Německy psaná literatura na Světě knihy 2016
Německy psaná literatura na Světě knihy 2016

Německy psaná literatura na Světě knihy 2016

Co z aktuální německy psané literatury naservíruje českému publiku jubilejní desátý ročník programové řady Das Buch u příležitosti letošního Světa knihy? Dvě překladové novinky, apokalyptické vize rakouské provenience a trojici mladých autorů, kteří se budou zamýšlet nad tím, jak napsat dobrý román.

Ve zlínském nakladatelství Archa a v brněnském Hostu vycházejí letos v květnu dvě novinky, které spojuje žánr i téma: jedná se o romány portrétující životy dvou malířů.

Švýcarský německy píšící spisovatel, básník, esejista a překladatel Ralph Dutli (*1954) vydal v roce 2013 svůj první román, nazvaný Poslední cesta Chaima Soutina. V Praze jej představí v pátek 13. 5. 2016 spolu s překladatelkou Magdalenou Štulcovou, která připravila české vydání pro nakl. Archa. Dutli předkládá čtenářům život i dílo běloruského malíře židovského původu v jediném dni – posledním dni malířova života, během jeho cesty v srpnu 1943 na operaci do Paříže, která má umělci zachránit život. V morfinových halucinacích se malíř navrací do dětství, znovu prožívá útěk na malířskou školu a do vysněné Paříže, opájí se úspěchem z prodeje prvních pláten do Ameriky a zároveň svá díla v zoufalství ničí. Autor se drží doložených faktů, a přitom odvážně fabuluje. Píše román tak, jak Soutine maloval svá surreálná plátna.

Německý spisovatel Klaus Modick (*1951) se ve svém nejnovějším románu Koncert bez básníka zaměřuje na malíře Heinricha Vogelera a jeden z nejslavnějších obrazů německé secese. Uvádí čtenáře do života v umělecké kolonii Worpswede, kde se Vogeler spřátelil s básníkem Rilkem. Zatímco svět oslavuje úspěch dokončeného obrazu, pro malíře je výrazem trojí ztráty – manželství, uměleckého sebevědomí a přátelství s Rilkem. Klause Modicka a jeho knihu na veletrhu představí překladatel románu Tomáš Dimter.

Rodačka ze Salzburgu, prozaička, autorka rozhlasových a divadelních inscenací Kathrin Röggla (*1971) bude číst ze svého románu die alarmbereiten (2010, č. lze volně přeložit jako Připraveni na poplach). V sedmi prozaických textech se autorka zabývá otázkami hrozby a magie světa, který je „připraven na poplach“, světem hořících lesů, prchající zvěře, panického nakupování. Všichni se obávají katastrofy, ale nevědí, kdy přijde nebo jestli se snad už nekonala. Jsme hrdiny katastrofického filmu? V Praze autorku uvede germanistka Dana Pfeiferová, ukázku z knihy přeložila Jana Zoubková.

Během sobotního programu budou společně s novinářkou Alicí Horáčkovou nad otázkou „Jak napsat dobrý román?“ diskutovat rakouská autorka Cornelia Travnicek (*1987), švýcarská herečka a libretistka Dagny Gioulami (1970) a německý prozaik a novinář Jochen Schmidt (1970). Budou číst ukázky ze svých aktuálních románů, které čtenáře zavedou do Číny (Junge Hunde / Mladí psi C. Travnicek), Řecka (Alle Geschichten, die ich kenne / Všechny příběhy, které znám D. Gioulami) a do Berlína (Der Wächter von Pankow / Hlídač Pankowa J. Schmidta).

Podrobný program akcí

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse