V tradičních termínech netradičním způsobem
Německá, Rakouská a Švýcarská knižní cena 2020

V tradičních termínech netradičním způsobem

„Jsme přesvědčeni, že čtení pomáhá, zvlášť v těžkých dobách. Číst se dá pořád, dokonce i po 20. hodině večerní do 6. ranní.“ Těmito slovy letos zahájila odborná porota svůj proslov při udílení Rakouské knižní ceny, jež se konalo pouze formou tiskového prohlášení. Annette, Ananke a Marianne – tak se jmenují literární postavy vítězných titulů z pera laureátů roku 2020: Anne Weber, Anny Stern a Xavera Bayera.

Zatímco listopadové vyhlášení Švýcarské a Rakouské knižní ceny 2020 se uskutečnilo pouze formálně, v nepřítomnosti autorů a bez slavnostní ceremonie, vítězka Německé knižní ceny, ve Francii žijící Anne Weber, si pro vyznamenání přijela ještě do tradičních reprezentativních prostor frankfurtské radnice, kde se u příležitosti zahájení letošního „decentralizovaného a digitálního“ frankfurtského knižního veletrhu sešla pouhá hrstka pozvaných a předání udělovací listiny proběhlo doslova v rukavičkách.

Německá knižní cena 2020: Anne Weber
Anette, ein Heldinnenepos – tak zní titul vítězného románu, zachycujícího na ploše dvou set stran výjimečný osud Anne Beaumanoirové, dnes šestadevadesátileté Francouzky původem z Bretaně, která v životě zažila pocity obdivované hrdinky i opovrhované vězeňkyně. Za druhé světové války jako mladičká odbojářka a členka komunistické strany Résistance zachránila život dvěma židovským chlapcům. Později vystudovala neurofyziologii, žila s rodinou v Marseille, následně se začala angažovat v alžírském hnutí za nezávislost a v roce 1959 byla odsouzena k desetiletému vězení.

Pro vyprávění o mimořádném životě této ženy zvolila Anne Weber mimořádnou formu: odvaze a osobní statečnosti své literární hrdinky vzdává hold prostřednictvím formy starobylého veršovaného (nerýmovaného) eposu, který je v literárním kánonu tradičně spojován výhradně s mužskými postavami, Odysseem počínaje a antihrdinou Evženem Oněginem – jak se zdá – zdaleka nekonče.

Respektovaná německá autorka Anne Weber (nar. 1964) žije od roku 1983 ve Francii, kam odešla hned po maturitě, a na pařížské Sorbonně vystudovala francouzskou literaturu a komparatistiku. Literární texty publikuje od roku 1998, zprvu je psala francouzsky a sama je následně překládala do němčiny. Poslední čtyři romány naopak napsala původně v němčině a přeložila je do francouzštiny, vyšly pak v obou jazycích takřka souběžně. Weberové předposlední román Kirio (2017) s tajemnou titulní postavou, která proplouvá mezi několika identitami, byl nominován na Cenu Lipského knižního veletrhu.

Ve finálové šestici se o cenu dotovanou celkovou sumou 37 500 eur ucházel také Bov Bjerg (nar. 1965) se svým románem Serpentinen o rozkrývání rodinné historie, v níž si tři generace otců sáhly na život; švýcarská autorka Dorothee Elmiger (nar. 1985) s románem Aus der Zuckerfabrik, v němž předkládá pozoruhodnou esejistickou koláž z odpovědí na jednoduchou otázku, odkud je vlastně cukr, a propojuje svými příběhy kontinenty i epochy; Thomas Hettche (nar. 1964) s románem Herzfaden z prostředí světa loutkového divadla, který ukazuje sílu fantazie v temných dobách války; Deniz Ohde (nar. 1988) se svou autobiograficky laděnou prvotinou Streulicht o latentním rasismu namířeném proti migrantům, a Christine Wunnicke s románem Die Dame mit der bemalten Hand, který představuje migraci v opačném směru: vypráví o německém cestovateli, jenž se v polovině 18. století ocitne na indickém ostrově. Ukázky z těchto románů v anglickém překladu si lze přečíst zde. Porota měla letos na výběr ze 187 titulů.

Rakouská knižní cena 2020: Xaver Bayer
Laureátem letošní Rakouské knižní ceny se stal vídeňský spisovatel a dramatik Xaver Bayer (nar. 1977), který vydává prozaické práce od roku 2001. Porotu přibližně ve stovce konkurenčních titulů zaujal jeho nejnovější povídkový soubor Geschichten mit Marianne, který komentovala slovy: „Ať jde o hororový příběh, nebo sci-fi scénář: Xaver Beyer s krutým a často melancholickým vtipem ohledává strachy naší doby.“

Titulní Marianne není vypravěčkou příběhů, které vždy začínají naprosto nevinně, procházkou, umýváním nádobí nebo třeba cestou na bleší trh. Je však přímou účastnicí všech nočních můr, ve které se běžné každodenní situace proměňují a v nichž musí Marianne i bezejmenný vypravěč riskovat naprosto vše, jako by už na tomto světě neměli co ztratit. Xaver Beyer ve svých lakonicky líčených povídkách ukazuje život jako místo pro experimenty a nešetří při tom ani čtenáře. Tápání ve světě podle některých kritických ohlasů upomíná na Handkovu Úzkost brankáře při penaltě.

Do finálového výběru postoupila také Helena Adler s provokativním rodinným románem z rakouského venkova Die Infantin trägt den Scheitel links, v němž nechybí bigotní matka, otec alkoholik a dcera žhářka; zavedená prozaička a mj. i autorka knih pro děti Monika Helfer s autobiografickým románem Die Bagage; podle mnoha ohlasů stále nedoceněná Karin Peschka s románem Putzt euch, tanzt, lacht o dobrodružné cestě a pozdním „útěku z domova“, k němuž se odhodlá zralá žena; a Cornelia Travnicek  s poeticky napsaným sociálněkritickým románem Feenstaub o kriminalitě mladistvých. Rakouská knižní cena, která pracuje s celkovým rozpočtem 30 000 eur, byla letos udělena teprve popáté, porotci posuzovali 98 zaslaných titulů.

Souběžně s knižní cenou pro zavedené autory je oceňován také debutant: letos si pozornost poroty vydobyl v Hannoveru žijící Leander Fischer (nar. 1992) za svůj rozsáhlý, téměř osmisetstránkový román Die Forelle, psaný v tradici antiheimatromanu. Upozornil na sebe již v literární soutěži o Cenu Ingeborg Bachmannové. Z 19 prvotin nominovala porota do finálového výběru také román Gunthera Neumanna Über allem und nichtsMercedes Spannagelové Das Palais muss brennen.

Švýcarská knižní cena: Anna Stern
Překvapením byla letošní vítězka Švýcarské knižní ceny. Nestala se jí totiž některými favorizovaná Dorothee Elmiger (nar. 1985), jejíž román Aus der Zuckerfabrik se probojoval i na shortlist Německé knižní ceny. Ovace i velkorysá finanční odměna ve výši 30 000 švýcarských franků (organizátoři totiž mezi autory rozdělili i budget původně plánovaný na slavnostní raut, který se kvůli epidemické situaci nemohl konat) patří talentované třicetileté Anně Stern za její román das alles hier, jetzt. Jde o autorčin čtvrtý a formálně nejodvážnější román, který je i graficky rozehrán ve dvou oddělených liniích. Sudé stránky v knize patří současnému smutku nad ztrátou předčasně zesnulé milované osoby, liché stránky vzpomínkám na minulost, na společné dětství a mládí. Vyprávění o rodině a přátelství rezignuje volbou uměle vytvořených jmen na genderové určení postav (zesnulá postava se jmenuje ananke) a vrcholí cestou, která má zhojit hlubokou ránu. Debutantka z roku 2014 má na svém kontě již pět knih (vedle románů i jednu sbírku povídek), žije a píše v Curychu.

Z konkurence celkem 83 zaslaných titulů se do letošního finále probojoval vedle již zmíněné Dorothee Elmiger také novinář Tom Kummer, který svým nominovaným románem Von schlechten Eltern navazuje na svůj předchozí Nina a Tom, v nichž tematizuje osobní zkušenost se smrtí, poté co jeho žena podlehla rakovině. O letošní Švýcarskou knižní cenu se ucházel také zkušený romanopisec Charles Lewinsky s bezmála sedmisetstránkovým „pseudofilozofickým dobrodružným šibalským románem“ Der Halbbart a rovněž Karl Rühmann (mj. autor knih pro děti, překladatel a nakladatelský redaktor jugoslávského původu) s politickým románem Der Held, v němž se zaměřil na válku a koncepty kolektivní i individuální viny, resp. neviny.

 

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse