Písně a formule oceněny Severskou radou
Cena Severské rady za literaturu 2016

Písně a formule oceněny Severskou radou

Cena Severské rady za literaturu putuje letos do Švédska za renomovanou, u nás však dosud málo známou básnířkou Katarinou Frostenson.

Cenu Severské rady za literaturu získala v roce 2016 švédská básnířka a dramatička Katarina Frostenson (nar. 1953) za básnickou sbírku Sånger och formler. Desetičlenná mezinárodní porota jako každý rok vybírala z nominovaných autorů jednotlivých severských zemí; mezi kandidáty byli i autoři z Grónska, Faerských ostrovů, Åland a také sámská básnířka. Udělení ceny se pojí kromě značné prestiže také s finanční odměnou 350 000 dánských korun, což odpovídá asi 1 260 000 korun českých.

Porota odůvodnila svou volbu – vzhledem k renomé a celoživotnímu dílu autorky nepříliš překvapivou – následovně: „Nositelka Ceny Severské rady za literaturu pro rok 2016 má za sebou dlouholetou a komplexní básnickou tvorbu. V tkanivu současnosti a mytologie, lokálního prostředí a globálních výhledů, strohé všednodennosti a výprav do paměti, literatury a písní zachycuje detail na pozadí velkého celku. Její sbírka Sånger och formler je vyprávění o fyzických i duševních zjeveních života, o malém i velkém a o člověku ve světě. V jejích básních, zdánlivě strohých, ale ve skutečnosti značně velkorysých, dochází k neustálým proměnám, v nichž se utváří mnohotvárná pozoruhodnost života.“

Katarina Frostenson žije ve Stockholmu, kromě básní píše i dramata, prózu a eseje, příležitostně překládá a je autorkou jednoho operního libreta. Svůj básnický debut I mellan vydala v roce 1978, v současnosti už se počet jejích sbírek blíží dvacítce. Za svou tvorbu byla vyznamenána řadou literárních cen. V roce 1992 se stala členkou Švédské akademie. Spolu se svým manželem, režisérem Jeanem Claudem Arnaultem, založila ve Stockholmu kulturní centrum Forum. V češtině je její tvorba dosud nedostupná s výjimkou krátké ukázky, která vznikla u příležitosti autorčiny návštěvy na Festivalu spisovatelů v roce 1999.

 

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse