Polská cena NIKE 2013
Polská cena NIKE 2013

Polská cena NIKE 2013

Porota patrně nejvýznamnější polské literární ceny Nike letos ocenila román Ciemno, prawie noc (Tma, téměř noc) spisovatelky Joanny Batorové.

Porota patrně nejvýznamnější polské literární ceny Nike letos ocenila román Ciemno, prawie noc (Tma, téměř noc) spisovatelky Joanny Batorové.

Nominován byl rovněž psychologický román Kaji Malanowské Patrz na mnie, Klaro (Podívej se na mne, Kláro), román s tendencí k „thrillerové“ reflexi minulosti Noc żywych żydów (Noc živých Židů) Igora OstachowiczeMorfina (Morfium), próza o gombrowiczovském antihrdinovi od Szczepana Twardocha.

Ceněnou polskou reportáž v nominacích zastupuje Mokradełko (Mokřinka) od Katarzyny Surmiakové-Domańské. Ta přináší svědectví dívky, kterou otec za tichého souhlasu matky po léta zneužíval. Do finále soutěže se rovněž dostal komiks Macieje Sieńczyka Przygody na bezludnej wyspie (Příhody z opuštěného ostrova) a básnická sbírka Bach for my baby Justyny Bargielské, která je u nás známá i díky antologii 12x Polsko.

Joanna Batorová (nar. 1968) je autorka s fantastickým životopisem – a s vynikajícími literárními výsledky, které letos stvrdilo vítězství v ceně Nike. Má doktorát z filozofie, miluje běhání. Byla na stipendijních pobytech v Londýně, v New Yorku a v Tokiu. V roce 2004 vydala knihu esejů Japoński wachlarz (Japonský vějíř). V roce 2009 vyšla Piaskowa góra (Písečná hora), první díl volné „valbřišské trilogie“ (dle autorčina rodiště i místa, kde se rozsáhlé romány odehrávají). Následovala Chmurdalia (Chmurdálie, 2010), nominovaná na Nike v roce 2011, a konečně letos oceněná Tma, téměř noc. Batorová v tomto vrstevnatém, napínavém románu popisuje prostřednictvím novinářky Alice Taborové skrytou tvář polského Valbřichu. Magie města a ponurá atmosféra, díky níž lze román označit za horor, může českému čtenáři místy připomínat knihy Miloše Urbana.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse