Cenu Georga Büchnera získala Terézia Mora
Cena Georga Büchnera 2018

Cenu Georga Büchnera získala Terézia Mora

Letošní Cena Georga Büchnera, jedno z nejprestižnějších literárních ocenění (podle některých ohlasů dokonce vůbec nejprestižnější) v německém jazykovém prostředí, je částečně i úspěchem maďarské literatury: laureátka Terézia Mora (1971) je bilingvní spisovatelka a překladatelka z maďarštiny do němčiny. Porota ocenila její jazykové umění a „mimořádnou aktuálnost“.

Terézia Mora je prozaička, scenáristka a překladatelka. Pochází z dvojjazyčného prostředí na pomezí Maďarska a rakouské spolkové země Burgenland. Od dětství se učila ovládat oba jazyky, od roku 1990 žije v Berlíně. Vystudovala germanistiku, hungaristiku a divadelní vědu. Věnuje se překládání z maďarštiny do němčiny; mezi její nejvýznamnější překladatelské počiny patří mj. Harmonia caelestis Pétera Esterházyho, nejnověji pak přeložila do němčiny rozsáhlý román Attily Bartise A vége (Konec, německy Das Ende, 2017).

Cena Georga Büchnera není zdaleka první literární ocenění, kterého se Terézii Moře dostalo. V roce 2013 např. obdržela Německou knižní cenu za román Das Ungeheuer (Nestvůra), celkový seznam jejích cen se však blíží dvěma desítkám. Udělení letošní ceny Georga Büchnera zdůvodnila porota poukázáním na autorčinu „mimořádnou aktuálnost a živé jazykové umění, které spojuje každodenní řeč s poezií, drastičnost s křehkostí“. Terézia Mora se podle tohoto zdůvodnění tím, že se věnuje postavám žijícím na okraji společnosti a v konfliktních situacích, „bolestně dotýká nervu naší doby“.

Zatím poslední beletristickou knihou Terézie Mory je povídková sbírka Die Liebe unter Aliens (Láska mezi cizinci) z roku 2016. Autorka za ni získala Literární cenu města Brém.

Cenu Georga Büchnera uděluje Německá akademie pro jazyk a poezii v Darmstadtu každoročně spisovateli, který se zasloužil o německou literaturu. Cena je dotována částkou 50 000 euro. V minulosti ji získali např. Max Frisch, Ernst Jandl, Günter Grass nebo Elfriede Jelinek.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse