Detektivní román na rumunský způsob
Rebreanu, Liviu: Oba dva

Detektivní román na rumunský způsob

V románu Oba dva chtěl klasik rumunské meziválečné literatury vytvořit autochtonní rumunskou detektivku. Hrdina měl působit jako vnitřně bohatá bytost, která v sobě má hluboké tajemství a navzdory zločinu zůstává v jistém smyslu nevinná a čistá až do konce.

V tradičně skvělém překladu Jiřího Našince vyšel na jaře tohoto roku nepříliš známý román klasika rumunské meziválečné prózy Livia Rebreana Oba dva. Tento román s detektivní zápletkou byl napsán v letech 1939–40 a autor ho vydal ještě téhož roku. Dočkal se dalších dvou reedic v letech 1942 a 1944. Na nové vydání si však v Rumunsku počkal více než šedesát let, až do roku 2006. Od Livia Rebreana (1885–1944) máme v českém překladu již několik děl, mimo jiné romány Ion, Les oběšených, Adam a Eva aj. Byl překládán i do slovenštiny. Jeho tvorba se řadí po bok významných děl francouzského a ruského naturalismu autorů jako E. Zola, L. N. Tolstoj a další. Je považován za tvůrce moderního rumunského realistického románu.

V Rumunsku byly na detektivní román Oba dva různé náhledy – od velmi pochvalných, oceňujících mistrovství spisovatelského řemesla, až po názory považující dílo spíše za kuriozitu. Autor ve svých denících uvádí, že jeho záměrem bylo napsat autochtonní, čistě rumunský detektivní román, který by si udržel základní rysy detektivky a zároveň se vyhnul schematismu a banalitě tohoto žánru. Chtěl zachovat jeho formu, ale naplnit ji novým obsahem, aby hrdina působil jako vnitřně bohatá bytost, která v sobě má hluboké tajemství a navzdory zločinu zůstává v jistém smyslu nevinná a čistá až do konce.

Vzhledem k žánru nebudeme čtenářům prozrazovat závěrečnou pointu, můžeme jen konstatovat, že téměř do poslední chvíle nevíme, kdo je skutečným pachatelem dvojnásobné vraždy. Děj se odehrává v malém balkánském městečku a začíná zdánlivě nepodstatným rozhovorem v rodině bratra jedné z obětí krátce před tím, než vyjde najevo, že jeho bohatý bratr byl i s manželkou zavražděn ve svém domě. V několika řádcích autor vyklene základní charakteristiky hlavních postav a vtáhne čtenáře do děje, jehož spád se již nezastaví.

Postupně odkrývá maloměstské vztahy, zvyky a mravy a ambice jednotlivých aktérů, vztahy poznamenané skrytou záští i zjevnými, mnohdy malichernými konflikty. Vypočítavost, sobectví a zakrývání pravých pohnutek činů na druhé straně kontrastuje se soucitem a snahou o záchranu milované bytosti. Každá z postav jako by sledovala jen své vlastní cíle ve snaze nějakým způsobem získat pomoc nebo využít bližního k jejich naplňování. V jedenadvaceti krátkých kapitolách nahlížíme na události a vyšetřování zločinu z různých zorných úhlů podle postav, které autor střídavě staví do popředí. Závěr příběhu připraví čtenáři překvapivé rozuzlení.

Knížku doprovázejí výtvarně zajímavé ilustrace Libora Hofmana. Malý formát knihy a kresebně a nápaditě graficky zpracovaný přebal na první pohled zaujme. Pokud jde o jazykovou stránku, čtenář neznalý rumunštiny by možná uvítal informaci o výslovnosti rumunských vlastních jmen a toponym, třeba jen jako poznámku na konci knihy. Také je jistě škoda, že v textu je několik nečekaných korektorských šotků v podobě chybějící předložky, což však bezpochyby nesnižuje bohatý a krásný jazyk překladu.

 

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Přel. Jiří Našinec, Herrmann & synové, Praha, 2016, 248 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Hodnocení knihy:

80%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse