Theodor W. Adorno
Adorno, Theodor W.

Theodor W. Adorno

Kromě již zmíněné Dialektiky osvícenství publikoval mnohé další knihy svědčící o šíři jeho kritického záběru - pozornost si získaly například několikasvazkové Poznámky k literatuře, soubor kritických esejů; dále pak četné knihy o hudbě: Filosofie nové hudby, knihy o Wagnerovi, Mahlerovi a Bergovi, ale také práce výsostně filosofické jako Metakritika teorie poznání, Prizmata, Negativní dialektika. Posledním jeho dílem, ne zcela dokončeným, byla Estetická teorie.

„Narodil jsem se roku 1903 ve Frankfurtu. Můj otec byl německý Žid, matka, sama zpěvačka, dcerou francouzského důstojníka korsického původu a německé pěvkyně. Byl jsem vychováván v atmosféře zcela ovládané teoretickými (dokonce i politickými), uměleckými a především uměleckými zájmy,“ píše Adorno v jednom pozdnějším textu. Umění, zejména hudba, jej pak mělo provázet po celý život. Tento myslitel, jeden ze zakladatelů tzv. frankfurtské školy, studoval nejprve filosofii, hudební vědu, psychologii a sociologii, avšak v době studií jeho hlavním zájmem byla hudební kritika a estetika. Počátkem dvacátých let odešel do Vídně, kde studoval u Albana Berga, poznal Schönberga a horečnatě psal hudební kritiky. Když mu bylo jasné, že se skladatelem nestane, rozhodl se pro návrat na univerzitu, kde v roce 1933 napodruhé uspěl s doktorskou prací a několik semestrů působil jako soukromý docent. V roce 1938 emigroval do USA, kde se stal členem Horkheimerova Ústavu pro sociální bádání, s nímž spolupracoval již v Německu.

V Americe také napsal s Horkheimerem významnou práci Dialektika osvícenství. Do Evropy se Adorno vrátil roku 1949, začal opět působit ve Frankfurtu, avšak teprve v roce 1957 zde získal řádnou profesuru. Zemřel v roce 1969. Kromě již zmíněné Dialektiky osvícenství publikoval mnohé další knihy svědčící o šíři jeho kritického záběru - pozornost si získaly například několikasvazkové Poznámky k literatuře, soubor kritických esejů; dále pak četné knihy o hudbě: Filosofie nové hudby, knihy o Wagnerovi, MahleroviBergovi, ale také práce výsostně filosofické jako Metakritika teorie poznání, Prizmata, Negativní dialektika. Posledním jeho dílem, ne zcela dokončeným, byla Estetická teorie.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse