Je současné Česko nesmiřitelně duchovně roztříštěné, nebo se při hlubším pronikání do odlišných tradic začnou vyjevovat spíše podobnosti než rozdíly? Autorská dvojice podepsaná pod knihou spirituálních rozhovorů se svými hrdiny rozmlouvá s jistou plachostí, ale snad i díky ní se dostává k jejich hlubokým prožitkům.

Jak název napovídá, Němcův román nastavuje zrcadlo nejen jednomu milostnému vztahu, který sleduje od prvních okamžiků až do rozpadu, ale také vlastnímu procesu psaní. Autor si se čtenářem hraje, někdy až zahrává. Jeho sebezahleděnost se přitom místy pohybuje na hraně snesitelnosti.

Román Dějiny světla Jana Němce nabízí (i podle autorových slov) pravděpodobný, nikoli nutně pravdivý pohled na všestrannou a kontroverzní osobnost Františka Drtikola. Postupuje chronologicky, od fotografova dětství, přes učednická a studijní léta a pozvolné budování kariéry až po Drtikolův příklon k duchovním naukám Východu a mystice.