Vysvědčení z iLiLaboratoře
iLiLaboratoř: Na závěr

Vysvědčení z iLiLaboratoře

Série workshopů v rámci projektu iLiLaboratoř nám dala možnost nechat se poučit o záležitostech, s nimiž se redakce potýká, a debatovat o různých problémech, které průběžně řešíme nebo úspěšně upozaďujeme. Rozhodně nešlo o samoúčelnou aktivitu: nabídku grantu jsme využili ke všeobecné spokojenosti.

Jaké hodnocení dostala iLiteratura od iLiLaboratoře, jejích lektorů i účastníků? Série workshopů byla všemi účastníky hodnocena pozitivně.

Potěšilo nás, že časopis iLit je obecně vnímán jako seriózní, ověřený a dobrý informační zdroj, a to jak odbornou, tak obecnou veřejností.

Překvapilo nás obecně velice kladné hodnocení jak celého projektu časopisu iLit, tak jeho dílčích aspektů. Největším překvapením byla opakovaná pochvala za referování na sociálních sítích, kde jsme se asi nikdo necítili dobře, zejména ti, kdo se sítěmi zabývají denně.

Některé výtky jsme čekali, protože jde o slabá či slabší místa projektu: layout a koncepce webu, nevyváženost kritické reflexe v podání různých recenzentů, nestejnoměrné pokrytí určitých oblastí překladové literatury.

Cenná pro nás byla zpětná vazba v tom, že široký záběr časopisu působí jako protiklad soustředěného a vyrovnaně fundovaného hodnocení kvalitní knižní produkce. Opakovaně například zazněly postřehy o tom, že ani pravidelní čtenáři časopisu netuší, jak máme propracovaný systém publikování recenzí podle žánrů, jak častá a systematická je aktualizace webu. Otázkou však zůstává, zda se snažit projekt časopisu iLit přizpůsobit zavedené představě tištěného literárního periodika, nebo dále trvat na tom, že iLiteratura je jiná právě proto, že dokáže využívat možností publikování na internetu. V každém případě si však celá redakce bere k srdci postřehy o tom, že nutnost referovat rychle o novinkách by nikdy neměla vést ke snižování nároků na podobu článků.

Workshopy o literární kritice – ať už z pohledu teoretičtějšího, nebo praktičtějšího (ten zároveň nabídl i evaluaci našeho kritického psaní) – splnily své poslání v tom, že jasně oddělily to, co děláme dobře, od záležitostí, na něž je třeba zaměřit více pozornosti. Workshop se zahraničními bohemisty nabídl feedback od těch, kdo nás ke své práci používají pravidelně. Podobně bylo zajímavé diskutovat se zástupci knižního trhu, kde se dal dobře konfrontovat pohled malých a velkých nakladatelů. Workshop věnovaný marketingu a zpoplatnění završil předchozí dlouhé redakční debaty o tom, zda web zpoplatnit a jak k tomu přistoupit. Workshop o nových technologiích ukázal, co by šlo vylepšit ve využití sociálních sítí, jedním z důležitých výstupů je i rozhodnutí, že se iLit do budoucna chce věnovat podcastům.

Nutno uvést, že někteří lektoři byli sice odborníci ve svém oboru, ale iLit znali dost málo na to, aby nám mohli udílet rady šité vysloveně na míru. I tak byl jejich názor cenný, všechny jejich návrhy pečlivě zvážíme a rádi zohledníme.

Mezi výstupy, kterým se budeme věnovat na redakčních schůzkách v nejbližší době, patří například: koncepce a layout webu, zpoplatnění, podcasty, komunikace s komunitou čtenářů, sociální sítě, newsletter, redakční procesy.

Aktualita

Zařazení článku:

kultura

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

;