Jak vnímáme zvuky a jak funguje zrak
Romanyšyn, Romana: Tak to vidím

Jak vnímáme zvuky a jak funguje zrak

Dětské knížky ukrajinského autorského dua podávají vědecká fakta osvěžujícím způsobem a i s odstupem tak pro čtenáře mohou být zdrojem neustálého údivu a estetického potěšení.

Romana Romanyšyn a Andrij Lesiv, známí též jako studio Agrafka, bývají častými hosty mezinárodních knižních veletrhů a literárních festivalů. Jejich život a tvorba jsou nepřetržitě spjaty se západoukrajinským městem Lvov, ve kterém spolu studovali a kde v současné době bydlí a pracují. Díky jejich práci dosáhl ukrajinský knižní design mezinárodního uznání.

Triumfy autorského dua

Dvě ilustrované knihy Nahlas, potichu, šeptemTak to vidím, které ukrajinsky vydalo nakladatelství Starého lva, dosáhly na veletrhu dětské knihy v Bologni v roce 2018 vítězství v kategorii non-fiction nejprestižnějšího každoročního ocenění Bologna Ragazzi Award. První kniha vypráví dětem o světě zvuků a hudby, druhá je věnována barvám, symbolům, znakům a způsobům vizuálního předávání informací. Ocenění nebylo pro autory prvním triumfem. Jejich první obrázková knížka Hvězdy a maková zrníčka v roce 2014 na tomtéž festivalu uspěla v kategorii pro debutující knihy Opera Prima a o rok později získala v kategorii New Horizons (pro knihy z aktivně se rozvíjejících knižních trhů) uznání i kniha Válka, která změnila Rondo.

V českém jazyce vydalo nakladatelství Argo Nahlas, potichu, šeptem v překladu Heleny Pazdiorové a Tak to vidím v překladu Jiřiny Dvořákové v roce 2019. Obě knihy patří k populárně-naučné literatuře a jsou určené pro věkovou kategorii sedm až deset let. Textová část knih je rozdělena na hlavní text v jedné až dvou větách dole na stránce pod ilustracemi a doplňující fakta skládající se z krátkých vět, frází a citoslovcí. Text je lakonický, často má filozofický charakter a pracuje s metaforami.

Knihu Nahlas, potichu, šeptem začínají autoři slovy: „Na počátku bylo ticho. A potom se vše rozeznělo. Vesmír zaplnily zvuky.“  Odkazují tak na teorii velkého třesku a přitom navrhují si poslechnout, jak by hypoteticky mohl znít. Kniha Tak to vidím začíná analogicky slovy: „Na počátku byla tma a nebylo nic vidět. A náhle se objevilo světlo.“

Proč potřebujeme ticho

Během listování a čtení v knížce o zvucích se mění dynamika vyprávění. Od schématu měření zvuků, typů hlasů a dvoustránky se zvuky budov, lidského těla či měst až po zvuky přírody, které udržují pozornost čtenáře déle díky ilustracím a doplňujícím faktům. Ve druhé části knihy se vyprávění náhle zrychluje, chaos zvuků přechází ve znak „vypnutý zvuk“ a čistou stránku. Vyprávění od toho okamžiku zdůrazňuje důležitost meditace a ticha v našem životě, které potřebujeme, abychom mohli slyšet i „nejmenší zvuky“, například tlukot dvou srdcí. Zbývající stránky jsou ilustracemi a fakty zaplněny nejméně, a čtou se proto rychle. Přechod z ticha ke křiku malého dítěte, které začalo slyšet ještě před narozením a teď hledá svůj hlas, nás výstižně přivádí k myšlence zvuku jako symbolu začátku nového života.

Ač v knihách nejsou přímo hlavní hrdinové, každá má jednu ilustrovanou postavu, která je přítomna téměř na každé stránce. Průvodce, možná alter ego jednoho z autorů, případně čtenáře, provází děti během jejich putování knihou, a pomáhá tak knihu lépe strukturovat.

Autoři se v obou knihách soustřeďují na široký okruh témat – jako příklad můžeme zmínit stavbu oka, jak funguje sluch, jak se měří zvuk nebo jakým způsobem se kontroluje zrak. Kromě toho se čtenáři dozvědí, které barvy nám oznamují nebezpečí a které v nás mohou vyvolat pocit hladu, případně které zvuky lidské ucho není schopno na rozdíl od psů a jiných zvířat zachytit. Vedle seriózních vědeckých fakt čtenář v obou knihách najde i taková, která jej mohou pobavit – na stránkách s hudebními nástroji v knize Nahlas, potichu, šeptem se třeba dočteme: „zpívající pila. Hraje se na ni smyčcem“ ale dozvídáme se také, že hudebním nástrojem může být i zelenina: „Kapela The Vegetable Orchestra hraje na zeleninu a po koncertě z ní uvaří polévku.“

Ukrajinský kontext

Jako zřejmá se jeví touha autorů zakomponovat do knih i ukrajinské motivy. Na dvoustránce s hudebními nástroji jsou společně s klasickými a všem známými nástroji také nástroje z minulosti, jako je flašinet, nebo současnosti, například MIDI kontroler. A také zde můžeme najít ukrajinský cimbál a banduru. Na stránkách knihy Tak to vidím najdeme filmový rámeček a dále zmínku o filmu Země Oleksandra Dovženka nebo obraz Kazimira Maleviče.

Ilustrovaný materiál v obou knihách je vytvořen v ideální harmonii s textovou částí.  Ilustrace zastává narativní funkci a je neoddělitelnou součástí textu. Barvy jsou živé, až ostré, knihy jsou díky tomu mezi ostatními dobře viditelné. (Autorský záměr ve výběru barev a materiálů má nicméně i odvrácenou stranu v podobě vyšší ceny výroby.)

Svou krásou, odvahou a opravdovou inovativností knihy přesvědčily nejen poroty cen, ale také zahraniční redaktory a vydavatele. Začátkem roku 2023 byly knihy přeloženy a vydány ve 26 zemích. A ač je to nepochybně zapříčiněno i současnými událostmi, které vyvolaly zvýšení zájmu o autory a ilustrátory z Ukrajiny, kvality autorského dua Romana Romanyšyn a Andrij Lesiv to nijak neumenšuje. Koneckonců jsou to jediní Ukrajinci, kteří cenu Bologna Ragazzi Award získali.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse