Nejžádanější české tituly v nizozemských knihovnách za rok 2013
Nejžádanější české tituly v nizozemských knihovnách za rok 2013

Nejžádanější české tituly v nizozemských knihovnách za rok 2013

Přehled výpůjček českých titulů v nizozemských knihovnách za druhé pololetí roku 2012 a první pololetí roku 2013 na základě údajů čtveřice nizozemských literárních překladatelů z češtiny.

Údaje poskytli překladatelé Jana Beranová, Edgar de Bruin, Kees MercksIrma Pieper. Jsou založené na namátkovém zjišťování výpůjček ve vybraných nizozemských knihovnách a týkají se období do 30. června příslušného roku. Knihy, které vyšly ve druhém pololetí, se tedy v přehledu objeví až v následujícím roce. Podrobněji o systému viz tento článek. Jestliže se určitý titul z minulých let v seznamu nevyskytuje, znamená to zpravidla, že ve vybraných knihovnách nebyl ani jednou vypůjčen. Někdy za tím ale může být přehlédnutí nadace LIRA, která údaje shromažďuje a vyplácí autorům poplatky z výpůjček. Například Poslední ostrov Ladislava Fukse byl podle dodatečné informace LIRA v roce 2012 vypůjčen 12x, ovšem tento údaj se do loňského přehledu výpůjček už bohužel nedostal. V letošním roce se výpůjčky českých titulů v tomto seznamu pohybují v rozmezí 1019–1.

1. Helga Weiss: Het begon met een ster (Deník Helgy), přel. Edgar de Bruin
2. Milan Kundera: De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (Nesnesitelná lehkost bytí), přel. Jana Beranová
3. Jiří Weil: Mendelssohn op het dak (Na střeše je Mendelssohn), přel. Kees Mercks
4. Zdeněk Miler, Eduard Petiška: Hoe molletje aan zijn broek kwam (Jak krtek ke kalhotkám přišel), přel. a upravil Edgar de Bruin
5. Zdeněk Miler, Eduard Petiška: Hoe molletje aan zijn auto kwam (Krtek a autíčko), přel. a upravil Edgar de Bruin
6. Jiří Weil: Leven met de ster (Život s hvězdou), přel. Kees Mercks
7. Tomáš Zmeškal: Een liefdesbrief in spijkerschrift (Milostný dopis klínovým písmem), přel. Edgar de Bruin
8. Karel Čapek: Een doodgewoon leven (Obyčejný život), přel. Irma Pieper
9. Milan Kundera: De grap (Žert), přel. Jana Beranová
10. Markéta Pilátová: Mijn ogen leiden je naar huis (Žluté oči vedou domů), přel. Edgar de Bruin
11. Petra Hůlová: Mijn grootmoeder (Paměť mojí babičce), přel. Edgar de Bruin
12. Jáchym Topol: De werkplaats van de duivel (Chladnou zemí), přel. Edgar de Bruin
13. Jaroslav Hašek: De lotgevallen van de brave soldaat Švejk (Příběhy dobrého vojáka Švejka), přel. Roel Pieters
14. Karel Čapek: Oorlog met de Salamanders (Válka s mloky), přel. Irma Pieper
15. Milan Kundera: Lachwekkende liefdes (Směšné lásky), přel. Jana Beranová
16.–17. Milan Kundera: Het boek van de lach en de vergetelheid (Kniha smíchu a zapomnění), přel. Jana Beranová / Milan Kundera: Onsterfelijkheid (Nesmrtelnost), přel. Jana Beranová
18. Milan Kundera: Afscheidswals (Valčík na rozloučenou), přel. Jana Beranová
19. Květa Legátová: De man uit Želary (Jozova Hanule), přel. Edgar de Bruin
20. Květa Legátová: De mensen van Želary (Želary), přel. Edgar de Bruin
21. Milan Kundera: Het leven is elders (Život je jinde), přel. Jana Beranová
22. Jáchym Topol: Spoelen met teerzeep (Kloktat dehet), přel. Edgar de Bruin
23. Bohumil Hrabal: Ik heb de koning van Engeland bediend (Obsluhoval jsem anglického krále), přel. Kees Mercks
24.–25. Patrik Ouředník: Europeana, přel. Edgar de Bruin / Bohumil Hrabal: Praagse ironie (povídky), přel. Kees Mercks
26. Arnošt Lustig: De nacht en de hoop (Naděje), přel. Irma Pieper
27. Bohumil Hrabal: Harlekijntjes miljoenen (Harlekýnovy miliony), přel. Kees Mercks
28. Jáchym Topol: Nachtwerk (Noční práce), přel. Edgar de Bruin
29.-30. Miloš Urban: De wraak van de bouwmeesters (Sedmikostelí), přel. Edgar de Bruin / Josef Škvorecký: De zevenarmige kandelaar (Sedmiramenný svícen), přel. Edgar de Bruin
31.–33. Michal Viewegh: Het reisgezelschap (Účastníci zájezdu), přel. Edgar de Bruin / Bohumil Hrabal: Verpletterde schoonheid (Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále, Příliš hlučná samota), přel. Kees Mercks / Marek Šindelka: Polaroid, přel. Edgar de Bruin
34.–37. Josef Škvorecký:De gekooide charleston (Zamřížovaný charleston), přel. Edgar de Bruin / Ivan Klíma: Geen heiligen, geen engelen (Ani svatí, ani andělé), přel. Irma Pieper / Ladislav Klíma: Het lijden van vorst Sternenhoch (Utrpení knížete Sternenhocha), přel. Kees Mercks / Jan Balabán: Dona nobis pacem, přel.Edgar de Bruin
38.-40. Iva Hercíková: Hester of waar vrouwen blijven (Hester), přel. Edgar de Bruin / Bohumil Hrabal: Verschoven zelfportret (trilogie: Svatby v domě, Vita nuova, Proluky), přel. Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Gekortwiekt (Postřižiny), přel. Kees Mercks
41.–43. Václav Havel: De tuinfeest (Zahradní slavnost), přel. Kees Mercks / Jáchym Topol: Het gouden hoofd (Zlatá hlava), přel. Edgar de Bruin / Karel Čapek: Prenten van Holland (Obrázky z Holandska), přel. Kees Mercks
44. Bohumil Hrabal: Het stadje waar de tijd stil is blijven staan (Městečko, kde se zastavil čas), přel. Kees Mercks
45.–47 Filip Topol: De reis naar Corsica (Karla Klenotníka cesta na Korsiku), přel. Edgar de Bruin / Michal Viewegh: Te gekke jaren (Báječná léta pod psa) přel. Edgar de Bruin / Miloš Seifert: Herinneringen aan Holland (U básníka Frederika van Eedena), přel. Kees Mercks
48.–58. Josef Škvorecký: De lafaards (Zbabělci), přel. Edgar de Bruin / Michal Viewegh: De opvoeding van Boheemse meisjes (Výchova dívek v Čechách), přel. Edgar de Bruin / Josef Škvorecký: Scherzo capriccioso, přel. Edgar de Bruin / Bohumil Hrabal: Al te luide eenzaamheid (Příliš hlučná samota), přel. Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Kaalslag (Proluky), přel. Kees Mercks / Václav Havel: De verzoeking (Pokoušení), přel. Kees Mercks / Václav Havel: Naar alle windstreken (Do všech stran), přel. m.j. Kees MercksJana Beranová / Ivan Klíma: Zomerliefde (Milostné léto), přel. Kees Mercks / Josef Koudelka: Invasie1968 (Invaze 68), přel. Kees Mercks, Peter van Zaanen / sborník: Praag en het fin de siècle (Max Brod, Karel Hlaváček, Franz Kafka, Jiří Karásek, Egon Erwin Kisch, Ladislav Klíma, Hana Kvapilová, Paul Leppin, Fritz Mauthner, Gustav Meyrink, Jan Opolský, Rainer Maria Rilke, Hugo Salus, Antonín Sova, Rudolf Těsnohlídek, Ernst Weiss, Franz Werfel, Jan z Wojkowicz, Julius Zeyer), přel. Kees Mercks, Erik Mossel, W. Hansen, Wouter Donath Tieges, Nini Brunt, Wil Boesten, Dik Linthout / Jiří Kratochvil: Dame de coeur, přel. Irma Pieper
59.–69. Miloš Urban: De kleine dood (Smrtečka), přel. Edgar de Bruin / Petr Placák: Het schip der doden (Loď mrtvých), přel. Edgar de Bruin / Edgar Dutka: Onder water (Pod vodou), přel. Edgar de Bruin / Emil Hakl: Zoon & vader (O rodičích a dětech), přel. Edgar de Bruin / Jiří Weil: De ster van Josef Roubíček (Život s hvězdou), přel. Kees Mercks / Bohumil Hrabal: De Toverfluit (Kouzelná flétna), přel. Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Trouwpartijen (Svatby v domě), přel. Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Drie novellen (Tři novely), přel. Kees Mercks / Bohumil Hrabal: Vita nuova, přel. Kees Mercks / Ivan Klíma: De verliefde koorddanser (Moje první lásky), přel. Irma Pieper / Ladislav Fuks: Het laatste eiland (Poslední ostrov), přel. Irma Pieper

 

Aktualita

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse