Proč česká kniha nejede do Boloně? Odpovídá MK ČR
Proč česká kniha nejede do Boloně? Odpovídá MK ČR

Proč česká kniha nejede do Boloně? Odpovídá MK ČR

Za Ministerstvo kultury České republiky reaguje na otázky ohledně zrušení české účasti na knižním veletrhu náměstek ministra Milan Němeček.

„Boloňa“ je pro vydavatele knížek pro děti velký pojem: jde o zástupné označení pro knižní veletrh Bologna Children's Book Fair. V našem rybníčku se v minulých dnech rozpoutalo vlnobití, když vedoucí sedmi nakladatelství a další zástupci knižního trhu a literárního provozu oslovili ministerstvo kultury otevřeným dopisem, v němž se vyhrazují proti zrušení oficiální české účasti na této významné akci. 

Na dopis nakladatelů z 10. 3., za něž jednala Tereza Horváthová, odpověděli jak ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek (15. 3.), tak ředitel Moravské zemské knihovny v Brně Tomáš Kubíček (19. 3.). Ten se v podrobném zdůvodnění mimo jiné hájí tím, že MZK, „aby alespoň částečně kompenzovala negativní dopad“ zmíněného rozhodnutí MK, „vypsala mimořádnou otevřenou výzvu pro nakladatele dětské literatury a literární agenty na finanční podporu jejich přímé účasti na veletrhu“, přičemž rozdělila 150 000 Kč mezi 10 žadatelů. Na událost vzápětí reagovala ředitelka veletrhu Elena Pasoli, která se vymezila proti nařčení z „obtížné komunikace“ (v dopisu ministra se uvádí, že účast byla zrušena „po zkušenosti s dlouhodobě problematickou, nevyhovující a nedostačující komunikací s italskou stranou“). Na vzniklou kauzu v minulých dnech reagovaly také profesní organizace, jako Svaz českých knihkupců a nakladatelů nebo Asociace spisovatelů.

Z Boloně ovšem čerstvě přišla zpráva, že se veletrh sice skutečně bude konat 14. až 17. června, ale on-line.

Požádali jsme o vyjádření obě strany: iniciátorku dopisu Terezu Horváthovou z nakladatelství Baobab a ministerstvo kultury, za něž nám odpověděl náměstek ministra Milan Němeček.

iLiteratura: Má česká účast na knižním veletrhu Bologna Children's Book Fair dlouhou tradici?
MK ČR: Česká republika se účastnila až do roku 2019 veletrhu pravidelně. Ročník 2020 byl zrušen. A zrušen nebo přesunut do on-line verze bude s největší pravděpodobností i letošní ročník.

iLiteratura: Kdo za českou stranu jednal o české účasti v letošním roce? V čem je ta komunikace špatná?
MK ČR: Za českou stranu jednalo jako každoročně Ministerstvo kultury ČR o rezervaci plochy českého stánku. MZK a ČLC jednaly o obsahové podobě stánku.

Jeden příklad té téměř jednostranné komunikace s italskou stranou: 2. prosince 2019 byl odeslán z MK ČR směr Boloňa e-mail s žádostí o zaslání faktury, aby mohla být do konce roku 2019 uhrazena částka za plochu českého stánku. Po několika urgencích ze strany MK ČR dorazila faktura z italské strany dne 3. 1. 2020. Přístupové údaje do veletržního systému pak byly zaslány, opět po několika urgencích, až v posledním lednovém týdnu, tj. skoro dva měsíce od prvního e-mailu.

iLiteratura: Kdo a proč rozhodl o zrušení české účasti?
MK ČR: O zrušení české účasti v roce 2021 rozhodlo Ministerstvo kultury ČR na základě konzultace s MZK/ČLC.

Jedním z důvodů byla dlouhodobě špatná a nevyhovující komunikace s italskou stranou, viz výše.

Tím druhým, obecnějším pak snaha soustředit kapacity MK, potažmo MZK a ČLC, a to personální i finanční, jednak na německou jazykovou oblast, která otvírá české literatuře tradičně dveře k překladům do dalších jazyků a kde zaznamenala ČR v roce 2019 mimořádný úspěch na veletrhu v Lipsku; jednak na nové velké nabídky ze zahraničí, týkající se české národní prezentace, někdy rovnou ve formátu hlavní hostující země (veletrhy v Paříži a Varšavě).

iLiteratura: ČLC vypisovalo výběrové řízení na podporu individuálních cest nakladatelů na veletrh už v prosinci – bylo už tehdy jasné, že česká účast nebude mít žádnou širší podobu?
MK ČR: V té výzvě, publikované na stránkách ČLC 18. 12. 2020, stojí: „V roce 2021 nebude mít Česká republika na veletrhu v Boloni stánek…“ Jedním subjektem z těch třinácti, které na výzvu reagovaly a podaly (úspěšně) žádost, bylo nakladatelství Baobab. Výsledky zde.

iLiteratura: Má MK / MZK nějakou náhradní strategii pro ty, kdo vydávají knihy pro děti, tzn. nabízí alternativy pro podporu jednání o spolupráci, uzavírání licenčních smluv, poptávání zahraniční produkce nebo nabízení vlastních titulů do zahraničí, domlouvání vzájemných projektů (jako výstavy, účast na lokálních akcích, bilaterární akce) atp.?
MK ČR: MK vyhlašuje od roku 1998 dotační program na podporu vydání české literatury v překladu (v roce 2015 podpořeno 83 žádostí sumou 4 mil. Kč, v roce 2020 podpořeno 280 žádostí sumou 21 mil. Kč). Dále MK realizuje prezentace české literatury a knižní kultury na zahraničních knižních veletrzích, jak uvedeno výše. Pro letošní rok byly/jsou v plánu Lipsko, Londýn, Varšava, Paříž, Frankfurt n/M; největší význam pro sjednávání spolupráce, překladu apod. má tradičně veletrh ve Frankfurtu n/M. Další možnosti pak nabízí Moravská zemská knihovna/České literární centrum (mj. ve spolupráci s Českými centry po světě), jako rezidenční pobyty zahraničních autorů v ČR, vysílání českých autorů do zahraničí apod.

 

Rozhovor

Zařazení článku:

dětská

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Martin Patřičný,

Je možné, že máme nejvíc knihoven na obyvatele v EU? Nejvíc aktivních čtenářů? Ve vydávání knih že vedeme? Možná...Ale měřítko je jiné - totiž kolik českých knih vyšlo venku.
Píšu o tom už po x-krát, ale není to nic platné - nic, nic, nic- úředník jen málokdy pracuje jako ten ze soukromé sféry a pro soukr. sféru je lehčí přeložit a vydat, než prosazovat na cizím trhu - vím co píšu...

Magda de Bruin,

Ještě bych k tomu ze zkušeností naší literární agentury dodala (přestože se na dětskou literaturu nezaměřujeme a na veletrhu v Bologni jsme nikdy nebyli): nakladatel samozřejmě může jet na veletrh na vlastní pěst, domluvit si předem schůzky a dojednat tam různé obchody (což ostatně lze i e-mailem) – o takové účasti s knihami v ruksaku ostatně Tereza Horváthová také mluví. Národní stánek ale slouží k prezentaci příslušné literatury jako celku a při jeho absenci může vzniknout dojem, že určitá země nemá co nabídnout. Jiná věc je, jaké pojetí stánek má, tj. zda opravdu poskytuje návštěvníkům veletrhu obraz o tom, co v příslušné zemi vzniká. To byl od okamžiku, kdy účast na zahraničních veletrzích přestal pořádat Svět knihy, přinejmenším po několik let problém. Vzpomínám si, že v Bologni byl svého času stánek vytvořený prostě pro českou účast na veletrzích na celý rok, takže ho zdobily citáty z anglického překladu Hrabala. Ale z líčení Terezy Horváthové se zdá, že se to od té doby změnilo a zlepšilo.

Karel Huněk,

To je ovšem pravda, česká literatura přece není natolik "malá", ale střední (malá je třeba faerská, je-li jaká). Pochopil jsem ten argument spíš tak, že pokud ministerstvo podporuje účast nakladatelů na x tematicky, obchodně atd. paralelních veletrzích, je namístě se ptát, proč ruší podporu účasti na veletrhu sice specifickém, ale prestižním - z pohledu samotného místa i možné české nabídky.

E. U. Garp,

No... a to nakladatel nemůže jet do Itálie normálně za své?

;