Média a my
Ježek, Vlastimil: Média a my

Média a my

Co to jsou a jak fungují média, k čemu a komu slouží? Koho mají ovlivnit a jak působí na celou společnost? Jak média vznikla? Tyto a mnoho dalších otázek erudovaně zodpovídá a rozebírá publikace autorů Vlastimila Ježka a Jana Jiráka Média a my.

Publikace Média a my je čtivá příručka nejen pro studenty uměleckých oborů, ale pro všechny, kteří se chtějí zorientovat v mediální problematice, zejména ve vztahu ke kulturnímu provozu. Kniha nabízí stručný, ale ucelený a věcný pohled na média v naší společnosti. Dvojice mediálně zkušených autorů Vlastimil JežekJan Jirák k ní přistupuje jednak jako k užitečné učebnici, v níž vrství teoretické pojmy, a zároveň jako k praktickému průvodci, bohatému na praktické zkušenosti, které jsou opřeny o dlouholetou praxi a pohyb v mediálním terénu.

„Náš svět a náš každodenní život je prostoupen nejrůznějšími komunikačními prostředky, které nám usnadňují kontakt s lidmi i s institucemi, nabízejí informace ze všech koutů světa, umožňují nám nacházet si zábavu pro chvíle volného času, a někdy dokonce provokují k hledání nového výrazu v umění. Média jsou natolik významnou součástí našich životů a jsou do nich tak složitě zapojena, že je takřka nemožné rozpoznat jejich působení a roli bez předchozí průpravy – natož je využívat ku prospěchu svému i celé společnosti.“

Autoři rozdělili mediální tematiku do šesti samostatných oddílů. V úvodních kapitolách pod souhrnným názvem Náš svět, svět médií se věnují vymezení termínu média. Kladou si základní otázky, jako například čím jsou pro společnost média, jaká je jejich role a funkce, a rozebírají možnosti jejich vzniku.

Druhou část tvoří Kapitoly z vývoje (nejen českých) médií, tedy vybrané historické etapy důležité pro formování médií a dále zásadní zlomy ve vývoji médií, které ovlivnily podobu těch dnešních. Pozornost je pak hlouběji věnována českojazyčným médiím působícím převážně na našem území, například o exilových počinech se autoři zmiňují jen okrajově. Obsáhlý historicko-společenský kontext vývoje médií je zde nastíněn s maximální úsporností, i přesto s důrazem na možnost vyvozování a pochopení souvislostí. „Vývoj médií se vyznačuje poměrně rychlým přijímáním technologických inovací. Současně jsou média faktorem veřejného života, stejně jako soukromí a zábavy i rekreace, a jsou i svébytnou formou kulturní produkce. Zcela nepochybné je, že média se podílejí na podobě našeho každodenního života a jsou jedním z příznačných rysů naší současnosti. Jak se stalo, že se média dostala do této pozice? Jakými cestami se ubírala, než se v ní ocitla?“

Základní rysy, produkty, účastníky i účinky komunikačních procesů přibližuje třetí část knihy, nazvaná Mediální komunikace. Autoři samozřejmě médiím nepřisuzují jednoznačná pozitiva pro jedince a společnost, ani je neodsuzují či uživatele nevarují před nežádoucími dopady. Ostatně, není ani cílem publikace kriticky hodnotit vliv, přínos či negativa médií, ale shrnout jejich vývoj, popsat současný stav a zaměřit se na jejich pochopení a využití.

Na vztah médií a kultury se zaměřuje čtvrtá kapitola, jejíž součástí je i přehled vybraných tištěných a internetových periodik a portálů kulturních databází. Zcela nepochopitelně v něm ale například chybí webový literární portál www.iliteratura.cz.

Závěrečné kapitoly Média a marketingMédia jako partner a nástroj jsou více než stručné. Čtenáře provádějí pojmy, jako je například monitoring, mediální analýza, televizní sledovanost, poslechovost rozhlasových stanic. Výčet uzavírá sedmibodové shrnutí odlišnosti reklamy a public relations.

Na závěr autoři nezapomněli na praktický seznam doporučené literatury a přehled vybraných pramenů ke studiu médií a mediálních zákonů České republiky. A ačkoliv autoři text směřovali především ke studentům uměleckých oborů, kteří potřebují média pro podporu své umělecké činnosti, užitečné poznatky v něm naleznou i všichni ti, kteří se o média jakkoliv zajímají. A jistě je potěší právě stručnost, textová úspornost a propedeutický ráz publikace.

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Recenze

Spisovatelé:

Kniha:

Vlastimil Ježek, Jan Jirák: Média a my. NAMU – nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 2014, 148 s.

Zařazení článku:

kultura

Jazyk:

Hodnocení knihy:

70%

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse