To jsme stvořili společně
Saadáwí, Ahmad: Frankenstein z Bagdádu

To jsme stvořili společně

Oceněný irácký román svým názvem poukazuje k mýtu o umělém člověku. Jeho vyznění je však mnohem komplexnější a sám román výrazně barvitější. V Bagdádu po pádu husajnovského režimu, ale ještě před odchodem americké armády, to po všech stránkách vře a na chaos doplácejí v důsledku všichni. Frankenstein z Bagdádu nabízí také podobenství o kořenech zla.

Frankenstein z Bagdádu, v českém prostředí historicky první irácký román přeložený přímo z arabštiny, odkazuje titulem na jeden literární mýtus: ten o umělém člověku, kořenící v romantickém hororovém románu Frankenstein (1818) Mary Shelleyové. Transpozice tohoto mýtu do kulis současného Iráku však není jeho jedinou rovinou. Je to otevřené dílo, ve kterém se rozehrává dialog mezi východní a západní poetikou, politickým románem a pohádkou, dokumentárním zobrazením světa a magickým realismem. To vše v barvitých kulisách dnešního Bagdádu, kypících životem. Ale také – je třeba dodat – smrtí. 

Většina děje se odehrává v bagdádské tradiční čtvrti al-Batáwín, v níž máme možnost sledovat etnickou a náboženskou pestrost někdejší Mezopotámie – nebo nejspíš jen její dnešní odlesk. Mnohaleté soužití křesťanů, židů a muslimů obojího druhu, ovšemže nikterak nekonfliktní, krystalizuje v tomto prostředí v podobě pitoreskních postaviček a také synekdochicky v jednom z motivů domu, v němž se – přiznaně v různých jeho stavebních vrstvách, podobně jako ve skutečné irácké půdě a podobně, jako se na sebe vrství významy v románu – setkává starobylý židovský artefakt, koránský verš a soška Panny Marie. Nacházíme se ovšem v době po svržení krutovlády Saddáma Husajna a heterogenita obyvatelstva na sebe bere většinou podobu znepřáteleného soužití, ústícího do násilí. Jak nás informuje fakty nabitý doslov překladatelky Jitky Jeníkové, autor román začal psát v letech 2005–2008, kdy pracoval jako zpravodaj pro BBC, tedy před odchodem americké armády v roce 2011, po němž mocenské vakuum vyplnil teroristický tzv. Islámský stát. Prostředí v zemi tedy je všechno jiné než stabilní, ulicemi křižují policejní auta, hummery americké armády, luxusní vozy místních bossů a mezi nimi občas nějaký pickup naložený výbušninou a řízený sebevražedným atentátníkem, který na příslušném místě vyletí do vzduchu.

Pouliční násilnosti jsou v románu tematickým východiskem. Jedním z protagonistů z rodu bizarních figurek, vypravěč Hádí, který tráví čas vysedáváním v kavárně Egypťana Azíze a spřádáním příběhů k pobavení spolusedících mužů, si jednoho dne sestaví z  končetin poházených po výbuchu kolem celé tělo, aby je mohl řádně pohřbít. (Skutečnou drastickou událost, která autora inspirovala, lze nalézt popsanou rovněž v doslovu.) Dle zákonů žánru vzniklá entita obživne, vymkne se kontrole a stane se nesmrtelným monstrem, které se po nocích pohybuje po Bagdádu a napravuje škody, jež má vepsané do DNA částí těl, z nichž se skládá. Tedy zpočátku… 

Postupně monstrum, zvané Hádího slovy „Jaktomumámřikat“, zasahuje do životů dalších a dalších postav. Znepokojuje plukovníka Surúra Madžída, vedoucího jakéhosi vyšetřovacího úřadu tajné služby, který po něm ze všech sil jde, víc než o bezpečnost státu jde o jeho vlastní kariéru. Na okamžik zmate asyrskou křesťanku Eliševu, „bláznivou ženskou“, jež tráví podzim života rozhovory s obrazem svatého Jiří a čekáním na syna Daniela, který zmizel někde ve válce. Své si užije také mladý redaktor časopisu Pravda Mahmúd as-Sawádí, jemuž Hádí příběh o Jaktomumámřikat prodá nahraný na diktafonu (tím pádem bagdádský Frankenstein dostane možnost promluvit v jedné z kapitol i vlastním hlasem). Je tu ještě pěkná řádka dalších postav (a čtenář ocení jejich soupis na jedné z prvních stránek, jinak se mu, neuvyklému na arabská jména, všichni ti Abúové, Alíové, Házimové a Náhimové brzy začnou plést) a dílčích dějových linií, které by bylo zbytečné vyjmenovávat; jejich smyslem je zřejmě přispět k další charakterizaci prostředí a ještě víc zamotat hlavní zápletku, v důsledku čehož si je čtenář ještě méně jist tím, co se před ním vlastně odehrává. 

Taková bohatá, až radostná epická dynamika je nejspíš odrazem klasické arabské literatury s jejími příběhy Tisíce a jedné noci. Projevuje se to i v kompozici, v níž se různé podružné příběhy, vyprávěné z hlediska různých subjektů, v sobě vzájemně zrcadlí. A z podobných důvodů je možné již uvedené otevřené čtení románu. K alegorické interpretaci vybízí už nejasný status ústřední bytosti: je to skutečná – aspoň v magickorealistickém smyslu – entita, produkt Hádího traumatizované a alkoholem znavené mysli, nebo je to symbolické ztělesnění zla, které se stále znovu obnovuje z těl mrtvých Iráčanů, přičemž svůj význam má i to, že tito mrtví pocházejí ze všech možných vrstev, společenských prostředí i náboženství? Není nakonec pravda, že „Všichni společně jsme stvořili onu krutou bytost, která nás teď připravuje o život“? (s. 257)

Taková nejistota ohledně románové „pravdivosti“ je naopak objevem západní literární tradice, orientální vypravěči z rodu Hádíů ji tolik neprožívali. V románu má ještě jednu důležitou souvislost, a to kvůli zapojení žurnalistického povolání postavy Mahmúda as-Sawádího. Sám Mahmúd při výkonu povolání naráží na nejisté hranice pravdy a výmyslu opakovaně, což vrcholí při jeho závěrečném morálním dilematu ve střetu s jeho přímým nadřízeným a obdivovaným vzorem Alím Báhirem as-Saídím, který ho, podle všeho, celou dobu také úspěšně tahá za fusekli. „Realita“ vytvářená médii se opakovaně stává průraznější v životě al-batáwínských obyvatel (a nejen jich) a nakonec se stává osudnou i samotnému vetešníkovi Hádímu. 

Frankenstein z Bagdádu je, jak bylo již konstatováno, po stránce autorské poetiky složitější než pouhý shelleyovský pastiš. Přesto se dědictví této spoluzakladatelky hororu a postapokalyptické sci-fi nevyčerpává jménem hlavní postavy. Přes všechnu otevřenost a mnohotvárnost, přes všechny další narážky a jiná citlivá místa rozesetá v textu ukazuje vyznění románu k celkem předvídatelným závěrům: o povaze zla, o vině a trestu, o odpovědnosti stvořitele za stvořené. O totéž šlo ve frankensteinovském mýtu v předminulém století – a o totéž v něm jde dnes, v Iráku jako kdekoli jinde na světě.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

JMH,

Předřečník má možná spíš na mysli jazykovou korekturu. Ty hrubky jsou opravdu politováníhodné.

Petr Kučera,

Můžete nějak specifikovat, co tím myslíte? Jako že je román špatně zredigovaný? Právě ho čtu a rozhodně mi nepřipadá, že by mu chyběla redakce!

Je škoda, že když už...,

... se objeví takový počin, nedostane se mu lepší redakce:-(