Státní cena za překladatelské dílo pro Hanuše Karlacha
Karlach, Hanuš: Státní cena za překladatelské dílo

Státní cena za překladatelské dílo pro Hanuše Karlacha

Germanista Hanuš Karlach byl oceněn za své dosavadní dílo v oblasti literárního překladu.

Germanista Hanuš Karlach obdržel letošní Státní cenu za překladatelské dílo, jež je v návaznosti na prvorepublikovou tradici opětovně udělována od roku 1995. Prémie je spojena s finančním oceněním ve výši 300 000 Kč. Karlach byl oceněn za své dosavadní dílo v oblasti literárního překladu. Rodák z Prahy (nar. 19. 8. 1939) po maturitě na Střední ekonomické škole studoval v letech 1958–1965 germanistiku, rusistiku a anglistiku na FF UK. V druhé polovině šedesátých let absolvoval postgraduální studium na Univerzitě J. W. Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem. Pracoval deset let jako interní lektor a redaktor v nakladatelství Odeon, kde v germanistickém oddělení řídil vydávání tzv. staré klasiky a literatury NDR. V roce 1976 přešel do nakladatelství Mladá fronta, kde na redakční pozici setrval až do roku 1988. V letech 1991–1995 působil jako mezinárodní tajemník Českého centra Mezinárodního PEN klubu, v letech 1994–1996 jako rada odboru kultury na Ministerstvu zahraničních věcí. Od roku 2000 je činný jako překladatel, literární historik a kritik. 

První překlady z němčiny začal publikovat v sedmdesátých letech (mj. romány E. T. A. Hoffmanna Ďáblův elixírŽivotní názory kocoura Moura). Vedle děl německých romantiků se v osmdesátých letech zaměřoval zejména na tvorbu východoněmeckých spisovatelů (Volker Braun, Franz Fühmann, Christoph Hein, Ulrich Plenzdorf, Christa Wolf) a postupně českým čtenářům zpřístupňoval také tvorbu německy píšících autorů z českých zemí, jako byli Franz Werfel a Adalbert Stifter, jejichž díla překládal systematicky, ale např. i Marie von Ebner-Eschenbach, R. M. Rilke či F. Torberg. Od raných devadesátých let se významně podílel rovněž na českých překladech děl Güntera Grasse (Potkanka, Žabí lamento, Širé pole, Mé století, Plebejci zkoušejí povstání, Psí roky). Soustavně se věnuje také tvorbě Alfreda Döblina, jehož trilogie Amazonka vyšla česky roku 2011, překlad Döblinovy tetralogie Listopad 1918 se připravuje k vydání.

Podrobnou bibliografii děl, která do češtiny přeložil Hanuš Karlach, zachycuje Databáze českého uměleckého překladu.

 

Aktualita

Spisovatel:

Zařazení článku:

literární věda

Jazyk:

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse