Sekret zachodu – povaha do žinok (Tajemství západu – úcta k ženám)
Čižmárová, Mária: Ukrajinsko-slovenská homonymia

Sekret zachodu – povaha do žinok (Tajemství západu – úcta k ženám)

Průměrně vzdělaný příslušník jakéhokoli národa mluvícího slovanským jazykem nemusí být zrovna vystudovaným filologem, aby si dříve či později neuvědomil, že narazil na problém tzv. mezijazykové homonymie. Velkou mezeru na tomto poli doplňuje letos vydaný slovník prešovských badatelek Márie Čižmárové a Anny Jaškové Ukrajinsko-slovenská homonymia: Slovník ukrajinsko-slovenských medzijazykových homoným.

Průměrně vzdělaný příslušník jakéhokoli národa mluvícího slovanským jazykem nemusí být zrovna vystudovaným filologem, aby si dříve či později neuvědomil, že narazil na problém tzv. mezijazykové homonymie. Přesto je s podivem, že toto celkem lákavé téma nepřitahuje více badatelů. Jak se dovíme v letos vydaném slovníku Ukrajinsko-slovenská homonymia. Slovník ukrajinsko-slovenských medzijazykových homoným, „lexikografické spracovanie homoným v slovanských jazykoch je v súčasnosti neuspokojivé“. Autorky této skvělé publikace, Mária Čižmárová a Anna Jašková, uvádějí ve vyčerpávající předmluvě ke slovníku podrobný výčet prací týkajících se homonym, z něhož jasně vyplývá, že „najdôslednejšie je táto problematika spracovaná v poľskej jazykovede“ (homonymie česko-polská, srbsko-polská, polsko-chorvatská, polsko-slovinská, polsko-bulharská, rusko-polská, polsko-ukrajinská, slovensko-polská). Ostatní slovanské jazykovědy se zabývají homonymií jen zřídka.

Předmluva však informuje nejen o slovanské homonymii, ale o výzkumech na tomto poli obecně. Již ve 20. letech 20. stol. vyšel první anglicko-francouzský slovník „falešných přátel“ (Les faux amis, ou les pièges du vocabulaire anglais. Conseils aux traducteurs, Paris 1928) francouzských lexikografů Maxima Koesslera a Julese Derocquignyho. Právě jejich pojmenování homonym jako „falešných přátel“ se začalo v jazykovědě široce užívat. Například v ukrajinštině se vyskytují pojmenování „mižmovni omonimy“, „interlinhvaľni omonimy“, „faľšyvi druzi perekladača“, „faľšyvi sporidneni slova“ atd. V monografii Marii Bednarz Poľs’ko-ukrajins’ka mižmovna omonimija (2002) můžeme nalézt přehled výzkumu homonymie ve slovanských jazycích a rozdělení badatelů na tomto poli do dvou skupin. V první se dle autorky nacházejí ti jazykovědci, kteří nahlížejí na homonymii zeširoka a „za jej súčasť považujú aj homografy, homofóny, homomorfy a okazionálne homonymické jednotky“. Do druhé badatelka zařadila ty kolegy, kteří se řídí konkrétními kritérii při označení slov za homonyma (např. náhodná shoda, slova stejné znějící, ale bez společného původu a nepřevzatá apod.).

Věnujme se nyní těm jazykům, kterým je zasvěcen nově vydaný slovník, tedy slovenštině a ukrajinštině. Jak autorky poukazují, homonymické vztahy dvou příbuzných jazyků způsobují problémy nejen studentům, překladatelům a tlumočníkům, ale vzhledem k pracovní migraci i zcela obyčejným lidem (úředníkům, policii, zaměstnavatelům, migrantům). Autorky jako příklad uvádějí několik mezijazykových homonym z těchto dvou jazyků, která způsobují potíže. Např. ukr. slovo meškaty (= bývať, česky bydlet), slovensky meškať (= oneskorene ísť,česky mít zpoždění); čerstvyj (ukr. tvrdý, starý), čerstvý (slov. nedávno vyrobený); doklad (ukr. podšívka), doklad (slov. listina, dokument); hostynec’ (ukr. darček, česky dárek), hostinec (slov. pohostinské zariadenie); likarnja (ukr. nemocnica), lekáreň (slov. zdravotnícka inštitúcia)…

Ve slovníku najdeme zcela totožné jazykové jednotky: např. uhorka (slov. druh zeleniny) – uhorka (ukr. Maďarka); mezijazyková homonyma s graficko-fonetickými specifiky: např. čiarka (slov. interpunkčné znamienko) – čarka (ukr. pohárik, česky sklenička); mezijazyková homonyma s afixální odlišností: např. nástroj (slov. pomôcka na prácu) – nastrij (ukr. nálada).

Nacházejí se v něm také monosémantické i polysémantické jazykové jednotky buď zcela, nebo částečně homonymní (např. slov. doklad – 1. dokument, 2. dôkaz, 3. písomný citát; ukr. doklad – pomocný materiál jako podšívka). Práce obsahuje i nepravá homonyma, tedy homoformy (např. doroha = ukr. subst. cesta – drahá = slov. adj.); homografy a homofona.

Za předmluvou následuje ukrajinská abeceda a seznam zkratek. Za slovníkem pak seznam literatury a internetové odkazy.

Slovník je velmi přehledný a vzhledem k příbuznosti češtiny a slovenštiny se může stát velkou pomůckou i pro nás Čechy. Doufám ovšem, že i český zájemce si přijde na své, neboť ukrajinsko-český homonymický slovník je již na cestě. Několik let jej po nocích sepisuji a podaří-li se mi najít schopného vydavatele, do roka do dvou by se snad mohl objevit.

Nakonec dodám několik osobních příkladů, které se bezprostředně týkají ukrajinsko-české homonymie a dokazují, jak je dané téma aktuální. Běžně se mi stává, že jedu s ukrajinskými přáteli, kteří se již seznámili s největšími úskalími češtiny, např. MHD, mluvíme ukrajinsky a já se chystám použít slovo „hledat“ (ukrajinsky „šukaty“). Kamarádi mě sami zarážejí a požadují, abych toto konkrétní slovo řekla česky, neboť se již setkali minimálně s údivem, když takové slovo zazní nahlas na veřejnosti. Ne vždy je však situace takto „odlehčená“. Z vyprávění účastníka vědecké konference fyziků konané v Praze: ukrajinskému kolegovi se rozpáral batoh, obrátil se tedy na české organizátory s tím, že „šukaje holku“ (evidentně nebyl seznámen s mezijazykovou homonymií). Pobouření bylo neskonalé, než se vyjasnilo, že dotyčný „hledá jehlu“.

Více viz článek Šukajte žinku! R. Kindlerová, ToP 100/2011.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Mária Čižmárová, Anna Jašková: Ukrajinsko-slovenská homonymia. Slovník ukrajinsko-slovenských medzijazykových homoným. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 2013, 273 s.

Zařazení článku:

literární věda

Hodnocení knihy:

80%

Diskuze

Vložit nový příspěvek do diskuse