György Spiró
Spiró, György

György Spiró

Prozaik, básník, dramatik, překladatel, publicista a vysokoškolský pedagog György Spiró patří beze sporu k nejplodnějším i nejrespektovanějším představitelům střední generace současných maďarských autorů.

Prozaik, básník, dramatik, překladatel, publicista a vysokoškolský pedagog György Spiró patří beze sporu k nejplodnějším i nejrespektovanějším představitelům střední generace současných maďarských autorů.

Narodil se 4. dubna 1946 v Budapešti do rodiny inženýra a herečky. V roce 1970, respektive 1972 absolvoval Spiró na Filozofické fakultě Univerzity Eötvöse Lóránda v Budapešti obor maďarština-ruština-srbochorvatština. Ve stejném roce získal také diplom v oboru sociologie na Vysoké škole žurnalistiky. Od počátku své profesní dráhy se vedle psaní věnoval i novinářské a redaktorské činnosti, od sedmdesátých let působí také jako vysokoškolský pedagog. V roce 1997 se habilitoval na zmíněné univerzitě, kde dnes vyučuje na oboru estetiky a komunikace. Několik let pracoval György Spiró také jako dramaturg: v letech 1975-77 v Národním divadle v Budapešti, v období 1981-1992 v Divadle Gergelye Csikyho v Kaposváru, jež bylo jednou z nejvýznamnějších tehdejších maďarských scén, v letech 1992-1995 působil jako ředitel Szigligetiho divadla v Szolnoku.

V tvorbě Györgye Spiróa jsou zastoupeny próza i drama, a také poezie. Spisovatelskou dráhu autor započal jako básník sbírkou Ne mondj le semmiről (Ničeho se nezříkej) z roku 1972. Tu následoval o dva roky později román Kerengő (Křížová chodba), inspirovaný životem a dílem jednoho z nejvýznamnějších představitelů maďarské básnické moderny Endre Adyho. Značné uznání si získaly romány Az Ikszek (Pod značkou X., 1981 – česky 1990 v překladu Anny Valentové) z prostředí polského divadla počátku 19. století, jehož předlohou byl život herce Wojciecha Bogusławského, a dále díla A jégmadár (Ledňáček, 2001) a Fogság (Zajetí, 2005), pozoruhodný román, který skrze příběh židovského chlapce římského původu podává barvitý obraz světa ovládaného Římskou říší prvního století po Kristu, ale zároveň jej lze chápat jako paralelu s osudem jedince na pozadí mocné společnosti v jakékoli době i jako otázku po smyslu lidských dějin.

Zatím posledním Spiróovým románem je letošní titul Messiások (Mesiáši), taktéž práce s historickým pozadím, tentokrát z prostředí polské emigrace v Paříži první poloviny 19. století. Tento román je v podstatě přepisem dřívější Spiróovy prózy, románu A Jövevény (Přivandrovalec) z roku 1990.

György Spiró je také velmi plodným dramatikem, k jeho nejvýznamnějším divadelním hrám patří Csirkefej (Kuřecí hlava, 1987 – česky 1990 v překladu Viktorie Hradské) a Koccanás (Karambol, 2004), hořká komedie z prostředí současné maďarské společnosti. Spiróova prozaická a dramatická tvorba svědčí o jeho značném zájmu o historii, z níž čerpá náměty svých děl, prostřednictvím kterých konfrontuje čtenáře a diváky se současností. Jeho práce promlouvají k dnešnímu čtenáři a napomáhají porozumění nejen historickému kontextu, ale především komplikované středoevropské realitě, se zvláštním ohledem na maďarskou historii.

Vedle původní tvorby se autor věnuje také překladatelské činnosti – především ze slovanských jazyků (dramata Čechova, Wyspiańského, Gombrowicze, Milosze a dalších).

György Spiró je nositelem mnoha významných domácích ocenění, mimo jiné ceny Attily Józsefa (1982), ceny Tibora Déryho (1993), ceny Imre Madáche (1994), Ceny kritiků (za hru Kuřecí hlava – 1987 a za hru Karambol – 2004) nebo nejprestižnějšího maďarského uměleckého ocenění – Kossuthovy ceny (2006).

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Jakub,

A právě vychází jeho dystopie, v Malvernu: ŽENA, PROPÁNAKRÁLE! – Satirický román renomovaného maďarského spisovatele je jakousi obrácenou utopií přenášející čtenáře do Maďarska blízké budoucnosti, zhruba do třicátých let tohoto století. Spiró si ve své knize představuje, jaká asi úroda může vzejít z půdy charakterizované mocenskými boji, stranickými intrikami, korupcí, rozkrádáním, všeobecným úpadkem vzdělání a mentální úrovně společnosti, školství, zdravotnictví atd. Naše nynější přítomnost je v tomto románu nedávnou minulostí, která spoustu věcí nevyřešila, a tak se potřebná řešení rodí právě v čase románového děje. Popisovanou budoucnost formují zarážející události, které jsou vlastně jen možným domyšlením toho, co známe už ze současné reality. Autor se drží jednoduchého vzorce: Všechno teprve začíná, a může-li se budoucí vývoj ubírat dvěma cestami, zvítězí určitě ta horší.

;