Augustova cena 2009
Augustova cena 2009

Augustova cena 2009

Augustovu cenu roku 2009 obdržel Steve Sem-Sandberg (1958) za román De fattiga i Łódź (Chudáci v Lodži).

Augustovu cenu roku 2009 obdržel Steve Sem-Sandberg (1958) za román De fattiga i Łódź (Chudáci v Lodži). V objemném příběhu lodžského židovského ghetta, jež za druhé války do jisté míry hubilo samo sebe vinou kolaborace, Sem-Sandberg již poněkolikáté ohledává bolestivá místa dějin střední Evropy. Podobně jako například v románu Ravensbrück (2003), složeném z útržků života Mileny Jesenské, při psaní čerpal z dobových lokálních pramenů (věstník ghetta). Pro komplexní přesahy do oblasti bádání o šoa se již knize dostalo nadšeného přijetí nejen ve Švédsku, ale i mezi zahraničními nakladateli. Text nominace na Augustovu cenu hovoří o příběhu, jenž „zaznívá poté, co uschly poslední slzy, suše a bez zbytečného sentimentu“, a jenž „vykresluje osudy lidí, kteří si i ve chvílích, kdy klamali či podléhali, zachovali jedinečnou osobní integritu“. Sem-Sandberg je autorem celkem dvanácti románů a čtyř publicistických titulů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse