Na úvod
Americká židovská literatura – úvodník

Na úvod

Projekt "american jewish books" si klade za cíl seznámit naše čtenáře s důležitou součástí americké literatury a kultury vůbec, totiž s romány a povídkami napsanými americkými autory židovského původu.

Každý rok přináší něco nového a nejinak tomu je i na našich stránkách. V roce 2003 vám nabídneme sérii článků o americké židovské literatuře. Projekt si klade za cíl seznámit naše čtenáře s důležitou součástí americké literatury a kultury vůbec, totiž s romány a povídkami napsanými americkými autory židovského původu. Toto kulturní dědictví si s sebou všichni židovští spisovatelé bez výjimky přinesli z Evropy a promísili jej s americkou realitou. Výsledkem je neuvěřitelně bohatá škála děl, jež se někdy skrytě, někdy otevřeně snaží s tímto břemenem minulosti vyrovnat a smířit jej s konzumním stylem života, jenž se v USA během prvních let 20. století prosadil.

V našem projektu jsme pro vás připravili třináct oddílů, v nichž se nejdříve budeme věnovat fenoménům, jimiž se americká židovská literatura vyznačuje, poté přijdou na řadu nejvýznamnější autoři minulosti a nakonec vás seznámíme se současnými trendy; jeden měsíc se také budeme věnovat ženským autorkám.

V každém oddíle uveřejníme ukázky ze sborníku přednášek Americká židovská literatura, které Hana Ulmanová proslovila na půdě Vzdělávacího a kulturního střediska Židovského muzea, kde si jej též můžete zakoupit.

V první části, nazvané "Fenomény", vás budou provázet dvě krátké povídky, jež rozebereme vždy z hlediska aktuálního tématu.

Ve druhé části, věnované jednotlivým autorům, nabídneme recenze a ukázky z titulů, které v České republice vyšly (zvláště v poslední době se americkým židovským autorům česká nakladatelství věnovala obzvlášť intenzivně), krátký životopis autora a seznam prvních vydání překladů s daty uveřejnění v České republice.

Máte také možnost přečíst si dvě úvodní statě, pojednávající o historii Židů v USA a o historii americké židovské literatury.

Vzhledem k tomu, že na vysokoškolské půdě se této tematice věnovalo v uplynulých letech ve svých diplomových pracích mnoho studentů, a jelikož by tyto stránky chtěly být nápomocny středoškolské i vysokoškolské odborné veřejnosti právě v hledání úhlu pohledu na historii, kulturu a literaturu amerických Židů, nebude chybět ani soupis diplomových prací, jež byly v této oblasti na českých univerzitách sepsány.

Přehled

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Diskuze

Vložit nový příspěvek do diskuse