iLiLaboratoř literární kritiky
iLiLaboratoř literární kritiky

iLiLaboratoř literární kritiky

Záměrem projektu iLiLaboratoř literární kritiky je dát redaktorům možnost dál se vzdělávat, reflektovat svoji práci, zlepšovat se na individuální úrovni, ale i jako tým. Projekt má otevřít interní diskusi nad kvalitou literární kritiky publikované v našem časopise, ale i nad budoucností on-line média, a to především z hlediska uplatnění kritické reflexe (literární tvorby, literárního provozu a knižního trhu obecně).

Projekt iLiLaboratoř literární kritiky je určen pro literární kritiky – kmenové redaktory časopisu iLiteratura.cz. Jeho smyslem je profesní rozvoj redaktorů, tedy jejich další vzdělávání, a to v několika klíčových oblastech:

  • umělecká kritika (teorie a praxe kritické reflexe literární tvorby, včetně nových on-line forem kritiky)
  • literární kritika v internetovém médiu (ve vztahu k provozu kulturní instituce v on-line prostoru: rozvoj webové platformy, ekonomické modely fungování on-line časopisu, jedinečnost a identita v on-line prostoru, propagace)
  • literární kritika v denní praxi (rozvoj soft skills, spolupráce a komunikace v on-line redakci).

Projekt probíhá formou série 6 workshopů. Primárně je určen pro užší skupinu interních redaktorů a editorů časopisu iLiteratura.cz. Na každý workshop přizveme externí odborníky (teoretiky z akademické sféry, kolegy z redakcí kulturně zaměřených médií, odborníky z nakladatelského provozu atp.).

Důležitým cílem projektu je posílení spolupráce s odborníky, a to napříč obory. Zapojení literárních kritiků z jiných časopisů umožní reflexi kvality literární kritiky obecně. Zapojení expertů z oblastí mimo literaturu (byznys, IT, marketing) debaty obohatí o mezioborové zkušenosti.

Kritická reflexe literatury v našem časopise získá jasný rámec, výstupem projektu tedy bude zlepšení kvality naší práce. Dosah projektu však bude širší: nejde nám o kariéru jednotlivců, ale o prohloubení kvality literární kritiky obecně. Jsme přesvědčeni o tom, že každá dílčí inovace se projeví v kultivaci literárního prostoru ČR a knižního trhu: v důsledku by tak z projektu měli těžit především čeští čtenáři.

Workshop šestý – Recenzní praxe, analýza kritické reflexe v rámci iLiteratury
pozvanka W6

Workshop pátý – Spolupráce mezi různými aktéry kulturní a literární scény – sdílení zkušeností, hledání možností spolupráce
pozvanka W4

Workshop čtvrtý – Nové technologie, jejich využití pro provoz a marketing literárního časopisu
pozvanka W3

Workshop třetí – Marketing a financování literárního časopisu
pozvanka W5

Workshop druhý – Nové podoby lit kritiky, inspirace v zahraničí

Německý bohemista Mirko Kraetsch: Na iLiteratuře objevuji české knižní novinky
pozvanka W2

Workshop první – Literární kritika dnes: teorie a praxe

Petr A. Bílek o literární kritice: základním úkolem by mělo být i zasazení díla do kontextu
pozvanka W1

Úvod – spuštění projektu

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

;