Michal Viewegh
Viewegh, Michal

Michal Viewegh

Michal Viewegh je český spisovatel, publicista a scénárista, v současnosti nejprodávanější český prozaik.

Michal Viewegh je český spisovatel, publicista a scénárista, v současnosti nejprodávanější český prozaik. Narodil se 31. března 1962 v Praze. Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale studia zanechal a pracoval jako geofyzikální figurant a noční strážný. Později vystudoval češtinu a pedagogiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Po absolvování základní vojenské služby tři a půl roku působil jako učitel na Základní škole Vladislava Vančury v Praze 5–Zbraslavi a později jako redaktor v nakladatelství Český spisovatel. Od roku 1995 se plně věnuje spisovatelské profesi. Žije v Praze.

Od roku 1983 publikoval povídky v časopisech Mladá fronta, Mladý svět, Literární noviny. V roce 1990 mu vyšla v nakladatelství Československý spisovatel první kniha Názory na vraždu. Do širšího povědomí se Viewegh zapsal o dva roky později vydáním románu Báječná léta pod psa (zfilmováno 1997, režie Petr Nikolaev). V roce 1993 vychází Vieweghova třetí kniha, sbírka parodií s názvem Nápady laskavého čtenáře, která je nabídnuta k vydání nakladatelství Český spisovatel. Jeho lektor – kritik Milan Jungmann – však označuje rukopis jako „nevyrovnaný“. Vieweghovi poté nabízí spolupráci Martin Pluháček. Pod hlavičkou jeho brněnského nakladatelství Petrov autor následně vydává své další knihy až do zrušení nakladatelství v roce 2005 (a poté dále u Martina Reinera-Pluháčka v nakladatelství Druhé město).

Michal Viewegh je především prozaik, každý rok pravidelně vydává jeden román. Výjimkou v jeho tvorbě je divadelní hra Růže pro Markétu aneb Večírky revolucionářů (dopsaná r. 1992, publikovaná až r. 2004). Je autorem scénářů na motivy svých knih a fejetonů, které knižně vydal v souborech Švédské stoly anebo Jací jsme (2000) a Na dvou židlích (2003).

Viewegh nezastírá, že se při psaní knih nechává silně inspirovat vlastním životem, přesto se brání ztotožňování svého civilního já s literárními postavami ve svých románech. Jeho dílo není výjimkou v odkazování na mimoliterární skutečnost a vytváří jednu z vrstev autorovy komunikace se čtenářem. Jeho první povídky a romány byly kritikou přivítány, od vydání Výchovy dívek v Čechách (1994) k němu kritická obec ochladla především díky využití postupů triviální četby a upřednostnění zábavnosti před závažnější výpovědí.

Čtenáři na jeho dílech oceňují humor, hravost, čtivost a možnost ztotožnění se s nekomplikovanými postavami (nejčastěji mužských vypravěčů-třicátníků a jejich pohledných partnerek a milenek). Spisovatel na svém díle oceňuje ironii, příběh, postmoderní hru, aktuálnost, uvěřitelnost. Kritika mu (ve valné většině) vyčítá povrchnost, rutinérství, psaní cílené na masy, jeho postavám pak amorálnost.

Michal Viewegh vydal:
Názory na vraždu (1990)
Báječná léta pod psa (1992)
Nápady laskavého čtenáře (1993)
Výchova dívek v Čechách (1994)
Účastníci zájezdu (1996)
Zapisovatelé otcovské lásky (1998)
Povídky o manželství a sexu (1999)
Nové nápady laskavého čtenáře (2000)
Švédské stoly aneb Jací jsme (2000)
Román pro ženy (2001)
Báječná léta s Klausem (2002)
Případ nevěrné Kláry (2003)
Na dvou židlích (2003)
Vybíjená (2004)
Lekce tvůrčího psaní (2005)
Báječný rok /Deník 2005/ (2006)
Andělé všedního dne (2007)
Román pro muže 2008
Povídky o lásce 2009

Knihu pro děti Krátké pohádky pro unavené rodiče (2007)
Divadelní hru Růže pro Markétu aneb Večírky revolucionářů (2004)

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Anonym,

Děkuji za připomínky, medailon podle nich opravím. (Byť nevidím tak zásadní pochybení v uvedení tří namísto tří a půl let v učitelském povolání.)

Jan Vaněk jr.,

"Strávit na Sázavě" lze nejvýš pár týdnů prázdnin; Viewegh v dětství žil, jakož i nyní většinu roku žije, ve městě Sázava. A Mladá fronta nebýval časopis.


Zlatý slovník spisovatelů (podle nějž v kombinaci s viewegh.cz/autor.php, které taky neplete název jeho alma mater a vystudovaného oboru, učil tři a půl roku).