesti hrubý prsten, španihelská podoba, osazen tyrkysy 9. Jedenmecítmý máť ve svém středu překrásný hrubý démant hranatý a pod ním 8 menších démantův. Dvamecítmý jesti starobylý prsten se smaragdem. Třímecítmý jesti bez kamínku prstýnek zlatý, se zeleným smaltováním. S těmito jesti v témž pouzdře hrubý stříbrný a zlacený prsten turecký s doň vsazeným hrubým rudým kamenem. Item, ibidem jehlice do vlasův do podoby hádka sdělaná a na ní démantíčkův 3. Pyrit, ungarit, růženín, lapis lazuli, achát!, jadeit! Item, hrubý diadém se šperky a drahokamy, jesti na něm šperkových ozdob 19, prostřední s démantem, ve čtveru po jednom rubínu a ve druhé čtveřici 4 smaragdův, v desíti pak po jedné hrubé perli. Item, jiný hrubý vyšperkovaný diadém, na němž jesti šmukův 8, z nich ve čtveru jesti po jednom démantu a ve čtveru po rubínu a na všech těchto šmucích po čtveru malučkých perlí, mezi nima 9 perlí hrubých a kulaťoučkých. Item, třetí diadém, hrubý, se zlatými ozdobami, jestiť na něm hrubých šmukův 7 a na každém po rubínu a dvouch perlích jesti. Item, čtvrtá čelenka, na níž jesti 14 drobných ozdob s rubíny a zasejc 13 šmukův s drobnými perlemi a kol těchto ještě 270 drobounkých perlí. Aby do toho hrom bacil, sečteny do jedné! Na páté čelence jesti hrubších zlatých ozdob 14, na každé po malučkém rubínečku a mezi nimi perlí 36. Na šestém diadému jesti tenkých, plochých a zašlých zlatých ozdob 22, v každé z nich po titěrném rubínku, z nichž ale čtyř se nedostává; item, mezi nimi 46 perlí drobných. Sedmá jesti čelenka na pentličce zelenobíle štráfované a na ní zlatých knopfíkův 12 jesti, prostřední z těchto srdéčka podoba s bělostným smaltováním; po jednom s rubíny 9; mezi nimi drobných perliček 26. Osmá, toť jesti onošená páska na čelo, na též jesti smaltovaných, zlacených knopfův bez kamínkův 14 a mezi nimi 36 perlí. Devátá jesti onošená čelenka purpurové a tělové barvy, jestiť na ní zlatých ozdob forem rozličných 7, pásek máť perlový, na dvouch knopfících české démanty. Desátá jesti obdoba pentlové čelenky předchozí, na níž 6 knopfův téže sorty, co na této, a knopfíkův drobných dvé. Item, perlový řetízek, v němž jesti perlí středních kulatých orientálních 652, a to střídavě s 500 vložených drobných perliček. Item, řetízek pižmový, střídavě s 500 vložených drobných perliček. Item, zelená stužka s drobným mořským korálem na vplétání do vlasův, s perlí s kamínky. Item, mořský korál na krk, v podobě dřínové bobule, spolem s černou perlí. Item, korálový náhrdelník čítající dřínových bobulí 234. V černém pouzdře sametovém krásný náhrdelník, na tom hrubý přívěsek, v němž jesti dvé démantův hrubých, drobných démantův 18, hrubých rubínův čtverhranných 7 a rubínkův drobných 8. V tomž náhrdelníku hrubých zlatých ozdob jesti 18 a v jich lůně po jednom hrubém a po čtveru malučkých démantův, item po čtveru drobných rubínkův; knopfův rubínových pak 4, prostřed nich po jednom hrubém a kol těchto 4 menších rubínkův; item drobné démanty po čtveřicích; zasejc kulatých šmukův 9, na každém patero hrubých perlí a čtveřice drobných rubínečkův, z těch perlí jednej se však po hříchu nedostává. Item, hrubý řetěz zlatý, jenžto váží 3 liber. Item 3 štykův perlových kožišin, in toto 14 loktův. Item, čtvrt páta lokte ouzké kožišinky. Item, dvé štykův hrubé perlové kožišiny do krajky sdělané, as loket zvící, Item, na jednej kartě 20 zašlých knopfův zlatých, v jichž středech jesti po jednom rubínu a podle těch po dvouch perlích vsazeno. Item, v malučké škatuličce z kosti slonové jakés zlaté fragmenty. Tramvajenka s fotografií v hliníkovém obalu. Item, v jiné škatulce, černobíle kropenaté, jeden pár náušnic se saphíry. Item náušnice, perle do zlata vsazená, 4 saphírův, 3 malučkých démantův a jeden malounký čirý rubínek. Item ve škatuli slonovinové, dosti titěrné, tenounký měděný řetízek. Item, 12 zlatých, smaltovaných knoflíkův a z nich až na jeden, jemuž se nedostává, ve středu všech po jednom smaragdu. Item 12 drobnějších zlatých knopflíkův, smaltovaných, černých, v každém z nich po jednom malém rubínečku. Item, jiných zlatých knopflíkův zakulacených, se smaltováním 23, v jednom každém z nich, vyjma dvouch, po jednom démantíku, Item, jeden tenounký řetízek, na němž jesti kulatých ozdob 42, našito na modrou pantličku. Item, v černém pouzdérku jaspisový pohárek vsazený do zlata. Item, ve dvouch škatulkách ze slonoviny dvé malých zlacených zámečkův a jeden pečetní prsten notně hrubý. Item, v oblé stříbrné škatuličce všeliké fragmenty od rosaria a české démantíky. Item, v jiné stříbrné škatuličce něco hrubých a drobných perlí. Item, ve stříbrné klenotničce, do podoby knihy sdělané, náramek z losího paznehtíku. Item, prázdná škatulička formy podlouhlé. Item, prázdná klenotnička, zlacená. Item, jeden zlatý hrníček se smaltováním. Item, stříbrný košíček, v němž jsouť všeliké fragmenty stříbrné a jakés korále pro dítě na krk. Item, jedno prázdné modré pouzdro, zlacené. Půldruha fauz nehtu (sic!), dračí jazyk, jeden pás z řemene losího a jeden orlí kámen a bez mála celý hrubý Bezoar occidentalis. Item, ve škatuličce ze slonové kosti všeliké zlato a stříbro, monetale při korunovaci co dar rozdávané. Cista secunda nigra, vulgo Schreib-Tisch, na tom v Kodani šité galoše. Cista seu Schreib-Tisch tertia: uvnitř toho přede vším hedbábu vyšívacího nítě nejrozličnějších barev, trocha hedbábu na knopfle, krásné rosarium z hrubého mořského korálu, spolem s jinými rosarii a dvěma hrubými kříži španihelskými. V téže truhličce jesti zlaté a stříbrné příze bohatě a velum na kalich, zlatem a stříbrem vyšívané. Item, flanelová košile kostkovaná, dvé pestrých ubrusův na stůl, hedbábných, tureckých, pět potřeb do prostřed bavlněných pokrývek a všeliké kusy krajek. Cista quarta: Jedna malá černá truhlička cum instrumentis scriptorijs, in concreto plnicí pero obalené průhlednou lepicí páskou. Ale to jesti v desáté ořechové dóze. Cista quinta: nevelká lékárnička cum instrumentis suis, rozbité brýle. Cista sexta: hrubý škafík credentialis, ze vně červenou koží, u vnitř červeným sametem potažený, v němž jsouť potřeby, jak vyjmenováno: Stříbrných mis středních 30; talířův 58; misek na ovoce 28; 4 šestihranných láhví, dvé z nich hrubých, se zlaceným vnitřkem a vnějškem círgoltovaným (Ziergold). Bachratá konvice se zlaceným vnějškem i vnitřkem. Item, kufříkový psací stroj Hermes Baby. Item, bachraté vědro, se zlaceným vnějškem i vnitřkem. 5 pohárů se zlacenými vnitřky, každý po žejdlíku. Hrubý bachratý šálek na pití se zlaceným vnějškem i vnitřkem. 6 svícnův, círgoltovaných 12 nožův, 10 vidliček, se střenkami ze zlaceného stříbra a 12 stříbrných žliček zlacených, tré foršnajdrovských nožův a dvě vidlice, dvé kratiknotův a stříbrných svícnův k nim patřících. Ohřívák lože jeden, jeden sušák. Jedna pánev, u vnitř zlacená. Malé řešeto na cukrového prášku rozsejpání, 6 mištiček círgoltovaných na ocet. Jeden kredencový hrníček. Taléř s roštem na vaření v soli a dvé hrubých mis v dolejším šupleti. Cista septima, continens res argenteas: umývadlo Antona Losoncziho s basinem (Lib. 35.), stříbrné umývadlo Jiřího Báthoriho s basinem (Lib. 13.), jedno vyklepávané, do vysoka krojené kulaté umývadlo, s basinem, celé zlacené (Lib. 7 1/2.), item, jiný podobný basin, s umývadlem (Lib. 6 1/2.), třetí podobný basin, s umývadlem (Lib. 5 1/2.), jedno malučké zlacené umývadlo s basinem, spolem se 13 taléři se stříbrnými a zlacenými randly a Báthoriho erbem (Lib. 16 1/2). 14 vyklepávaných stříbrných, cele zlacených holb s víkem (Lib. 25.), item jeden prostřední, cele zlacený basin, s umývadlem, v černém pouzdře čtverhranné stolní hodiny zlacené, UMF Ruhla. Bachratých a oblých, cele zlacených holb s víkem 9, jeden cele zlacený pohár bez víka, dvé cele zlacených šálkův (Lib. 28 1/4.), stříbrný kalamář jeden. Jedna láhev. Dvé vlkův, jeden kůň; jedna gondula. Dvé konvic, jedna pánev (Lib. 21 1/2.). Kulatá, hrubá a bachratá nápojová nádoba, ze zlaceného stříbra, na nožkách (Lib. 15.). Item, jeden malý bělostný basin, s umývadlem. Krom těchto pštrosích vajec 3; pohárův, muškátového oříšku podoba, 3, galéra jedna, vědro jedno, čirých křišťálův v pohárovém pouzdře dvé. Jedna konvice s kameny v pouzdře. V tej hrubej truhle džbán z broušeného křišťálu, ve zlatě zasazený. Jiný broušený křišťál, miska, ve zlatě zasazená. Jedna concha perleťová, pohár, do podoby pštrosové sdělaný. Žbánek jako láhev stříbrná sdělaný, na růžovou vodu. Jeden stříbrný šálek, pod sklenici. Jeden stříbrný lože ohřévák, bělostný. Jeden stříbrný futrál na pití. Jeden malý bělostný kalamářík, kterýž to jesti v hrubém kalamáři ubohého Pána. 3 bicích hodin stolních v pouzdrech. Item, odřených a puklých středních mis 9. Item, jedna hrubá mísa. Dvé orlojkův náhrdelních ozdobných, zlacených. Cista octava. 6 cele stříbrných a zlacených kočpratí (sic!). Šavle s tyrkysy. Šavle v pochvě cele zlacené. Esšálek, prostřelený. Item, šavle pro dobytčího handlíře v černé šupinaté pochvě, po turecku zakřivená. Item, palcát se 3 tyrkysy. Item, jedna zlacená, čirými rubíny a tyrkysy vykládaná turecká dýka. Item, dvé jiných tureckých dýk se stříbrnými pochvami a bělostnými rukověťmi kostěnými. Item, pás jágrovský, v němž jesti hrubý široký tesák, 3 středních a 3 malučkých nožův ve stříbrných pochvách; samoten pás též stříbrem vykládaný. Na dvé praporův pancířův, z nichž jeden od bosenského paši Ibrahima Sokoloviče vybojován. Ohlávka ze zlaceného stříbra na pásce z rudého hedbábu. Uzda protkaná zlatou přízí, ze zlaceného, tyrkysy zdobeného stříbra na řemeni, překrásná, s poprsnicí. Jiná hrubá uzda, stříbrná, zlacená a tyrkysy zdobená, s poprsnicí, s majcz otěžemi, na nichž hrubé knofle jsou, stříbrné. 3 onošených, bez mála stejných stříbrných ohlávek, aj s poprsnicemi. Ešče jedna jiná dálej ložená, onošená stříbrná a zlacená ohlávka s hrbolky, aj s poprsnicí. Item jedna uzda s jinou poprsnicí, stříbrná, zlacená a onošená. Item jeden stříbrný postroj s drobnými hrbolky a knopflíčky, aj s poprsnicí. Jeden pár pistolí s černými rukojeťmi, včetně pouzdra k nim, šitého zlatými drátky a stříbrem. Jedno pero volavčí. Čistou zlatou přízí šitý hacafrak, jiný hacafrak, šitý stříbrem zlaceným. Třetí hacafrak, z rudého atlasu, šitý zlatou přízí a hedbábem, se 3 květy. Karamanské udidlo, stříbrem povlečené, s nevelkou hrstkou tyrkysův. Jedno postříbřené karamanské udidlo s nevelkou hrstkou tyrkysův. V pochvě černej sametovej ze stříbra šable zlacená, nebohým mým panem Otcem nošená. Item v šupinatej pochvě jestiť ze stříbra ostrá dýka zlacená, pro nošení nákrční, s černým taftem.3

Item, mimo truhlice nachází se v temto skladišti postříbřený oltář černý, Hebanum, v prostřed ho historyje zrození Krista, duklety4 jsou v něm aj s futrálem. Ve vnitřním skladišti, cista nonna, jesti v tom: Ubrusův na jednotlivé stoly 19. Item, židovských ubrusův 4. Item, výbav tré stolův na pokrytí 4. Item, plachet dlouhých pod ubrus 10. Beranice, hnědé (srsti). Stolních servítkův půlšesta tuctu. Dva bíle šité šátky kapesní. 3 štrukových šátkův kapesních. Dvé krepových šátkův kapesních. Dvé šátkův kapesních šitých vlašským stehem. 4 vyšívaných šátečkův. 3 krajkových šátečkův a jeden selský. 3 párův krajkových krepových plachet. Jeden pár bíle šitých plachet. Jeden pár štrukových plachet. Jedna plachta s vlašským stehem. Jeden pár zlatistých plachet s polským stehem. Zlatistý dlouhý povlak na polštář, s polským stehem. Třetí dlouhý povlak na polštář vyšitý dle předkresleného vzoru. Turecký povlak na polštář, černě potištěný. Zástěry pro 20 kuchařův. Spodní ubrus na dvé dlouhých stolův, žlutě vroubkovaný. Tré štrukových superlátův. Dvé tureckých šátečkův bělostných s pozlacenými endly. 8 loktův bílého janičářského plátna. Výšivka v plachtě, zpola pozlacená. 6 pestrých šátkův kapesních a dvé servítkův. Superlátový věnec podšitý zeleným taftem se zlatou tureckou výšivkou. Bílá výšivka v plachtě. Perlovými nášivkami posetý štucel z karmínového atlasu, zeleným vlasovým sametem futrovaný. Purpurová, zlatem protkávaná sukně se stříbrobílými květy, ve předu 4 a v zadu dvěma řadami středně velkých perlí prýmkovaná, s dlouhou vlečkou. Druhá sukně protkávaná stříbrozlatými květy, s dlouhou vlečkou, na ní 33 velkých knopflův, v jednom každém knopflu po jednom démantu a dvojici perlí. Z černýho sametu kožíšek, s límcem docela perlemi prýmkovaným, na předku jedna řada a dole 3 řady na 3 prsty širokého perlového prýmkování. Perlemi hrubými prýmkovaný klobouk polský, jesti na něm 5 šmukův, z nichžto ve třech po rubínu, ze dvouch byl vypadl; dvé rubášův, starých, potrhaných. Přikrývka bílá, hustě zdrhovaná, taftem tělové barvy futrovaná, jež patřila králi Štěpánu Báthorimu. Jiná, turecká přikrývka se zlatistými květy, z rudého atlasu a zeleným taftem futrovaná. Cista decima. Jesti tam modrý hedbáb s kožišinou na stůl ušitý. Item, jedna krabička cigaret Munkás, dosud neotevřená. Damašek s černými květy, se zlatistými třásněmi, záclon do kočáru 12 štykův. Prostředky pro jeden kočár z černého sametu, 8 štykův, se zlatistými třásněmi. Ořechová lékárnička, s vnitřkem červeným sametem a stříbrem, z části též zlatem vystlaným. Atlasová přikrývka barvy holubí, se zlatými květy. 5kráte Schreib-Tisch. Turecká truhlice. Pancířová truhlice. Truhlička malá, jesti na 4 rozích stříbrem obitá, a malý kalamářík. Zrcadlo s květy stříbrnými a zlacenými. Item, 4 černé prázdné truhličky. Item, jedna vlašská umbella, titěrná. Cista undecima. Truhla z ořechu sdělaná, s přihrádkami, plně naložená; jesti v ní ex lapide serpentino 10 šálkův, 9 taléřův, 10 mis, kancelářské sponky. Cista duodecima. V malovanej truhle ze sprostného smrku kalichuov 13, tré z nich všady zlacených, ze vně i u vnitř, cum patellis; sedmero jich v nitř zlacených a z venčí zlacených jen místoma, cum patellis, a z těch patell tré enem stříbro bílé a kalichy dva enem stříbro bílé, jeden pak sdělaný z ryzí mědi, zlacený vně i v nitř, se zlacenou patellou stříbrnou; a jeden jesti dočista bez patelly. Item, monstrance stříbrné, zlacené tři, ze vně i u vnitř, aj s futrály; čtvrtá jen u vnitř zlacená, ze vně bílá, aj s futrálem. Pátá ciselovaná, zlacený vnitřek a circumferentia. Item, tré perlových prostředkův na oltář, z toho dvé Agnus DEI, třetí pak jinačí, perlový, ve škatuli; ve dvouch granáty. Item, zlatý přívěsek o váze půl šekelu, dvé náramků, o váze 10 zlatých šekelů (Mojžíš). Item, hrubý pás čelenkový, mixtim zlacený, na odřeném černém sametu; ve spodu černé sukno. Item, jedna barevná, černo-žlutě zbarvená, (sic!) bělostně futrovaná. Item, štrukové antipendium, na oltář, na vnitřním obvodu rudý taft. Item, jedna z červeného atlasu sdělaná casula, aj se štólou. Item, 15 šátkův na oltář, deset jich hedbábných, některé se zlatými všitými květy, se zlacenými vroubky, zbylé pak se selským vroubkováním. Item, dvé taftových zástěr barvy višňové, jedna všady se zlatou krajkou, druhá s atlasem. Item, 3 damaškových ubrusův a dlouhá plachta. Item, jeden ubrus oltářní, hedbábem vyšitý, vroubkovaný, se zlacenou krajkou. Item, pletením sešívaný ubrus z tenkého plátna jeden. Cista decima tertia. Koffer kožený, za kočár. V tom pak jesti: Jeden pěchotní prapor, červeno-žlutý. Item, jeden rudo-žlutý prapor jízdní s černým chvostem. Item, košil 26, červených taftových, zlatem prošívaných, z dobrého taftu, 62 ze sprostného taftu. Item, košil bagaziových, karmínové barvy 14. Korneta jedna černa uboha pána (Můj tatínek). Item, pancířů 3, a to jeden stříbrný, druhý měděný, třetí železný, zlacený. Červený damašek, zlacený prapor zemský. Jiný červený damašek, zlacený prapor zemský. Třetí modrý taft, zlacený prapor zemský. Čtvrtý, červený damašek, prapor purkrabího hradu v Pápě, po ubohém panu Štěpánovi. Pátý je prapůrek malučký ze zeleného damašku. Šestý, taft tělové barvy, nošený prapor zlacený.5

Onošené zlacené kožené čalounění pro celý palác, ve 12 kusech. Zlacené purpurové čalounění z jiného domu, ve 12 kusech. Ze třetího domu 16 kusův čalounění modrého, koženého. Ze čtvrtého domu zelené čalounění zlacené, v 6 kusech. Z domu pátého brokátové čalounění rudo-žluté s velkými květy, v 7 kusech. Ze šestého domu čalounění Brudageli, červené a modré, s hrubými květy, v 7 kusech, a dva jiné kusy k tomu rudého a žlutého čalounění Brudagelj. Ze sedmého domu rudo-žlutý čalounění Steiczel, atlasové, napůl hedbábné, 14 kusův onošených. Ve vnitřním skladu pestrá dvorní korneta nebohého Pána, se zlaceným kovářením. (Sic!) Ještě jiná zlacená korneta, železné kováření má červeným zlatem zlacené. Item, dvojí brnění s přilbami, zlacené. V novém skladu u velikého okna na dlouhém stole jesti: Jedno foenimentum aneb do paláce krásné nové flos čalounění flanderské, s herábem (hedbábem?) smísené, nové, v 8 kusech, s historyjí Actaeona a Diany. Jedny staré cajkové kalhoty. Jiné foenimentum aneb flanderské čalounění do domu v 6 kusech. Třetí, staré flanderské čalounění do domu, v 7 kusech, s historyjí Noemovou. Čtvrté, onošené čalounění flanderské do domu v 8 kusech. Jesti na něm historyje Abrahámova. 3 dlouhé bílé divanové koberce, onošené. 6 jiných onošených hrubých divanových kobercův. Na jiném stole. Odřená aktovka se zámkem, lesknoucí se mastnotou, břichatá, jako čuba, když jesti březí. Patero hrubých perských herbábných kobercův. 9 perských kobercův na stůl, herbábných. Jeden taký onošený koberec kulatý a jeden koberec bílo-šarlatový. V tomto skladu jesti hrubý pohár z terry sigillaty, do stříbra vsazený, se zlaceným víkem, jejž kázal nebohý Pán teho hradu (Můj Otec) sdělati pro Bilicum. Item, v tomto skladu 4 koží tygrových a 4 koží pardálích. Item pestré čalounění z vyšívané srsti v 10 kusech. V domě nad novým skladištěm 7 kusův modrých a pestrých polohedbábných atlasových čalounův. Scházející výtvory stříbrné, jež jsoutě u číšníka a u stolníka. U číšníka jsou tyto: stříbrné holby zlacené, s víkem, 3, zlacené poháry, bez víka, v páru, 2, stříbrných bílých pohárův 5, menších pohárův bílých 3, zlacené umývadlo s basinem 1, táckův stříbrných 12, alpakových kalíškův na vajíčka, 6, stříbrných talířův 6, stříbrných lžic 18, stříbrných vidliček 8, nožův se stříbrnou střenkou 8, zlacených solniček 2, zlacené šálky 2, na třtinový med 1, stříbrných svícnův 5. U stolníka jesti 24 stříbrných mis. Nebohý Můj Otec, nebohý, nebohý.
 

1. Popis čtrnáctého a patnáctého chybí. zpět
2. O osmnáctém žádná zmínka. zpět
3. K této položce je na okraji stránky přičiněna poznámka písmem hlavního ověřovatele celé listiny: „Ubohý pan Ladislav ji dal panu místokráli, panu Pavlovi Pálffymu.“ zpět
4. Nebo: deklety – nedá se zřetelně přečíst. zpět
5. K této položce rukou připsáno: „To jesti vně truhlic, na stole.“ zpět

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Ukázka

Spisovatel:

Kniha:

Přel. Robert Svoboda, Academia, Praha, 2013, 776 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

;