České překlady novořecké literatury (1864–2021)
České překlady novořecké literatury (1864–2021)

České překlady novořecké literatury (1864–2021)

Co z novořecké literatury posledních 150 let vyšlo také v češtině? Přinášíme kompletní soupis knižních děl a výjimečně i dalších textů, jež byly přeloženy z novořečtiny do našeho jazyka mezi lety 1864 a 2021.

Předkládaný soupis děl je co možná úplný seznam doposud do češtiny přeložených knižních publikací novořecké literatury. Jeho součástí jsou též tituly abecedně řazené v seznamu Novořecká literatura vydaná v češtině z r. 2009, výjimečně jsou uvedeny básně, povídky a dramata vydaná časopisecky, ve smíšených výborech nebo v pracovních edicích pro divadelní účely.

V seznamu jsou uvedeny převážně knižně vydané tituly a jen základní údaje. Pokud chybí jméno překladatele, stránkový rozsah či cokoli jiného, nebylo možné údaj dohledat. Čtenáři ovládající novořečtinu si nadto mohou doplnit detailní bibliografii vzhledem k originálu prostřednictvím pilotní databáze projektu „Modern Greek literature in translation. Documentation and classification of translations of Modern Greek literature“, provozované Centrem řeckého jazyka v Soluni.

Chronologicky řazený seznam už sám o sobě jistým způsobem vypovídá o různých edičních strategiích během dlouhého období 150 let, ve srovnání například se studií Neogrecistická jubilea 2018 aneb krátké ohlédnutí za řeckým literárně-kulturním elementem v Čechách. Soupis také může sloužit jako podklad pro srovnávání a další zkoumání novořecké překladové literatury v širším kontextu jiných jazyků; víme, že řada velmi podobná české edici 1000 nejkrásnějších novell 1000 světových spisovatelů vycházela i v srbštině, stejně jako výbor povídek Moře, náš osud, jehož obdobu nacházíme také v Polsku.

Československá televize natočila v roce 1986 detektivní televizní film Případ z kavárny sport (Ο άνθρωπος του Καφέ Σπορ) podle kafkovského příběhu od Antonise Samarakise a v říjnu 1988 odvysílal Československý rozhlas v četbě na pokračování Samarakisovu novelu Odmítám (Αρνούμαι). Tyto překlady však nejsou součástí soupisu, neboť se je nepodařilo získat. Seznam je zatím základní, v budoucnosti bude rozšířen, proto autorka ocení jakékoli upozornění na relevantní text, který se v soupisu nenachází.

1864–1940

Novořecké národní písně, na základě sbírky Arnloda Passowa, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΡΩΜΑΙΙΚΑ. Popularia carmina graeciae recentioris. Lipsiag: B. G. Teubneri, 1860, vybral a z novořečtiny přeložil Václav Bolemír Nebeský, Praha, Nákladem knihkupectví H. Dominikusa tiskem E. Gregra, 1864.
Dimitrios Vikelas, Lukis Laras: román z bojův řeckých za svobodu, z novořečtiny přel. Ivan Kolčev, Praha, 1890.
Alexandros Rizos Rangabé, Leila, z novořečtiny přel. Ivan Kolčev, Praha, Národní tisk, 1891.
Kus jižního nebe. Povídky, z novořečtiny přel. O. S. Vetti (Alois Koudelka1), Praha, J. Otto, 1894.
Z bojů za volnost otčiny. Několik povídek z různých novořeckých nářečí, přel. O. S. Vetti (Alois Koudelka), Praha, J. Otto, 1897.
Tři novořecké povídky, z novořečtiny přel. O. S. Vetti (Alois Koudelka), Praha, J. Otto, 1899.
Emmanuil Rhoidis, Papežka Jana, z novořečtiny přel. Ferdinand Pelikán & Karel Hugo Hilar, Praha, František Adámek, 1911.
Argyris Ephtaliotis, „Marinos Kondaras“, in 1000 nejkrásnějších novell 1000 světových spisovatelů, sv. 13, z novořečtiny přel. F. Soldát, Praha, J. Vilímek, 1911–, s. 62–74.
Dimitrios Vikelas, „Vzteklý“, in 1000 nejkrásnějších novell 1000 světových spisovatelů, sv. 21, z novořečtiny přel. Jiří Guttman, Praha, J. Vilímek, 1911–, s. 67–80.
Andreas Karkavitzas, „Kapitánka“, in 1000 nejkrásnějších novell 1000 světových spisovatelů, sv. 48, z novořečtiny přel. Miroslav Stejskal, Praha, J. Vilímek, 1911–, s. 2–47.
Byzantské epos Basilios Digenis Akritas, z novořečtiny přel. Karel Müller, Jindřichův Hradec, 1912.
Grigorios Xenopulos, „Válka a mír“, in 1000 nejkrásnějších novell 1000 světových spisovatelů, sv. 78, z novořečtiny přel. Ferdinand Stiebitz, Praha, J. Vilímek, [1913?], s. 74–84.
Christovassilis, Christos, „Vánoce v horach pindských“, in 1000 nejkrásnějších novell 1000 světových spisovatelů, sv. 63, z novořečtiny přel. Ferdinand Tadra, Praha, J. Vilímek, 1914.
Kostis Palamas, „Magdalena“, in 1000 nejkrásnějších novell 1000 světových spisovatelů, sv. 74, z novořečtiny přel. Ferdinand Stiebitz, Praha, J. Vilímek, 1914, s. 74–88.
Emmanuil Rhoidis, Papežka Johanna, z novořečtiny přel. Dr. Theofil Stefanides (Jiří Stanislav Guth-Jarkovský2), Praha, Hejda a Tuček, 1914.
Rigas Fereos, „Rhigův zpěv válečný“, in Zlatá Praha, 15/1915, z novořečtiny přel. František Krsek, Praha, s. 171.
Z písní milostných „Loučení“, in Zlatá Praha, 15/1915, z novořečtiny přel. František Krsek, Praha, s. 171.
Dimitrios Vikélas, Povídky z řeckých ostrovů, Praha, vyd. A. Svěcený, 1916.
Kallimachos a Chrysorrhoe. Byzantský román milostný, z novořečtiny přel. Karel Müller, Praha, J. Otto, 1921.
Z bojů za volnost otčiny. Několik povídek z různých novořeckých nářečí, přel. O. S. Vetti (Alois Koudelka) Praha, J. Otto, [mezi 1926 a 1930].
Emmanuil Rhoidis, Papežka Johanka, z novořečtiny přel. Dr. Theofil Stefanides (Jiří Stanislav Guth-Jarkovský), Praha, Jan Fromek, 1927.
Dimitrios Vikelas, Poklad na Chiosu. Povídka z Hellady, z novořečtiny přel. Jan Lesonic, Praha, Společnost Československého Červeného kříže, 1934.
Florios a Placjaflora. Byzantský román milostný, z novořečtiny přel. Karel Müller, Praha, Jaroslav Picka, 1934.
Byzantské epos Basilios Digenis Akritas, z novořečtiny přel. Karel Müller, Praha, Česká akademie věd a umění, 1938.
Rhodské písně milostné, z novořečtiny přel. Karel Müller, Praha, Česká grafická Unie, 1940.

1946–1989

Písně řeckého lidu. Lidová poesie novořecká a výběr z novořeckých básníků 19. století, z novořečtiny přel. Miloslava Vieweghová-Opluštilová, Praha, Nová osvěta, 1946.
Eam-Elas v boji za svobodu a nezávislost řeckého národa, z novořečtiny přel. Miloslava Vieweghová-Opluštilová, Praha, Česko-řecká společnost, 1947.
Listy z tábora smrti (Egina), z novořečtiny přel. Miroslava Vieveghová, Miloš Vacík, Praha – Brno, Mír, 1950.
Nepokořená země. Povídky z Řecka. Praha, z francouzštiny přel. Milena Tomášková, Melantrich, 1950.
Lefteris Mavroidis, Řecko krvácí a bojuje [Capture and kill], z novořečtiny přel. Jiřina Holcová, Praha, 1950.
Manolis Proimakis, Žaluji: Psáno za ostnatým drátem koncentračního tábora Makronisos, Praha, Česko-řecká společnost, 1950.
Řečtí orlíci [Aetopula], z novořečtiny přel. Evžen Štumpf, Eva Jakovlenko, Jan Noha, Praha, SNDK, 1952.
Nikos Kazantzakis, Kristus znovu ukřižovaný, z francouzštiny přel. Eva Outratová, Praha, SNKLU, 1958.
Georgos Sevastikoglu, Angela, přel. Soňa Rambousková, Praha, Dilia, 1959.3
Jannis Ritsos, Nespavost, z novořečtiny přel. Vlastimil Maršíček, Praha, SNKLU, 1959.
Nikos Kazantzakis, Kapitán Michalis: Svobodu, nebo smrt!, z novořečtiny přel. František Štuřík, Praha, Československý spisovatel, 1960.
Menelaos Lundemis, Mraky nad Vodenou, z novořečtiny přel. František Štuřík, Praha, SNKLU, 1961.
Alexis Parnis, Ostrov Afrodity, z autorizovaného ruského překladu přel. Jaromír Studený, Praha, Dilia, 1961.
Alexis Parnis, Ostrov Afrodity, z autorizovaného ruského překladu přel. Jaromír Studený, Praha, Orbis, 1961.
Jannis Ritsos, Ostrava, z řeckého rukopisného originálu přel. Věnceslav Juřina, Oldřich Rafaj, Praha, Krajské nakladatelství Ostrava, 1962.
Georges Maniatis, Cizinecká legie očima legionáře Georgese Maniatise, z francouzského překladu Histoire d’un legionnaire (pův. řec. orig.) přel. Jiří Pechar, Praha, SNPL, 1962.
Kostas Kotzias, Zakouřené nebe, z novořečtiny přel. Mariana Stříbrná, Praha, Naše vojsko, 1963.
Jannis Ritsos, Proměny nože (Chromatické detaily), z novořečtiny přel. Mariana Stříbrná, Praha, Mladá fronta, 1963.
Stratis Dukas, Zajatcův příběh, z novořečtiny přel. František Štuřík, Praha, SNKLU, 1963.
Kostis Palamas, „Olympijská hymna k prvním obnoveným olympijským hrám“, in Zprávy Jednoty klasických filologů 6/1964, Vladimír Businský, Praha, s. 105–109.
Kostas Varnalis, Pravdivá obrana Sokratova, Diktátoři, z novořečtiny přel. Milena Papadopulosová & Lysimachos Papadopulos, Praha, SNKLU, 1964.
Kostas Kotzias, Šachta číslo 7, z novořečtiny přel. Milena Papadopulosová & Lysimachos Papadopulos, Praha, SNKLU, 1964.
Stratis Myrivilis, Život v hrobě, z novořečtiny přel. František Štuřík, Praha, Naše vojsko, 1965.
Nikos Kazantzakis, Kristus znovu ukřižovaný, z francouzštiny přel. Eva Outratová, Praha, SNKLU, 1966.
Ilias Venezis, Aiolská země, z novořečtiny přel. František Štuřík, Praha, Odeon, 1966.
Nikos Kazantzakis, Alexis Zorbas, z novořečtiny přel. František Štuřík, Praha, Odeon, 1967.
Stratis Myrivilis, Královna moře, z novořečtiny přel. František Štuřík, Praha, Odeon, 1967.
Emmanuil Roidis, Papežka Jana, z novořečtiny přel. Milena Papadopulosová & Lysimachos Papadopulos, Praha, Odeon, 1967.
Vasilis Vasilikos, Ζ, z francouzštiny přel. Josef Šup & Marie Šupová, Praha, Svoboda, 1970.
Pět řeckých novel, z novořečtiny přel. Božena Halová Protopapasová, Praha, Odeon,1972.
Nikos Kazantzakis, Řek Zorbas, z novořečtiny přel. František Štuřík, Praha, Odeon, 1975.
Jorgos Skurtis, Společníci, z novořečtiny přel. Vangelis Karakostas, Alexandra Karakostasová, Praha, Dilia, 1976.
Georgos Sevastikoglu, Královský prokurátor, z ruského překladu s přihlédnutím k řeckému rukopisu přel. Eva Dlabačová,4 Praha, Dilia, 1976.
Jannis Ritsos, Sonáta měsíčního svitu a menší básně, z novořečtiny přel. Adolf Kroupa, Praha, Melantrich, 1976.
Kostas Asimakopulos, Král a socha. Dvanáct evangelií Janise Kapsise, z novořečtiny přel. Milena Fňouková Papadopulu & Lysimachos Papadopulos, Praha, Mladá fronta, 1978.
Kostas Asimakopulos, Blesk uprostřed lesa, z novořečtiny přel. Milena Fňouková Papadopulu & Lysimachos Papadopulos, Praha, Dilia, 1978.
Jorgos Theotokas, Slzy dospívání, z novořečtiny přel. Lefteris Boubaris, Praha, Odeon, 1979.
Nikos Kazantzakis, Kapitán Michalis. Svobodu, nebo smrt!, z novořečtiny přel. František Štuřík & Luděk Kubišta, Praha, Odeon, 1980.
Antonis Samarakis, Omyl, z novořečtiny přel. Lefteris Boubaris, Praha, Odeon, 1981.
Nikos Kazantzakis, Hlášení El Grecovi, z novořečtiny přel. Božena Protopapasová & Jana R. Friesová, verše Miloš Tomasco, Praha, Odeon, 1982.
Βílá v sousedství modré: deset současných básníků, z novořečtiny přel. Tassos Georgiou,5 přebásnil Václav Daněk, Praha, Československý spisovatel, 1986.
Nikos Kazantzakis, Poslední pokušení, z novořečtiny přel. Božena Protopapasová & Jana R. Friesová, Praha, Odeon, 1987.
Kostas Valetas, Závislost, z novořečtiny přel. Miroslav Soukup, Praha, Odeon, 1988.
Kostas Mourselas, Dáma nedrží smutek a jiné aktovky, z novořečtiny přel. Martha Elefteriadu, Praha, Dilia, 1988.
Moře náš osud. Řecká povídka 20. století, vybrali Lysimachos Papadopulos, Milena Fňouková-Papadopulosová, z novořečtiny přel. Lefteris Boubaris,6 Lydie Kopecká, Karla Korteová, LysimachosMilena PapadopulosoviMiroslav Soukup, Praha, Odeon, 1989.

1993–2021

Nikos Kazantzakis, Chuďásek Boží. Život sv. Františka, z novořečtiny přel. Božena Protopapasová & Jana R. Friesová, Praha, Odeon, 1993.
Konstantinos Kavafis, Nebezpečné touhy, z novořečtiny přel. Růžena Dostálová & Jiří Pelán, Praha, Mladá Fronta, 1997.
Rhea Galanaki, Třebaže půvabná / Albeit pleasing. Básně 1969–1975, z novořečtiny přel. Alexandra Büchlerová & Claudine Tourniaire, Praha, Marie Chřibková, 1998.
Spyros Vergos, Kořeny v čase / Roots in time, z novořečtiny přel. Alexandra Büchlerová & Claudine Tourniaire, Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové, Festival spisovatelů Praha, 1999.
Černé olivy. Antologie současných řeckých povídek, z novořečtiny přel. Alexandra Büchlerová, Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové, Festival spisovatelů Praha, 2000.
Řecké pohádky, bajky a anekdoty, z novořečtiny přel. Petr Šourek, Denis Kostomitsopoulos, Praha, Dauphin, 2000.
Vůně slunečnice. Povídky současných řeckých spisovatelek, z novořečtiny přel. Alexandra Büchlerová, Praha, Marie Chřibková, 2000.
Petros Votsis, Chlapec počítá hvězdy cesta hořkosti – svědectví, z novořečtiny přel. Oldřiška Čtvrtníčková, Praha, Albert, Společnost přátel jižních Slovanů, 2000.
Maira Papathanasopoulou, Jidáš líbal skvěle, z novořečtiny přel. Hana Roubíčková, Praha, BB/Art, 2003.
Odysseas Elytis, Bláznivý granátovník, z novořečtiny přel. Růžena Dostálová, Praha, Mladá fronta, 2003.
Rhea Galanaki, Helena neboli Nikdo, z novořečtiny přel. Alexandra Büchlerová, Praha, One Woman Press, 2003.
Nikos Chadzinikolau, Poezie, Poezje, Ποιήματα, z polštiny přel. Libor Martínek & Karel Vůjtek. Ostrava, Amazonia, 2003.
Maira Papathanasopoulou, Toxická spojení mužského rodu, z novořečtiny přel. Hana Roubíčková, Praha, BB/Art, 2004.
Nikos Kazantzakis, Řek Zorbas, z novořečtiny přel. František Štuřík, Litomyšl – Praha, Paseka, 2004.
Maira Papathanasopoulou, Jidáš líbal skvěle, z novořečtiny přel. Hana Roubíčková, Praha, BB/Art, 2004.
Fredy Germanos, Tereza, z novořečtiny přel. Hana Roubíčková, Praha, BB/Art, 2005.
Maira Papathanasopoulou, Ty, má sladká moci, přel. Hana Roubíčková, Praha, BB/Art, 2005.
Maira Papathanasopoulou, Jidáš líbal skvěle, z novořečtiny přel. Hana Roubíčková, Praha, BB/Art, 2005.
Maira Papathanasopoulou, Jidáš líbal skvěle, z novořečtiny přel. Hana Roubíčková, Praha, BB/Art, 2006.
Pavlos Matesis, Psí matka, z novořečtiny přel. Soňa Dorňáková Stamu, Brno, Host, 2006.
Jorgos Kakulídys, Pravda co neexistuje, z novořečtiny přel. Věra Klontza Jaklová, PmD/Orego, 2006.
Margarita Karapanou, Ano, z novořečtiny přel. Denis Kostomitsopoulos, Praha, Malvern, 2007.
Dinos Dimopoulos, Milenci z Myrinthy, z novořečtiny přel. Hana Roubíčková, Praha, Motto, 2007.
Lili Zografu, Prostitutka, z novořečtiny přel. Rita Kindlerová, Praha, Dybbuk, 2007.
Vivian Avraamidou-Ploumpi, Zaváto v písku, z novořečtiny přel. Georgia Zerva, Praha, Baronet, 2008.
Kypr. Setkání Poezie a Fotografie, katalog k výstavě fotografií, básně z novořečtiny přeložila Nicole Votavová-Sumelidu, Praha, Velvyslanectví Kyperské republiky v Praze, 2008.
Katerina Anghelaki-Rooke, Když končí den, i v těle se stmívá / The body grows dark together with the day z angličtiny přel. Miroslav Jindra, Hana Žantovská, Zuzana Mayerová, Praha, Festival spisovatelů, Nakladatelství Vlasty Brtníkové, 2008.
Dimitris Nollas, Dávný nepřítel, z novořečtiny přel. Simone Sumelidu & Nicole Votavová, Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové, 2009.
Chrysa Dimoulidou, Deník ctihodné prostitutky, z novořečtiny přel. Tena Elefteriadu, Praha, Fragment, 2009.
Paní moře. Řecké pohádky, z novořečtiny přel. Markéta Kulhánková, Praha, Argo, 2010.
Pavlos Matesis, Starý dnů, z novořečtiny přel. Soňa Dorňáková Stamu, Brno, Host, 2010.
Konstantinos Kokosis, Achileas, Achil, nebo… nic, z novořečtiny přel. Sotiris Joanidis, Zlaté Hory, Nakladatelství Rula, 2011.
Jorgos Seferis, Básně, přel. Růžena Dostálová, Vojtěch Hladký, Jiří Pelán, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2011.
K čertu ať táhne studium!, z novořečtiny přel. Markéta Kulhánková, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2011.
Margarita Karapanou, Μáma, z novořečtiny přel. Denis Kostomitsopoulos, Praha, Dybbuk, 2012.
Nikos Kazantzakis, Řek Zorba, z novořečtiny přel. František Štuřík, Praha, XYZ, 2012.
Konstantinos Kavafis, Básně, z novořečtiny přel. Růžena Dostálová, Vojtěch Hladký, Jiří Pelán, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2013.
Karakačanská poezie 21. století, z bulharštiny přel. Velička Chătova, Gabriela Fatková, Brno, Porta Balkanica, 2013.
Myrto Azina Chronides, Experiment (milostný), z novořečtiny přel. Pavla Drápelová, Praha, Dauphin, 2013.
Řecká odysea, číslo věnované moderní řecké literatuře, Plav 10, Praha, 2014. Dostupné zde.
Anna Iris, Nezvěstná, z angličtiny přel. Václav Procházka, Praha, Brána, 2016.
Panagiotis Agapitos, z novořečtiny přel. Markéta Kulhánková, Praha, Vyšehrad, 2017.
Margarita Karapanou, Kassandra a vlk, z novořečtiny přel. Denis Kostomitsopoulos, Praha, Malvern, 2017.
Nikos Kazantzakis, Bratrovrazi, z novořečtiny přel. Georgia Pilicidu Zerva, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2017.
Panagiotis Agapitos, Bronzové oko, z novořečtiny přel. Markéta Kulhánková, Praha, Vyšehrad, 2018.
Anna Iris, Cesty časem, z angličtiny přel. Ivana Dirk Lukačovičová, Praha, Brána, 2018.
Digenis Akritis. Byzantský epos o dvojrodém hraničáři, z řečtiny přel. Ondřej Cikán & Markéta Kulhánková, Červený Kostelec, Pavel Mervart 2018.
Panagiotis Agapitos, Smaltová Medúza, z novořečtiny přel. Markéta Kulhánková, Praha, Vyšehrad, 2019.
Nikos Panajotopulos, Paninkamarijá, z novořečtiny přel. Marie Rákosníková, překladatelská soutěž České společnosti novořeckých studií, 2019. Dostupné zde.
Nikos Panajotopulos, Mana nebeská, z novořečtiny přel. Eduard Soukup, překladatelská soutěž České společnosti novořeckých studií, 2019. Dostupné zde.
Jannis Palavos, Staří lidé, z novořečtiny přel. Marie Rákosníková, překladatelská soutěž České společnosti novořeckých studií, 2020. Dostupné zde.
Jannis Palavos, Staří lidé, z novořečtiny přel. Anna Štětková, překladatelská soutěž České společnosti novořeckých studií 2020. Dostupné zde.
Nikos Kazantzakis, Odyssea I, 1188–1378 in Neograeca Bohemica 2020, z novořečtiny přel. Miloš Tomasco, s. 92–98.
Antonis Samarakis, Zeď; Poptává se naděje, z novořečtiny přeložila Dafni Dimitriou, překladatelská soutěž České společnosti novořeckých studií, 2021. Dostupné zde.

 

1. Srv. Česká literární bibliografie – Databáze českých literárních osobností. zpět
2. Srv. Česká literární bibliografie – Databáze českých literárních osobností. zpět
3. U inscenace z 30. 5. 1959 je uvedena jako autorka překladu Nina Balcarová. Srv. zpět
4. Přeložil Josef Balvín, viz příslušné heslo in Zdeňka Rachůnková, Zamlčovaní překladatelé, bibliografie 1948–1989, Praha, Ivo Železný, 1992. zpět
5. Též autor kompilace. zpět 
6. Ve svazku je u L. Boubarise uvedeno jméno R. Dostálové jako spolupřekladatelky. Podle Z. Rachůnkové je překladatelem pouze Boubaris. Viz Zdeňka Rachůnková, Zamlčovaní překladatelé, bibliografie 1948–1989, Praha, Ivo Železný, 1992, s. 109, 224, 233. zpět

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

;