Biologie od molekul po ekosystémy
Gonick, Larry; Wessner, Dave: Komiksová biologie

Biologie od molekul po ekosystémy

V mnoha směrech ojedinělý komiks čtenáře provede biologií od molekul po ekosystémy a nezdráhá se zabrousit i do komplikovanějších detailů. Občas proto vyžaduje trochu trpělivosti a podmínkou jsou i předchozí znalosti. Skutečným zájemcům se nicméně bohatě odmění.

Ačkoli o milovníky přírody či knih rozebírajících zajímavosti ze světa rostlin, zvířathub u nás není nouze, samotná biologie ve škole k nejoblíbenějším předmětům obvykle nepatří. V podobě, v níž se dnes vyučuje, vyžaduje hodně „šprtání“ a množství dílčích znalostí, jež si studenti musí krátkodobě napěchovat do hlavy, v nich tak často jakoukoli lásku ke studiu živé přírody spolehlivě zadusí, nemluvě o tom, že co se naučili, zase rychle zapomenou. Pojmy jako mitóza, meióza, fylogeneze, endocytóza, prokaryota, fotosyntéza, glykolýza, transkripce, translace či transpirace se tak po čase stanou jen matnou vzpomínkou bez konkrétnějšího významu. Pokud se ale vše srozumitelně vysvětlí a zasadí do náležitých souvislostí, které objasní vztahy mezi různými biologickými jevy, ukáže se, že biologie nudná ani záludná vůbec být nemusí. Alespoň si to myslí autor řady edukativních komiksů Larry Gonick a biolog Dave Wessner, tvůrci nedávno vydané Komiksové biologie (The Cartoon Guide to Biology, 2019).

Autoři téma uchopili víceméně hierarchicky. Nezačínají proto rovnou čistou biologií, nýbrž chemií a pátráním po hranici mezi živým a neživým. Následně zavítají do nitra buňky a přibližují, jakým způsobem vyrábí energii, jak s ní potom nakládá, jak probíhá fotosyntéza, jak spolu buňky komunikují, co se skrývá v genech, jak se genetická informace kopíruje nebo co všechno se děje, když se DNA překládá do bílkovin. Poté už přichází na řadu mnohobuněčnost, rozmnožování, evoluce, klasifikace a ekologie. V této souvislosti nechybí obligátní upozornění na to, jaký dopad má na přírodu bezohledné chování moderní společnosti.

Byť by se z veselé obálky mohlo zdát, že Komiksová biologie cílí spíše na mladší čtenáře, čemuž trochu nahrává i zažitá představa, že dospělí přece komiksy nečtou, po prvním prolistování je jasné, že tomu tak docela není. Zatímco ze školních osnov si mnozí patrně pamatují, že v hodinách biologie byla většina času věnována botanice, zoologii, ekologii nebo člověku a jen menší část výuky se zaměřovala na genetiku, molekulární biologii, biologii buňky či biochemické děje, na nichž veškerý život stojí, v této knize je tomu právě naopak. Čtenáři se detailně seznámí například s chemickými procesy spjatými s buněčným dýcháním, zjistí, co všechno se děje na cestě od genu k proteinu, jaké enzymy se účastní fotosyntézy a jiných procesů odehrávajících se v živých buňkách, čím se liší prokaryotická a eukaryotická buňka nebo jak probíhá regulace genové exprese. Teprve v posledních několika ze sedmnácti kapitol dojde na témata více „makroskopická“.

To je celkem smělý přístup, protože podobným věcem se věnuje jen málo popularizační literatury zaměřené na širší čtenářské publikum. Ta většinou cílí na etologii, ekologii, evoluci a různé zajímavosti ze světa zvířat či rostlin, zkrátka věci, které lze dostatečně zjednodušit, aby jim bez problémů porozuměl i naprostý laik. V případě popisu tvorby ATP, fungování mitochondrií nebo replikace DNA navzdory snaze autorů tolik prostoru pro zjednodušování nezbývá a zájemci se musí připravit na to, že Komiksová biologie je občas náročnější čtení a neobejde se bez alespoň základní orientace v tématu. Předložené informace totiž rozhodně přesahují učivo základních škol a v některých ohledech i to středoškolské, pokud tedy v posledních letech nedošlo k zásadní změně učebních osnov. Je proto nutné se připravit na věty typu: „Nyní přichází první splátka ATP. GAP je oxidován NAD+ a uvolní dostatek energie na připojení druhého pi, které bylo přeneseno z ADP, aby vzniklo ATP.“ Takto vytržené z kontextu to samozřejmě zní komplikovaněji než při předchozí definici jednotlivých pojmů, ale vystihuje to míru složitosti textu, kterého je na třech stovkách stran poměrně dost. Možná i proto kniha místy působí spíše jako bohatě ilustrovaná a hodně zestručnělá učebnice než jako klasický komiks. Přesto v ní nechybí humor, ba naopak, toho je zde poměrně dost a většinou toho nejsuššího zrna.

Výše uvedené ovšem není v žádném případě výtkou. Ba naopak. Že se Komiksová biologie nepoměrně více zaměřuje na obecnější biologické zákonitosti a molekulární či buněčnou biologii, je nejen chvályhodné, neboť knih popularizujících podobná témata není mnoho (natož komiksů!), ale i odvážné, jelikož složitost tématu by některé potenciální čtenáře mohla odradit (asi jako vzorečky v knihách popularizujících fyziku). Nicméně těm, kdo chtějí pochopit, jak život funguje a co všechno se v nás vlastně odehrává, poslouží výtečně a stane se bohatou studnicí informací. A užitek z ní nemusejí mít jen laičtí zájemci o biologii. Prospěšná by mohla být i středoškolákům při opakování učiva k maturitě, učitelům při vysvětlování některých složitých jevů (Krebsův cyklus, fotosyntéza, dělení buněk, kopírování DNA atd.), a třeba i některým odborníkům, kteří si by si chtěli zábavnou formou oživit znalosti z oblastí, jimž se v praxi nevěnují.

Závěrem je třeba zmínit i velmi povedenou černobílou kresbu, která text dokonale doplňuje a i díky níž jsou jinak komplikovaná biologická témata podaná mnohem srozumitelněji, než to dokáže kdejaká středoškolská učebnice. Opět se tak ukazuje, jak výtečným médiem dokáže komiks při popularizaci vědy být.

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Recenze

Spisovatelé:

Kniha:

Larry Gonick, Dave Wessner: Komiksová biologie. Přel. Eva Vlčková, Universum/EMG, Praha, 2021, 320 s.

Zařazení článku:

komiks

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

80%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse