A znenadání, anděl
Bayly, Jaime: Y de repente, un ángel

A znenadání, anděl

Poslední román známého peruánského spisovatele Jaime Baylyho Y de repente, un ángel (An znenadání, anděl, 2005) se podobně jako Baylyho předchozí díla odehrává v současné Limě.

Poslední román známého peruánského spisovatele Jaime Baylyho Y de repente, un ángel (A znenadání, anděl, Planeta 2005) se podobně jako Baylyho předchozí díla odehrává v současné Limě.

Hlavní postavou a zároveň vypravěčem je spisovatel Julián, který si na nátlak své přítelkyně najme uklízečku, aby pečovala o jeho zanedbaný byt. Vztah limského intelektuála z lepší rodiny a negramotné indiánské hospodyně Mercedes postupně přeroste v hluboké přátelství. Mercedes neví, odkud pochází ani jak se jmenují její rodiče; její matka ji jako dítě prodala a Mercedes od té doby pracuje jako služebná. Julián její matku vypátrá a zprostředkuje jejich setkání. Ačkoli postava matky působí značně svérázně, Mercedes přijme nově získané zázemí za své a zůstane v rodném domě v malé horské vesnici. Julián se na základě této zkušenosti se rozhodne znovunavázat přerušené styky s vlastními rodiči, s nimiž před mnoha lety přerušil styky. Zjistí, že jeho otec, který byl hlavní příčinou rodinné neshody, umírá na rakovinu, a po dlouhém vnitřním boji se s ním v dojemné scéně smíří. Bezprostředním impulsem k tomuto rozhodnutí se stává sen, v němž jej Mercedes nabádá k odpuštění. V závěru románu Julián znovu navštíví Mercedes v novém domově, kde zřejmě nalezla své pravé místo.

Baylyho dílo sleduje schéma klasického mravoličného příběhu viny a odpuštění, kde prostá venkovanka coby anděl strážný ukáže pravou cestu a skutečné hodnoty modernímu velkoměstskému člověku. Příběh je čtivý a má spád, čtenáře zaujme živým hovorovým jazykem a vtipem, který zjemňuje vážné pasáže, přesto však autor nebezpečně sklouzává ke kýči a laciným efektům, a to především v kapitolách věnovaných smíření s otcem. Pro evropského čtenáře je problematické také vnímání sociálních vztahů mezi postavami: ačkoli Julián vědomě odmítá bariéry mezi vyšší bílou vrstvou a vrstvou „nižší“ jak po stránce etnické, tak ekonomické, není schopen se vymanit z pevného rámce konvencí. V jeho vstřícných krocích vůči Mercedes je stále implicitně přítomna nadřazenost jeho třídy, indiánské etnikum je redukováno buď na komické figurky, nebo na zjednodušené postavy v jakési univerzální přirozené harmonii se světem.

Román je čtenářsky přitažlivý líčením současného Peru, které i přes určitou nadsázku působí živě a věrohodně, a zaujme svižným stylem, všudypřítomným humorem a jasně vystavěnou zápletkou. Je reprezentativní ukázkou jednoho z výrazných proudů soudobé hispanoamerické prózy psané především s ohledem na zahraniční knižní trh a určené široké čtenářské veřejnosti, která ocení jeho čtivost, originalitu prostředí a přesné vtipné líčení postav, avšak náročnějšího čtenáře tato novinka zřejmě příliš nestrhne.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse