Cena Severské rady za literaturu 2017
Cena Severské rady za literaturu 2017

Cena Severské rady za literaturu 2017

Cena Severské rady za literaturu letos míří do Dánska. Vítězství Kirsten Thorupové nebylo velkým překvapením. Autorka se na literárním poli pohybuje padesát let, v tisku bývá označována za „grand old lady“ dánské literatury.

Prvního listopadu proběhlo udílení ceny Severské rady za literaturu, kterou v letošním roce obdržela dánská spisovatelka Kirsten Thorupová (nar. 1942) za román Erindring om kærligheden (Vzpomínky na lásku, 2016). Prestižní cena je udělována od roku 1962 a porota oceňuje konkrétní dílo napsané v severském jazyce a vydané v prvním vydání v posledních dvou letech. Do užšího výběru jsou tradičně nominována dvě literární díla z Dánska, Norska, Švédska, Finska a Islandu, přičemž není opomíjena ani literární produkce provincií a o cenu se tentokrát utkala i lyrická sbírka z Faerských ostrovů či ze souostroví Ålandy. Hlavním smyslem udílené ceny, která je honorována 350 000 dánskými korunami, je zvýšit zájem o severskou literaturu a upozornit na zajímavé aktuální tituly psané v severských jazycích. Tento cíl se daří naplnit, někteří vítězové z posledních let se dočkali překladů do menších jazyků, a jsou tak známí i českým čtenářům (nositeli ceny jsou například Jon Fosse, Kim Leine, Sofi Oksanen či Naja Marie Aidtová).

Letošní laureátka, Kirsten Thorupová, debutovala básnickou sbírkou Indeni – Udenfor (Uvnitř – Venku, 1967), největší úspěch jí však přinesly sociálně angažované romány jako například Himmel og helvede (Nebe a peklo, 1982) nebo Bonsai (Bonsaj, 2000). Autorka s oblibou reflektuje existenční problémy lidí, kterým se nepodařilo začlenit se do společnosti a kteří se sociálně či psychicky vymykají tradičním normám. S podobnou hrdinkou se setkáváme i v románu Erindring om kærligheden. Centrálním tématem je komplikovaný vztah matky Tary a dcery Siri, v němž se sváří láska a nevraživost. První část románu je vyprávěna z pozice Tary, která reflektuje své dětství a životní cestu z provinčního městečka až do kodaňského divadla. Dráhu herečky však vzdá, neboť není schopná zcela rozlišovat mezi rolí a skutečností – motiv nejasné identity je pro dílo Thorupové typický. Tara se nedokáže začlenit do společnosti, mění práci i bydliště, až nakonec zakotví v roli matky samoživitelky, kterou však také nezvládá podle standardních představ. Tabuizované téma chybějící mateřské lásky a neschopnosti matky vychovávat dítě je v druhé části románu zprostředkováno vypravěčem ve třetí osobě, který střídá pohled Tary a Siri. Díky tomu čtenář dokáže porozumět jak matčinu utrpení, tak i dceřině revoltě. V závěru příběhu se Siri podaří zapojit se do „normální“ společnosti, a to skrze svou uměleckou realizaci, matka však není schopna změnit svůj osud a i nadále zůstává společenským vyděděncem.

Vítězství Kirsten Thorupové nebylo velkým překvapením. Autorka se na literárním poli pohybuje padesát let, v tisku bývá označována za „grand old lady“ dánské literatury a na cenu Severské rady byla nominována již dvakrát. Slavnostní ceremoniál se konal v Helsinkách a byli na něm vyhlášeni vítězové i ostatních čtyř cen, které Severská rada uděluje, a to v oblasti hudby, filmu, životního prostředí a literatury pro děti a mládež (tu letos získal in memoriam švédský spisovatel Ulf Stark). Kirsten Thorupová při převzetí ceny neskrývala dojetí a ve své děkovné řeči poukázala na samotnou podstatu literatury, která má reflektovat – byť často surovou – realitu.

Do češtiny zatím nebylo žádné dílo Thorupové přeloženo, můžeme však doufat, že se to díky autorčinu vítězství brzy změní. Román Erindring om kærligheden zpracovává nadčasové téma dysfunkčního vztahu mezi matkou a dcerou, které má potenciál oslovit i českého čtenáře.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse