Zemřel Péter Esterházy
Esterházy, Péter

Zemřel Péter Esterházy

Ve věku 66 let zemřel 14. července 2016 na rakovinu jeden z nejvýznamnějších maďarských prozaiků, autor postmoderních románů Péter Esterházy.

Ve věku 66 let zemřel 14. července 2016 jeden z nejvýznamnějších maďarských prozaiků, autor postmoderních románů Péter Esterházy.

Narodil se v roce 1950 v Budapešti, vystudoval matematiku, od roku 1978 se živil jako spisovatel z povolání. Je především autorem románů, pro něž je charakteristická poetika označovaná jako postmoderní: mezi jejich znaky patří intertextovost, jazyková a stylistická polyfonie, mísení postupů různých žánrů, travestie a parodie, rozvolnění fikčního statusu a neustále zpochybňované, nicméně výrazné kontextové zapojování témat a motivů z aktuálního světa. Esterházy tak vytvořil originální poetiku, výjimečnou v rámci nejen maďarské literatury, ale i v evropském měřítku. Na tematické rovině jsou jeho prózy rozkročeny mezi intimitou rodinného prostředí a problémy maďarské historie a národní identity. Slovy Evžena Gála, autora doslovu ke knize Opravené vydání, z nějž pochází následující citát, Esterházy „rezignuje na ‚velkou‘ prózu, na příběh, na linearitu, na katarzi, na roli ‚vševědoucího‘ autora, a tím i na část nebo převážnou část tradic maďarské prózy“. Za celý život vydal v maďarštině 35 knižních titulů, z nichž do češtiny bylo přeloženo jen několik, např. Malá maďarská pornografie (Kis magyar pornográfia, 1984, česky 1992), Pomocná slovesa srdce (A szív szegédigéi, 1985, česky 2005), Hrabalova kniha (Hrabal könyve, 1990, česky 2002) a zejména monumentální Harmonia caelestis (2000, česky 2013) a její „druhý díl“ Opravené vydání (Javított kiadás, česky 2014). Byl nositelem řady literárních cen, mj. získal v roce 1996 Kossuthovu cenu, nejvyšší maďarské ocenění v kulturní oblasti, a v roce 2004 Mírovou cenu německých knihkupců. Ve čtvrtek 14. července zemřel na rakovinu slinivky břišní.

Esterházy je autor silně autobiograficky píšící a ke specifikům jeho díla patří – v souladu s postmoderní poetikou – neustálé pokoušení hranice mezi literárním a aktuálním světem. Stejně jako mnoho jiných klíčových událostí svého života, učinil i své onemocnění tématem knihy: pojednává o něm jeho poslední román A bűnös (Viník).

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse