Nejlepší české básně 2009
Nejlepší české básně (2009)

Nejlepší české básně 2009

Letošní podzim se opět ponese ve znamení literatury, čtení, performancí, diskusí, a především poezie – festival Dne poezie proběhne od 9. do 23. listopadu 2009. V jeho rámci bude mimo jiné představen kontroverzní projekt zaštítěný nakladatelstvím Host.

Letošní podzim se opět ponese ve znamení literatury, čtení, performancí, diskusí, a především poezie – festival Dne poezie proběhne od 9. do 23. listopadu 2009. V jeho rámci bude mimo jiné představen kontroverzní projekt zaštítěný nakladatelstvím Host – básnická antologie kladoucí si za cíl vybrat nejlepší české básně posledního roku. Už nyní se diskutuje o možnostech a důsledcích počinu, který svým důsledným zaměřením na jednotlivé básně (a nikoliv sbírky nebo autory) je jedním z prvních tohoto druhu. Blíže o chystané antologii promluvil redaktor nakladatelství Martin Stöhr.

„Nápad vznikl před časem v USA a dnes obdobné ročenky vycházejí v několika zemích světa. Výběr „nejlepších“ básní nebude sugerovat iluzi „objektivity“, ale bude výsledkem setkání dvou subjektivních pohledů na poezii daného roku i na poezii jako takovou. Literární ocenění se u nás dosud rozdělovala výhradně kolektivním rozhodnutím komisí, což vyvolávalo dojem objektivity a váhy takových rozhodnutí. Úroveň, na níž se pohybuje rozhodování o literárních cenách v posledních letech, ovšem ukazuje, že váha takového kolektivního rozhodnutí je velmi relativní. Nejlepší česká báseň tuto relativitu nezastírá. Jejím výsledkem by měl být jakýsi minikánon textů, za jejichž výběr ručí dva konkrétní lidé, a ostatní s jejich výběrem mohou polemizovat a diskutovat o něm.

První široký výběr připraví editor Karel Piorecký (mladý literární kritik a historik, který se českou poezií soustavně zabývá) a z tohoto „předvýběru“ pak arbitr (což má být renomovaný básník, pro tento ročník se úlohy zhostí Karel Šiktanc) vybere podle svého uvážení ty nejlepší. Editor pak napíše studii o současném básnictví a arbitr úvodní esej, v němž se dotkne svého vztahu k poezii jako takové i konkrétních textů, které pro antologii vybral. Svazek nabídne přibližně čtyřicet básní, jež byly uveřejněny v uplynulém roce. Vybírat se tedy bude z básní publikovaných v českém jazyce v období od září 2008 do září 2009 v jakémkoli periodiku, sborníku, knize či na internetových stránkách. Nesmí přitom jít o překlad z cizího jazyka a stranou rovněž zůstane nově otištěná poezie nežijících autorů.“

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse