Jasná zpráva o závěrečné fázi konzumního kapitalismu
Ballard, James G.: Království tvé

Jasná zpráva o závěrečné fázi konzumního kapitalismu

Klasik nové vlny sci-fi, jehož romány se však již z žánrové škatulky převážně vymanily, se ve svém posledním románu zamýšlel nad tím, jak daleko může zajít konzumní způsob života. Mechanismy fungování konzumní společnosti vystihuje místy velmi přesně, občas se však neubrání kazatelskému tónu.

Britský prozaik James Graham Ballard (1930–2009) se ve svém posledním románu Království tvé (Kingdom Come, 2006) zabývá významem monstrózních nákupních center a důsledky jejich rozpínavosti. Příběh městečka Brooklands a nákupního kolosu Metro centrum, které jej takřka ovládá, má rysy dobře představitelné antiutopie, žánru, který měl tento klasik „nové vlny“ sci-fi dosti v oblibě. Čerstvě nezaměstnaný a rozvedený reklamní agent přijíždí do Brooklands, aby zjistil, kdo nedávno v Metro centru zavraždil jeho otce. Mezitím se však, jakoby mimochodem, s městem a jeho prodejním dvojníkem osobně a znepokojivě zaplete.

Autor netvrdí, že by konzumní životní styl s nákupním centrem jako jeho středem někdy mohl úplně vymizet, ale nutkavé nakupování podle něj lidi věčně uspokojovat nemůže. Po nějaké době zákonitě začnou prahnout po něčem vyšším či „vyšším“. V případě Brooklands nabývá tato potřeba podobu zvýšené obliby vzrušujících sportovních zápasů a eskalace doprovodného násilí, namířeného zejména proti přistěhovalcům z východní Evropy a Asie. V městečku mezi letištěm a dálnicí, kde neexistuje žádná lokální kultura, se moc jiných možností nenabízí. Vše nasvědčuje tomu, že sportovně-násilnickému šílenství podlehl i hrdinův otec.

Ballard místy velmi přesně vystihuje mechanismy fungování konzumní společnosti. Když například popisuje renesanci konzumerismu v Brooklands, jíž hlavní hrdina výrazně napomohl (a na čas utlumil fanouškovské řádění), a Metro centrum coby její ústředí, říká: „Tohle ústředí nemuselo vydávat manifest, něco slibovat ani vytyčovat nějaký program. Nereprezentovalo totiž nic.“ Dále komentuje třeba konzumní fetišismus: „Každý obchod v Metro centru byl domem plným totemů. Přijali jsme disciplínu, kterou nám vnutily spotřebiče a vybavení do koupelny.“

Na druhou stranu, místy je autor ve své kritice konzumní společnosti až příliš explicitní a nepřichází s ničím kdovíjak objevným. Opakovaně přirovnává Metro centrum k chrámu či katedrále a jeho Brooklands je konzumem prolezlé až učebnicově. Kdyby Ballard tuto skutečnost dokázal ztvárnit stylisticky nebo dějovými obrazy, nevadilo by to. On o ní ale častěji káže a z textu vyčnívají tezovité pasáže: „Tady si člověk nemohl vypůjčit knihu, zajít na koncert, pomodlit se, nahlédnout do farní kroniky, ani věnovat dar charitě.“

Nejzajímavějším tématem románu je role intelektuálů, či spíše vzdělanců, v boji s nákupním centrem. V Brooklands se spojí učitelé, lékaři, advokáti a další, aby se v menšině postavili proti rozpínavosti Metro centra. Činí tak v zásadě teroristickými prostředky, což ukazuje, jak bezmocné jsou v takovém boji jejich, jakkoli vážené, profesní sféry. Je zde i Richard Pearson, hlavní hrdina knihy a bývalý reklamní agent, jenž na moment propůjčí své služby Metro centru a nakonec s hrůzou zjistí, že adresáti jeho reklam je berou daleko vážněji než on. Povolání reklamního agenta – nástroj, jímž k sobě konzumní společnost poutá humanitně vzdělané lidi – zdánlivě představuje ideologicky neutrální činnost, při které člověk zodpovídá pouze za cifry z prodeje. Království tvé to však energicky zpochybňuje.

Ballardovo líčení konzumní společnosti trpí výše zmíněnými nedostatky a prozření Richarda Pearsona, jakož i motivace některých dalších postav, by mohly být propracovanější, a získat tak na věrohodnosti. Avšak přinejmenším jako úvaha nad jednáním a zodpovědností vzdělaných a vysoce postavených jedinců v současné společnosti stojí Království tvé za přečtení. Kdo téma konzumní společnosti a jejího vlivu v různých sférách života nepovažuje za podstatné a aktuální, nechť odečte deset procent.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Přel. Ladislav Nagy, Albatros – Plus, Praha, 2012, 317 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

70%

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse