Přehled některých pravidelně udílených literárních cen v Japonsku
Japonské literární ceny

Přehled některých pravidelně udílených literárních cen v Japonsku

V současné době se v Japonsku udílí za literaturu okolo čtyřiceti cen, některé i vícekrát do roka...

V současné době se v Japonsku udílí za literaturu okolo čtyřiceti cen, některé i vícekrát do roka. Uvedený seznam není tedy zdaleka úplný, vytyčuje ceny významnější nebo originální svým žánrovým zaměřením a má poukázat na pestrost udílených ocenění. Množství cen nese své pojmenování po vážených literátech (Akutagawova, Cuboučiho, Dazaiova, Itóova, Kjókova, Kawabatova, Mišimova, Naokiho, Tanizakiho, aj.). Minimálně čtvrtinu všech ocenění tvoří ceny udílené za poezii, také v jednotlivých žánrech a kategoriích: báseň waka (Čókúova cena) a báseň tanka (Cena Šúdži Terajamy za nejlepší antologii básní tanka pro muže, Cena Aiko Kónoové pro ženy, Cena kadanu). Netradičními samostatně oceňovanými žánry jsou pak horor, sci-fi, či komiks, od současného Japonska neodmyslitelný.

Akutagawova cena (Akutagawa šó)
Nejprestižnější literární cena v Japonsku byla zavedena v roce 1935 Kanem Kikučim, vydavatelem časopisu Bungei Šundžú na památku spisovatele Rjúnosuke Akutagawy (1892-1927). Je sponzorována Asociací na podporu japonské literatury (Nihon bungaku šinkó kai). Udílí se každého půlroku v lednu a v červenci za nejlepší povídku čistě literárního charakteru, publikovanou v novinách nebo časopise. Vítěz obdrží nejen kapesní hodinky a částku jeden milion japonských jenů (JPY), ale získá si i značnou pozornost médií.

Cena Bungakkai pro nové spisovatele (Bungakkai Šindžin šó)
Byla založena společností Bungei Šundžú v roce 1955 za účelem ocenění nových slibných spisovatelů. O dosud nepublikovaných rukopisech je porotou rozhodováno dvakrát do roka, vítězný přihlášený celek je následně otištěn v časopise Bungakkai. Jeho autor získává upomínkový dar a hotovost pět set tisíc JPY.

Next Prize (Next šó)
Jako revoluční obrat v objevování nových talentovaných autorů byla založena před dvěma lety (2001) nakladatelstvím Kadokawa. Je otevřená všem „novým“ spisovatelům a přihlásit se lze kdykoli. Neexistuje žádné žánrové omezení, ale jedná se o cenu za fiction, což je jedinou podmínkou. Každý přihlášený navíc do tří měsíců od podání přihlášky obdrží psaný posudek svého díla. Vítězové, kteří jsou vyhlášeni vždy ke konci kalendářního roku, nedostávají jinou odměnu než 8 % na podílech ze zisku (o něco méně než standardních 10 %) tržby jejich vítězného díla, kterému se dostane knižního vydání. První tři ocenění byla udělena na konci roku 2002.

Kawabatova cena (Kawabata Yasunari bungaku šó)
Zavedena v roce 1973 Asociací památky Jasunariho Kawabaty (Kawabata Yasunari kinen kai) k poctě prvního japonského spisovatele oceněného Nobelovou cenou. Na výdaje ocenění byla použita částka , kterou Jasunari Kawabata (1899-1972) spolu s Nobelovou cenou za literaturu v roce 1968 získal. Kawabatova literární cena je udílena ročně „nejdokonalejší“ krátké nebo delší próze. Číslování ocenění bylo změněno v roce 2000 u příležitosti stého výročí Kawabatova narození. Vítěz dostává certifikát, upomínkový dar a jeden milion JPY v hotovosti.

Cena Džun’ičiró Tanizakiho (Tanizaki Džun’ičiró šó)
Zavedena v roce 1965 nakladatelstvím Čúó Kóronša u příležitosti 80 let od jeho vzniku. Ročně je udílena „nejreprezentativnějšímu“ dílu jakéhokoli profesionálního spisovatele, próze nebo dramatu. Vítěz obdrží v upomínku medaili a hotovost ve výši jednoho milionu JPY.

Cena Izumiho Kjóky (Izumi Kjóka bungaku šó)
Zavedena v roce 1973 městem Kanazawa v upomínku stého výročí narození spisovatele Izumiho Kjóky (1873-1939). Záměrem bylo rovněž přitáhnout pozornost k tradicím okolí Kanazawy a k městu samotnému. Je udílena každoročně beletrické próze o jednom svazku, vydané v období od srpna do července dalšího roku, která navíc musí vykazovat „dostatečnou dávku romantiky“. Doporučení přicházejí od zhruba dvou set autorů, kritiků, vydavatelů a periodik, ale konečné rozhodnutí je vyřčeno pětičlennou výběrovou porotou. Vítěz obdrží zrcadlo a hotovost ve výši jednoho milionu JPY.

Ceny udílené v netradičních kategoriích
Japonská Velká cena hororu (Nihon horá šósecu taišó)
Cena byla zavedena v roce 1994 nakladatelstvím Kadokawa a televizní společností Fudži za dvojím účelem: k ocenění autorů, kteří prokázali výjimečný talent ve využití hororu jako prostředku k ozřejmění stavu člověka, a současně „pro všechny žijící čtenáře“. Udílena je každoročně předem nepublikované próze v hororovém žánru. Vítěz Velké ceny obdrží odměnu pěti milionů JPY v hotovosti.
Dále jsou udíleny dílčí ceny v kategoriích long fiction (3 miliony JPY) a short fiction (2 miliony JPY). Vítězné práce jsou následně vydány nakladatelstvím Kadokawa a zdramatizovány pro vysílání televize Fudži.

Japonská Velká cena sci-fi (Nihon SF taišó)
Cena zavedená v roce 1980 je sponzorována Sdružením japonských spisovatelů sci-fi a fantasy společně s nakladatelstvím Tokuma. Cena je udílena každoročně nejlepší práci v žánru science fiction o jednom svazku, vydané v období od září do srpna dalšího roku, jak je stanoveno výběrovou komisí. Vítěz získává trofej a hotovost jednoho milionu JPY.

Cena Osamu Tezuky za kulturu (Tezuka Osamu bunka šó)
Zavedena v roce 1997 deníkem Asahi šimbun k poctě komiksového ilustrátora a autora Osamu Tezuky (1928-1989). Cenu samotnou či čestné uznání mohou získat všechny jednosvazkové komiksy vydané v předchozím kalendářním roce.
Udíleny jsou také zvláštní ceny za další významné přínosy v oblasti komiksu. Po základním kole volby, kterého se účastní i běžní čtenáři, seřadí členové výběrové poroty finalisty v posloupném pořadí: kandidát s nejvyšším počtem hlasů získá hlavní Velkou cenu za komiks, s ní bronzovou sošku a hotovost 2 miliony JPY. Kandidát, který se podle počtu hlasů umístí na druhém místě získává čestné uznání. Čestné uznání a ostatní zvláštní ceny přináší svým výhercům rovněž bronzové sošky, spolu s jedním milionem JPY v hotovosti.

Ženská cena za literaturu (Džorjú bungaku šó)
Zavedena byla v roce 1961 k podnícení produkce literárních děl žen. Sponzorována je nakladatelstvím Čúó kóronša. Každoročně je udílena nejlepšímu románu z pera ženských autorek. Vítězka obdrží medaili v upomínku a hotovost jednoho milionu JPY.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse