Procházka kouzelnou krajinou
Čavić, Jadranka: Vybrané sny a jiné povídky

Procházka kouzelnou krajinou

Sny, realita, fantazie i jiná skutečnost jsou náplní krátkých povídek Jadranky Čavić a připomínají tak trochu bonboniéru. Některé chutě už odněkud známe, jiné jsou velmi originální, dobré jsou ale všechny.

Spisovatelka Jadranka Čavić pochází ze Srbska. Vystudovala orientalistiku a řadu let pobývala v zahraničí. Před více než deseti lety ale zakotvila v Praze, kterou nyní považuje za svůj další domov, a právě v českém hlavním městě vznikl během let soubor povídek a jiných krátkých textů, které vyšly v podobě antologie na sklonku loňského roku.

Sbírka obsahuje 31 příběhů. Některé jsou konkretizované a vycházejí z vybraných nezvyklých či až pobuřujících rysů všedního dne vcelku obyčejných lidí, jiné se podobají pohádkám či snům a vznášejí se nad krajem i nad časem. Jedno však mají společné – bohatou a velmi rozvinutou fantazii své autorky, která se nespokojuje s líčením běžného světa, ale propojuje prvky reality, folkloru i fantasy tvorby do zcela nových útvarů. Na čtenáře jsou tedy kladené vyšší nároky na porozumění, na uvolnění vlastní představivosti a myšlení, odměnou je mu pak plastický a často mnohorozměrný příběh, v němž zajisté každý najde leccos ze svého života. Čtenář tedy musí být připraven si hrát a nespokojit se jen s prvním dojmem či pocitem. Autorčin jihoslovanský původ v textech nehraje roli. Povídky se obvykle neodehrávají v konkrétním místě, jen tu a tam jsme schopni identifikovat, kde se povídka odehrává, a to ještě nikoliv snadno. Jeden příběh se odvíjí přímo v pražských ulicích, ale název Praha se neobjeví ani jednou.

Z pohledu literárněvědné teorie bychom základní inspiraci při vzniku textů nalezli v období moderny, především v symbolismu, ale odhalíme i vlivy expresionistické. Významná je role folkloru – lidových pověstí a pohádek, avšak samozřejmě jsou zde i četné postmoderní průniky stylů a žánrů. Autorka nikdy neustrne v pouhé poetické póze, jak jsme tomu svědky v mnoha postmoderních dílech, povídky nás přímo nutí hlouběji se zamýšlet. I v porovnání se současnou českou tvorbou musíme říci, že se jedná o skvělé texty mimořádné autorky.

Kniha vyšla s podporou Magistrátu Hlavního města Prahy pro kulturní rozvoj pražských minorit, a je proto koncipována jako bilingvální vydání. Za českým překladem následuje originální varianta, pro snadnější četbu tištěná nikoliv v cyrilici, ale v latince. Čtenáři, kteří vládnou oběma jazyky, tak mohou oba texty porovnat. Ilustrace na obálce pochází přímo od autorky.

Anotace

Spisovatel:

Kniha:

Jadranka Čavić: Vybrané sny a jiné povídky. Odbrana snova i druge priče. Přel. Jaroslav Otčenášek, Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov, 2018, 138 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse