Introverti a jejich práva
Cain, Susan: Ticho

Introverti a jejich práva

Vydáním knihy Ticho: Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit započala malá revoluce introvertů. Susan Cainová ve své publikaci vysvětluje, jak jsou introvertní jedinci vlastně důležití.

Dnešní doba temperament introvertů bohužel příliš nedoceňuje, a někdy jej dokonce i utlačuje. Není tedy divu, že se začínají sjednocovat a bojovat za svá práva.

Ticho. Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit je jedna z vůbec prvních publikací zabývajících se povahou introvertů a jejich právy. Zároveň je to první kniha bývalé právničky Susan Cainové, která razantně přehodnotila svůj život. Ve své profesi vždy vnímala rozdíly mezi sebou jako introvertem a svými výrazně extravertnějšími kolegy. Čím dál tím více si uvědomovala, že jí vyhovuje spíše klidnější životní styl. A tak zanechala právnického řemesla, aby získala čas pro sebe, rodinu a také knihu. Brzy se stala nejen spisovatelkou, ale především poslem s důležitou zprávou. Introvertní, tichý styl života není méněcenný, ale naopak zcela rovnocenný tomu povahově otevřenějšímu. Kniha se okamžitě stala bestsellerem a záhy se dočkala překladu do třiceti jazyků. Díky Petru Miklicovi vznikl i český překlad, který vydalo nakladatelství Jan Melvil publishing v rámci své edice Žádná velká věda.

Autorka zveřejnila řadu článků v prestižních periodikách, jako jsou Time, The New York Times nebo Psychology Today. Přestože se Cainová hrdě hlásí k introvertům, nezůstala pouze u psaní. Rozhodla se například uskutečnit přednášku pro TEDtalk. Její řeč měla skutečný úspěch i u osobností formátu Billa Gatese. Tou nejucelenější formou autorčina poselství však nadále zůstává recenzovaná kniha.

Publikace Ticho: Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit je rozdělena do čtyř částí, z nichž každá obsahujeněkolik kapitol. Cainová se zpočátku zaměřuje na ideál extraverze, tedy otázku, proč je dnes ve většině světa uznáván ideál společenského, živého, hlasitě projevujícího se člověka. Důvodem je zajisté více faktorů a kniha přehledným způsobem představuje ty nejpravděpodobnější. Jako příklad můžeme zmínit vzestup zájmu o kursy osobnostního rozvoje, zaměřené na získávání dovedností v obchodování, důraz na navazování kontaktů a otevřené vystupování. V těchto stále oblíbenějších kursech se vždy tvrdilo, že právě takové chování je v dnešní době pro úspěch zcela klíčové. Čtenář se v knize dozvídá, že tak jednoduché to pochopitelně není. Přestože se klade zásadní důraz na nutnost spolupráce, i práce o samotě má řadu nepopiratelných předností. Mnoho z nejdůležitějších objevů lidstva by nikdy nevzniklo, nebýt ohromné dřiny samotářů jako Albert Einstein, Steve Wozniak nebo Bill Gates. Cainová vyvrací také mýtus o vůdcovství spojovaný s předsudkem, že extravertnější šéf bývá zpravidla nejlepší.

Druhá část knihy se zabývá problematikou kořenů temperamentu. Proč je jeden člověk introvert, zatímco druhý extravert? Autorka se odvolává na řadu výzkumů podporujících jak teorii vrozeného temperamentu, tak jeho vzniku následkem výchovy a interakce s okolím. A dochází k určitému kompromisu mezi oběma pohledy. Temperament se tak zdá být částečně vrozený, přestože určitých změn je dosaženo i vývojem. Člověk tedy má svobodnou vůli chovat se, jak sám chce, avšak vlivem vrozeného biologického nastavení to dokáže pouze do určité míry. Autorka neopomene ani rozdat několik rad introvertům, kteří plánují vystupovat před větším publikem. Následuje podrobnější pohled na rozdílnost myšlení introvertů a extravertů, kde se znovu ukazuje, že obě nátury mají své silné a slabé stránky. Kromě zmíněných výzkumů, o které se Cainová opírá, cituje i z četných rozhovorů s profesory, vědci a dalšími odborníky. Vynecháni nebyli ani zcela obyčejní lidé či dospívající děti. Čtenář tak má možnost vidět, že někteří introvertní školáci to skutečně nemají lehké.

Při čtení třetí, zdaleka nejkratší části knihy zjistíme, jak na tom je ideál extraverze ve světě. Zatímco západní svět v čele s Amerikou extraverzi podporuje, Asie je na tom zcela opačně. Respekt zde mají studenti s nejlepším průměrem a odřeknout účast na večírku kvůli přípravě na test není žádnou hanbou.

V poslední části publikace se autorka snaží situaci introvertům co nejvíce ulehčit. Čtenářům se tak do rukou dostávají užitečné návody, jak jednat s příslušníky protichůdného typu temperamentu nebo jak v práci překlenout „propast“ dělící oba póly. Závěrečná, jedenáctá kapitola obsahuje mnoho o výchově introvertních dětí, což je obzvláště důležité téma. Introvertní děti totiž mohou být pro svou odlišnost často ponižovány či šikanovány.

Je zřejmé, že kniha je určená pro širokou veřejnost, tedy takřka pro každého: je čtivá, plná poutavých životních příběhů a situací, přehledně uspořádaná. Rozdílnost temperamentu měla dle autorky zásadní vliv na zhroucení Wall Street, úspěch miliardáře Warrena Buffetta nebo soužití manželské dvojice Rooseveltových.

Užitečným přídavkem publikace je téměř tři sta poznámek. Cainová také pečlivě uvádí zdroje, ze kterých čerpala, lze je tedy snadno dohledat. Opomenout nesmíme ani dodatky ke knize ze začátku roku 2013, které autorka po prvním vydání knihy doplnila. Jejich český překlad je volně dostupný. Pro příznivce elektronických knih připomeňme, že dílo Susan Cainové lze v angličtině zakoupit na Amazonu nebo v češtině na iBookstore.

Kniha Ticho: Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit čtenáři objasní téměř vše, co lidstvo o introverzi aktuálně zná. Introvertovi publikace pomůže pochopit vlastní pocity a chování a poskytne mu i několik praktických rad. Knihu lze ale doporučit i těm, kteří jednoduše chtějí porozumět pravé povaze až třetiny světové populace.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Přel. Petr Miklica, Jan Melvil, Brno, 2012, 383 s.

Zařazení článku:

sociologie

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

80%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse