Romantický příběh v podání Virginie Woolfové
Woolf, Virginia: Plavba

Romantický příběh v podání Virginie Woolfové

Romány Virginie Woolfové, představitelé vrcholného modernismu, jsou v českém prostředí dobře známé. Její esejistická tvorba a prvotiny, v nichž teprve objevovala svou specifickou poetiku, zůstávaly dosud v pozadí. V letošním roce však vyšel první překlad jejího debutu Plavba, v němž hrdinka, podobně jako autorka sama, teprve objevuje svou identitu a lásku a poznává svět skrze citlivé vnímání.

Virginii Woolfovou (1882–1941), přední modernistickou autorku, není v českém literárním prostředí třeba představovat, a to hlavně díky vynikajícím překladům jejích románů, kterých se zhostili Kateřina Hilská, Martin PokornýZuzana Mayerová. Naposledy zmíněná překladatelka dokonce za převod románu Roky (Odeon 2021) do češtiny získala Cenu Josefa Jungmanna. Letos ve stejně kvalitním překladu vyšel i autorčin debut, román Plavba (The Voyage Out). Woolfová sice tento román vydala až ve svých třiatřiceti letech, v roce 1915 v nakladatelství svého nevlastního bratra Geralda Duckworthe, ale pracovala na něm převážně mezi lety 1910 a 1912, kdy prožívala velmi těžké období. Smiřovala se se smrtí matky a otce a přestěhovala se z prominentního Kensingtonu do bohémské čtvrti Bloomsbury, kde žila se svou sestrou a dvěma bratry, kteří si na Cambridgeské univerzitě vytvořili intelektuální kruh přátel, z něhož vznikla slavná Bloomsbury Group. V roce 1912 si Virginia (tehdy Stephenová) vzala Leonarda Woolfa, s nímž později založila vlastní nakladatelství Hogarth Press, což jí umožnilo publikovat vlastní experimentální romány a kritické stati. V roce 1913 se její duševní zdraví zhoršilo natolik, že se pokusila o sebevraždu a krátce po vydání Plavby pokus zopakovala.

Autorčina prvotina se původně měla jmenovat Melymbrosia a byla k tehdejší britské společnosti daleko kritičtější než její významně zrevidovaná publikovaná verze. Duševní nevyrovnanost Woolfové, neúplné rodinné zázemí a hledání vlastního já se do Plavby významně promítá, a to hlavně do postavy hlavní hrdinky. Dvacátnice Rachel Vinraceová, podobně jako protagonistky pozdějších románů, ztratila matku, a tudíž postrádá někoho, kdo by jí předal základní životní pravdy. Její otec je lodní kapitán a dobrodruh, a tak ji vychovávají svérázné tety. Aby dívka, které se kromě výuky hry na klavír nedostalo žádného formálního vzdělání, získala větší rozhled a zkušenosti, vydá se s otcem, tetou a strýcem na plavbu do Jižní Ameriky. Tato cesta za dobrodružstvím však v románu představuje spíše metaforu pro Rachelin duševní a emocionální růst, v jehož rámci se z přihlouplé a naprosto nezkušené dívky stává žena, která si konečně uvědomí své vlastní já a zažije první milostné vzplanutí. Z tohoto hlediska lze Plavbu považovat za bildungsroman či „coming-of-age“ příběh o duševním zrání hlavní hrdinky.

Téma mezilidských vztahů a lásky prostupuje celým románem, čímž debut Woolfové připomene autorkou tolik kritizované „edwardiány,“ například Johna Galsworthe nebo Arnolda Bennetta. U Woolfové však nemůžeme mluvit o laciných milostných zápletkách či emotivních líčeních rodinných propletenců. Popisy milostných vztahů v Plavbě autorka používá na jednu stranu jako odrazový můstek pro analýzu niterných pocitů hlavní hrdinky a na druhou stranu za účelem kritiky instituce manželství. Rachel se v románu poprvé setká s milostnou zkušeností již během plavby, kdy její přítomnost začne vyhledávat ženatý poslanec Richard Dalloway, který dívku pod vlivem nostalgie po mládí políbí. S Dallowayovými se samozřejmě setkáváme v pozdějším románu Woolfové Paní Dallowayová, kde autorka dále rozvíjí Richardovy sklony k misogynii a intelektuální nadřazenosti, projevující se již v Plavbě: „Dobrá tedy; víte, žádná žena nemá, já tomu říkám cit, pro politiku. Vy jistě vynikáte mnoha ctnostmi; doufám, že jsem první, kdo to uznává; nicméně ještě nikdy jsem se nesetkal s ženou, která by měla aspoň nějaké tušení, co je to státnickost.“ Polibek Richarda Dallowaye nicméně v Rachel probudí její ženskost a zároveň zažehne touhu zažít další dobrodružství, které jí bylo dosud upíráno: „Jako by jí život nabízel nekonečné možnosti, na které dosud nikdy nepomyslela.“ 

Toto dobrodružství Rachel zažívá díky Terenci Hewetovi, mladému studentovi literatury, jenž se chce stát spisovatelem a s nímž se Rachel seznámí po připlutí do Santa Mariny. Rachel Heweta svou přemýšlivostí a vnímavostí uchvátí, mladík se do ní vášnivě zamiluje a na výletě do exotické divočiny jí nabídne manželství, přestože je vůči této instituci sám velmi skeptický. 

Ačkoli se Woolfová v románu vysmívá tradičnímu genderovému stereotypu, že ženy jsou stvoření „citová“ a muži naopak „rozumová“, v Plavbě je to hlavně Terence Hewet, kdo se zamýšlí nad city mezi muži a ženami, analyzuje manželství a spekuluje o ženské otázce. Manželství popisuje jako klec, která stejnou měrou omezuje svobodu ženy i muže, což ještě umocňuje fakt, že v románu většina tradičních manželství nefunguje. Toto Terencovo přesvědčení navíc předjímá osud jeho vztahu s Rachel. Hewet také podporuje právo žen volit a zastávat rozličné profese, nicméně si je vědom, že se jedná o běh na velmi dlouhou trať a že pouhým přiznáním volebního práva ženám se nic nezmění, zvláště pokud budou k mužům neustále chovat zbožný a ničím neopodstatněný respekt, což v mnohém připomene pasáže z eseje Tři guineje:

 „Obdiv a respekt, které mužům prokazují i velmi vzdělané a schopné ženy,“ pokračoval. „Zřejmě máme nad vámi stejnou moc, s jakou údajně ovládáme koně. Koně nás prý vidí třikrát tak velké, než jací ve skutečnosti jsme, jinak by nás nikdy neposlechli. Z tohoto důvodu mám spíš sklon pochybovat, že vy ženy někdy vůbec něco dokážete, i když dostanete volební právo… Bude potřeba nejmíň šest generací, než si vypěstujete takovou hroší kůži, abyste se dokázaly uplatnit u soudu nebo v kanceláři. Jen si vezměte, jací jsou průměrní muži surovci,“ pokračoval. 

Rachel na Terencovu úvahu pouze odvětí „Volební právo?“, čímž přizná, že o těchto věcech vlastně nikdy neuvažovala a v podstatě ji nezajímají. Může se tedy zdát, že Hewet, který v mnohém připomene samotnou autorku, je v románu vlastně větším feministou než ženské postavy. Ženská otázka se však v různých obměnách objevuje v celém románu, například když jedna z postav reflektuje mezigenerační posun k větší míře emancipace žen:

„Když vidím, jak velice se svět proměnil jen za mého života,“ pokračovala, „neumím si představit žádné hranice, které by omezovaly, co všechno se může stát v příštích padesáti letech. A ne, pane Peppere, v tom s vámi nesouhlasím,“ přerušila se smíchem jeho škarohlídskou poznámku, že věci se mění zásadně k horšímu. „Já vím, že bych si to měla myslet, ale nemůžu si pomoct, zkrátka si to nemyslím. Budou z nich mnohem lepší lidi, než jsme my. Všechno tomu nasvědčuje. Je stále více žen, mladých i žen v domácnosti, které se osmělují a začínají dělat věci, na které bychom si my nikdy netroufly.“

Dalším důležitým tématem románu je „angličanství“ a národní hrdost, které Woolfová kritizuje hlavně ve svých pozdních románech RokyMezi akty. Většina postav je loajální ke svému impériu a nedovede si představit život jinde: 

„Víš, Dicku, já musím pořád myslet na Anglii,“ pravila jeho manželka zadumaně a opřela si hlavu o prsa. „A tady na té lodi si to všechno uvědomuji mnohem živěji – co to opravdu znamená být Angličankou. Člověk si říká, co všechno jsme dokázali, naše námořnictvo a naši lidi v Indii a Africe, a jak to všechno trvá už staletí, jak do světa vysíláme naše chlapce z těch nejzapadlejších vesniček – a muže, jako jsi ty, Dicku, až má člověk pocit, že by prostě nesnesl nebýt Angličan!“

V tomto ohledu lze román číst postkoloniální optikou jako příběh o skupině patřičně hrdých Angličanů, která se vydává na dobrodružnou cestu do exotické mimoevropské destinace, kde si sice vytvoří takovou „malou Anglii“ a nadále se chovají jako na domovském souostroví, ale setkávají se s překážkami, například místním počasím či nedostatkem odborníků. Woolfová však selhává v popisu místního koloritu a exotika, koncentrovaná do plavby po řece k domorodé vesnici, jí slouží spíše jako paralela k objevování dosud neobjeveného nitra hlavní hrdinky, podobně, jako je tomu v románu Srdce temnoty Josepha Conrada.

Debut Plavba z celkem zřejmých důvodů nelze považovat za vrchol poetiky Virginie Woolfové, avšak můžeme v něm hledat zárodky témat a stylu, jež rozvíjí v dalších románech a esejích. Co se týče jeho estetických kvalit, za zmínku rozhodně stojí popis pralesního prostředí, jenž připomene nádherná líčení přírody ve Vlnách či románu K majáku: „Kráčeli do hloubi pralesa, světlo se zvolna měnilo v příšeří a zvuky obyčejného světa vystřídalo praskání a vzdychání, jež průkopníkovi tropické džungle zní, jako by se procházel po dně moře. Cesta se zúžila a stočila do oblouku lemována hustými liánami, které splétaly mezi kmeny stromů uzlovité sítě, kde tu a tam zářily hvězdicovité karmínové květy.“ Podobně živě autorka popisuje i halucinace, jimiž trpí hrdinka v závěru románu a které připomenou nejen esej O nemoci, ale hlavně záchvaty deprese válečného veterána Septima v románu Paní Dallowayová.

Odkazů na jiná autorčina díla v Plavbě nalezneme nespočet, například na esej Tři guineje, kterou připomene odstavec věnovaný odlišnému vzdělání mužů a žen, nebo na feministický manifest Vlastní pokoj, když Woolfová zmiňuje, že jedna z ženských postav románu „věděla, že ve čtyřiadvaceti je vlastní pokoj víc než pouhý pokoj; je to celý vlastní svět“. Plavba tak nadchne převážně čtenáře znalé celé autorčiny tvorby, avšak potěší i ty, kteří hledají romantický příběh, exotiku a kvalitní literární jazyk a rádi nahlížejí do vnitřních úvah románových hrdinů. Právě myšlenkové pochody protagonistů, které ještě nejsou líčeny pro Woolfovou typickým „proudem vědomí“, mají v Plavbě zdaleka největší význam. Jako to ostatně platí pro každý román této autorky.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Přel. Zuzana Mayerová, EMG/Odeon, Praha, 2023, 482 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

80%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse