Kees Mercks nominován na překladatelskou cenu za Komenského Labyrint
Mercks, Kees (nominace na překladatelskou cenu)

Kees Mercks nominován na překladatelskou cenu za Komenského Labyrint

Přední nizozemský bohemista a překladatel Kees Mercks byl za svůj překlad Komenského Labyrintu světa nominován na cenu překladatelského časopisu Filter. Recenzenti oceňují živý jazyk, jímž Mercks toto barokní dílo přibližuje současným čtenářům. Vyhlášení vítěze proběhne na literárním festivalu v Utrechtu 11. května 2017.

Nizozemský překladatelský časopis Filter oznámil nominace své každoroční překladatelské ceny Filter Vertaalprijs. V letošním, jedenáctém ročníku je mezi pěti nominovanými také bohemista a významný nizozemský literární překladatel z češtiny Kees Mercks za překlad klasického díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce (v nizozemštině Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart).

Kvality překladu vyzdvihovali v uplynulém roce už recenzenti. Například Erik van den Berg v recenzi Veel te genieten in nieuwe Comenius („Nový Komenský je požitek“), uveřejněné 14. 5. 2016 v deníku Volkskrant, tvrdí:

„Komenský a jeho podivuhodný Labyrint mají vazbu k Nizozemsku. Konečná podoba textu totiž vyšla v roce 1663 v Amsterodamu, tolerantním městě, kam se protestantský vyhnanec Komenský uchýlil a kde roku 1670 zemřel jako čestný občan. K jeho poctě vzniklo mauzoleum v Naardenu, kde se každoročně 28. března (v den výročí jeho narození) koná vzpomínková slavnost na počest tohoto filozofa křesťanské lásky k bližnímu.

V Nizozemsku Labyrint dosud četli spíš nábožensky založení čtenáři. Zásluhu na tom měl mimo jiné lékař a homeopat R. A. Benthem Oosterhuis, jehož překlad z roku 1926 nazvaný Het labyrint der wereld en het paradijs des harten vyšel znovu v 70. letech 20. století v ezoterickém nakladatelství Schors a v roce 1983 v opraveném vydání v nakladatelství Rozekruis Pers.

Na rozdíl od svého předchůdce dává překladatel Kees Mercks ve vzorně vypraveném novém vydání (s fantastickými kolážemi Miroslava Huptycha) důraz především na literárněsatirickou stránku Komenského textu, zbavuje ho sebemenší stopy bigotnosti a zpřístupňuje ho tak novému publiku.“

Arnold Heumakersrecenzi Graag één groot, christelijk Europa („Úsilí o sjednocenou křesťanskou Evropu“. NRC Handelsblad, Boeken, 22. 4. 2016) k překladu píše:

„Kdo přesto hledá propojení se současností, tomu radím přečíst si překlad Labyrintu světa, protože jeho aktuálnost spočívá v literární kvalitě textu, která neztratila svou poutavost, v projevech humoru a bujné fantazie. Jen nevím jistě, zda za tyto hodnoty vděčíme jiskřivé nizozemštině překladatele Keese Merckse, nebo původní Komenského češtině (česky číst neumím).“

Kees Mercks (1944) získal za své překladatelské dílo Cenu Aleidy Schotové pro překlady slovanských literatur (Aleida Schotprijs 1985) a dosáhl i nejvyšší nizozemské překladatelské mety, Ceny Martinuse Nijhoffa (Martinus Nijhoff Vertaalprijs 1987). Dlouhá léta působil na katedře bohemistiky Amsterodamské univerzity, odkud odešel v roce 2009 do důchodu. Při této příležitosti mu tehdejší český velvyslanec předal stříbrnou pamětní medaili Jana Masaryka za zásluhy o šíření české kultury a literatury v Nizozemsku.

Překladatelská cena časopisu Filter, spojená s odměnou ve výši 10 tisíc eur, se uděluje od roku 2007. Její posuzovatelé kladou důraz na zdařilý překlad zvlášť obtížných textů. Vyhlášení vítěze proběhne 11. května 2017 jako součást programu druhého ročníku ILFU (International Literature Festival Utrecht), třídenní literární akce věnované nejen domácím a zahraničním spisovatelům, ale i těm, kdo jejich dílům umožňují cestu do zahraničí, tedy překladatelům.

Aktualita

Spisovatel:

Kniha:

Comenius: Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart. Z českého orig. Labyrint světa a ráj srdce přel. Kees Mercks, doslov Henk Woldring. Vantilt, Nijmegen, 2016, 256 s.

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse